1. Chóe cổ tây nguyên ede

  Người đăng:
  Chau nhuan duc 0 1
  Giá khởi điểm:
  800 USD
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  1,500 USD
  Cống hiến:
  1,000,000 VNĐ
  Từ thiện:
  1,000,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 2. Tiền xu thời Quang Trung Thông Bảo

  Người đăng:
  Diiuenj 0 1
  Giá khởi điểm:
  200 USD
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  1,000 USD

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 3. ĐÈN CHÙM 7 NGỌN PHONG CÁCH PHÁP

  Người đăng:
  Đồ Gỗ Đức Thiện 2 2
  Giá khởi điểm:
  18,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  25,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  10%

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 4. BỘ VÁN NGỰA GỖ GÕ MẬT 2 TẤM ( HÀNG KHỦNG)

  Người đăng:
  Đồ Gỗ Đức Thiện 2 2
  Giá khởi điểm:
  95,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  125,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  10%

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 5. Lọ đời Thanh Trung Quốc

  Người đăng:
  Tuấn Nam 0 1
  Giá khởi điểm:
  80,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ
  Cống hiến:
  1,000,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

Đang tải...