• Đấu Giá Gear-VR của SamSung

  Đấu Giá Gear-VR của SamSung

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  100,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  700,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  Nguyễn Tiến Trung
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

Đang tải...