• Sony CM - DX1000 Siêu Độc

  Sony CM - DX1000 Siêu Độc

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  2,100,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  trantuanvu
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Siemens C35 Huyền Thoại

  Siemens C35 Huyền Thoại

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  200,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  1,200,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  Lê ngọc anh nguyên
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nokia 8850 Nguyên Zin Silver

  Nokia 8850 Nguyên Zin Silver

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  600,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  2,200,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  Han Nhat Thuyen
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nguyên bộ Sony CM - DX1000

  Nguyên bộ Sony CM - DX1000

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  800,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  2,200,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  Lam Gia
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nguyên bộ Nokia 6310i Cát Cháy
  • Nguyên bộ Nokia 6310i Cát Cháy

  Nguyên bộ Nokia 6310i Cát Cháy

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nguyên bộ Nokia 8310
  • Nguyên bộ Nokia 8310

  Nguyên bộ Nokia 8310

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nguyên bộ Nokia 8850 Zin
  • Nguyên bộ Nokia 8850 Zin

  Nguyên bộ Nokia 8850 Zin

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  600,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nguyên bộ Nokia 8910
  • Nguyên bộ Nokia 8910

  Nguyên bộ Nokia 8910

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,400,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Điện thoại iF Cane Siêu mỏng cánh
  • Điện thoại iF Cane Siêu mỏng cánh

  Điện thoại iF Cane Siêu mỏng cánh

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  300,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Motorola International 8200
  • Motorola International 8200

  Motorola International 8200

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Motorola Micro Tac 7500 D2 Pitvat
  • Motorola Micro Tac 7500 D2 Pitvat

  Motorola Micro Tac 7500 D2 Pitvat

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Motorola International 5200
  • Motorola International 5200

  Motorola International 5200

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nokia 1610 NHE-5NX
  • Nokia 1610 NHE-5NX

  Nokia 1610 NHE-5NX

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Điện thoại Maxon Độc - Đẹp - Lạ
  • Điện thoại Maxon Độc - Đẹp - Lạ

  Điện thoại Maxon Độc - Đẹp - Lạ

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  1,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Samsung A300 Huyền Thoại
  • Samsung A300 Huyền Thoại

  Samsung A300 Huyền Thoại

  Người đăng:
  Đấu Giá TGĐC 4 3
  Giá khởi điểm:
  500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  1,111,110,000,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  Duy nhat Ba
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Nhất long vờn châu gỗ cẩm nguyên khối

  Nhất long vờn châu gỗ cẩm nguyên khối

  Người đăng:
  tuananhnguyen07 0 1
  Giá khởi điểm:
  11,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  13,000,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  tranvanlo
  Giá mua luôn:
  13,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  500,000 VNĐ
  Từ thiện:
  100,000 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Loa Heniken

  Loa Heniken

  Người đăng:
  Nhơn 3 1
  Giá khởi điểm:
  50,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  120,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  tranvanlo
  Giá mua luôn:
  120,000 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • Bình Hoa Thời Pháp

  Bình Hoa Thời Pháp

  Người đăng:
  Nhơn 3 1
  Giá khởi điểm:
  1,500,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  3,000,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  tranvanlo
  Giá mua luôn:
  3,000,000 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • 10 Tượng Đồng Cổ
  • 10 Tượng Đồng Cổ

  10 Tượng Đồng Cổ

  Người đăng:
  Nhơn 3 1
  Giá khởi điểm:
  25,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

  • bộ bình ly

  bộ bình ly

  Người đăng:
  Đồ gỗ ngọc diệp 0 1
  Giá khởi điểm:
  800,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  Phiên đấu giá đã kết thúc

Đang tải...