1. 5 chén Lái Thiêu bát tiên

  Người đăng:
  Yến Nhi 0 1
  Giá khởi điểm:
  300,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ
  Cống hiến:
  100,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 2. IPHONE 2 CHƯA ACTIVE

  Người đăng:
  Văn trọng 0 1
  Giá khởi điểm:
  50,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  100,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  500,000 VNĐ
  Từ thiện:
  1,000,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

Đang tải...