1. Đấu móng gấu đã lên bạc to đẹp như hinh

  Người đăng:
  Xuanyngo 0 1
  Giá khởi điểm:
  499,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  1,000,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 2. Cặp vòng sưa dây vân veo 16 và 10li

  Người đăng:
  Xuanyngo 0 1
  Giá khởi điểm:
  299,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  500,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

Đang tải...