1. Kiếm cổ hàn

  Người đăng:
  Le cong dinh 0 1
  Giá khởi điểm:
  3,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 2. Cần bán

  Người đăng:
  Triệu Đoàn 0 1
  Giá khởi điểm:
  4,890,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  5,890,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 3. BỘ VÁN NGỰA GỖ GÕ MẬT 2 TẤM ( HÀNG KHỦNG)

  Người đăng:
  Đồ Gỗ Đức Thiện 2 2
  Giá khởi điểm:
  95,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  125,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  10%

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 4. Lọ đời Thanh Trung Quốc

  Người đăng:
  Tuấn Nam 0 1
  Giá khởi điểm:
  80,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  120,000,000 VNĐ
  Người ra giá hiện tại:
  ngọc216
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ
  Cống hiến:
  1,000,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

Đang tải...