1. MÓC KHÓA kiêm KHUI BIA

  Người đăng:
  Phương Văn Lành 0 1
  Giá khởi điểm:
  30,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  0 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 2. TRÀNG HẠT ĐEO TAY

  Người đăng:
  Phương Văn Lành 0 1
  Giá khởi điểm:
  1,000,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  4,000,000 VNĐ
  Cống hiến:
  10%

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

 3. Đấu vòng tay gỗ đẹp 16 li

  Người đăng:
  Xuanyngo 0 1
  Giá khởi điểm:
  40,000 VNĐ
  Giá hiện tại:
  Người ra giá hiện tại:
  Giá mua luôn:
  250,000 VNĐ

  PHIÊN ĐẤU GIÁ SẼ ĐÓNG SAU

Đang tải...