Làng Chợ Trời

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, Sưu tầm các loại đồ ve chai , các loại đồ xưa, các loại đồ được bày bán tại chợ trời,...v.v.. Những loại đồ không có phân loại tại các Làng khác

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Ấm lục cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 316
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 3. Chum Lê nâu 6 vấu, rồng nổi


  Trả lời : 0 || Xem: 299
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 4. Bát C Vuốt


  Trả lời : 0 || Xem: 340
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 5. Lọ mực sứ nha.


  Trả lời : 0 || Xem: 267
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 6. Ống Bút sơn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 417
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 7. Ống bút đề tài cúc điệp


  Trả lời : 0 || Xem: 378
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 8. Một đôi lọ sứ tàu mini


  Trả lời : 0 || Xem: 377
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 9. Dầm trà


  Trả lời : 0 || Xem: 463
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 10. BÌNH BÁT TIÊN BẰNG ĐỒNG


  Trả lời : 0 || Xem: 951
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  nguyen hong phuc (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen hong phuc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyen hong phuc
  18/9/15
 11. Bình cổ vẽ người


  Trả lời : 0 || Xem: 367
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 12. Khay gỗ chạm trỗ đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 516
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 13. Đĩa sứ Nhật


  Trả lời : 0 || Xem: 283
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 14. Ang sơn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 15. Ấm Long Ẩn


  Trả lời : 0 || Xem: 370
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 16. Ấm Long Ẩn thuộc loại men tràm


  Trả lời : 0 || Xem: 554
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 17. Bộ ấm chén trà Nhật Bản trước năm 75


  Trả lời : 0 || Xem: 838
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 18. Dĩa decor hình chim hạc từ Châu Âu


  Trả lời : 0 || Xem: 398
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 19. Trọn bộ gốm Bát Tràng


  Trả lời : 0 || Xem: 615
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 20. Chuyện kể về Châu Ô Châu Rí & Ông bình vôi Trần quai trúc


  Trả lời : 0 || Xem: 449
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15
 21. Chiếc ấm nâu Trần kính quý bác ạ


  Trả lời : 0 || Xem: 244
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15
 22. Đấu giá liễn màu to, đẹp, lành tít cu mít, uhp 100k.


  Trả lời : 0 || Xem: 264
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15
 23. Bình sứ


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15
 24. Bình sứ


  Trả lời : 0 || Xem: 278
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15
 25. Chén bát Tenmoku cổ Nhật Bản thời Higashiyama


  Trả lời : 2 || Xem: 1,145
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  refcon (21 )
  Số người xác thực(20)
  Giá liên hệ
  refcon(21 )
  Số người xác thực(20)
  Trả lời mới:refcon
  15/9/15
 26. Vồ hụt Móng Khủng


  Trả lời : 9 || Xem: 3,715
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  thanhnam919 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thanhnam919(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hưng Hoàng
  13/9/15
 27. Nam Mô A Di Đà Phật


  Trả lời : 0 || Xem: 261
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/9/15
  Thích Đủ Thứ (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thích Đủ Thứ(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thích Đủ Thứ
  11/9/15
 28. Di Lặc Hoan Hỉ


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/9/15
  Thích Đủ Thứ (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thích Đủ Thứ(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thích Đủ Thứ
  11/9/15
 29. Nanh lợn rừng bọc bạc hình rồng.


  Trả lời : 2 || Xem: 2,004
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/9/15
  Lương thiện (10 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Lương thiện(10 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Lương thiện
  9/9/15
 30. Bộ đàm quân sự Sony icb-88h


  Trả lời : 1 || Xem: 918
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  cattleya (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cattleya(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:TruyenNguyen
  7/9/15
 31. Bán bộ tranh cũ vài chục năm tuổi tích "Phúc Lộc Thọ Hỉ"


  Trả lời : 1 || Xem: 426
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:TruyenNguyen
  7/9/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...