Làng Chợ Trời

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, Sưu tầm các loại đồ ve chai , các loại đồ xưa, các loại đồ được bày bán tại chợ trời,...v.v.. Những loại đồ không có phân loại tại các Làng khác

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Ngọc ngà


  Trả lời : 0 || Xem: 420
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  4/10/15
 3. dinhtrung (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  dinhtrung(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:dinhtrung
  4/10/15
 4. Nhờ các bác xem dùm


  Trả lời : 1 || Xem: 487
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/9/15
  Nike_tn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nike_tn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Saber tooth Cat
  29/9/15
 5. bán đồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 492
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/9/15
  Tâm nguyễn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Tâm nguyễn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tâm nguyễn
  29/9/15
 6. Cần bán đồ đồng


  Trả lời : 4 || Xem: 859
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/9/15
  Le hau (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Le hau(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Le hau
  24/9/15
 7. Mới sưu tầm em Móng Cọp cần giao lưu


  Trả lời : 4 || Xem: 1,431
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  thanhnam919 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thanhnam919(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:bùi bằng
  23/9/15
 8. Nón past


  Trả lời : 1 || Xem: 769
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Duong ali
  22/9/15
 9. Hang e suu tam.mong cac bac danh gia giup !


  Trả lời : 3 || Xem: 589
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  thanhtamvuong (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thanhtamvuong(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Saber tooth Cat
  21/9/15
 10. Chum thời Tống


  Trả lời : 0 || Xem: 534
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 11. Chậu Lý màu trắng


  Trả lời : 0 || Xem: 293
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 12. Chum 3 vấu


  Trả lời : 0 || Xem: 302
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 13. Ấm lục cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 14. Chum Lê nâu 6 vấu, rồng nổi


  Trả lời : 0 || Xem: 300
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 15. Bát C Vuốt


  Trả lời : 0 || Xem: 342
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 16. Lọ mực sứ nha.


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 17. Ống Bút sơn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 419
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 18. Ống bút đề tài cúc điệp


  Trả lời : 0 || Xem: 381
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 19. Một đôi lọ sứ tàu mini


  Trả lời : 0 || Xem: 380
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 20. Dầm trà


  Trả lời : 0 || Xem: 469
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  20/9/15
 21. BÌNH BÁT TIÊN BẰNG ĐỒNG


  Trả lời : 0 || Xem: 954
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  nguyen hong phuc (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen hong phuc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyen hong phuc
  18/9/15
 22. Bình cổ vẽ người


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 23. Khay gỗ chạm trỗ đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 520
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 24. Đĩa sứ Nhật


  Trả lời : 0 || Xem: 286
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 25. Ang sơn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 26. Ấm Long Ẩn


  Trả lời : 0 || Xem: 372
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 27. Ấm Long Ẩn thuộc loại men tràm


  Trả lời : 0 || Xem: 557
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 28. Bộ ấm chén trà Nhật Bản trước năm 75


  Trả lời : 0 || Xem: 847
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 29. Dĩa decor hình chim hạc từ Châu Âu


  Trả lời : 0 || Xem: 402
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 30. Trọn bộ gốm Bát Tràng


  Trả lời : 0 || Xem: 620
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  18/9/15
 31. Chuyện kể về Châu Ô Châu Rí & Ông bình vôi Trần quai trúc


  Trả lời : 0 || Xem: 453
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  17/9/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...