Làng Chợ Trời

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, Sưu tầm các loại đồ ve chai , các loại đồ xưa, các loại đồ được bày bán tại chợ trời,...v.v.. Những loại đồ không có phân loại tại các Làng khác

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Đồng hồ treo tường


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  30/8/15
 3. Máy bay điều khiển từ xa mini có GYRO 3.5 PT808


  Trả lời : 0 || Xem: 276
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  30/8/15
 4. Hồ Lô Bát Tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 1,036
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/8/15
  Trường_Thi (9 )
  Trưởng Làng(1)
  Giá liên hệ
  Trường_Thi(9 )
  Trưởng Làng(1)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  28/8/15
 5. Hồ lô Bát tiên


  Trả lời : 2 || Xem: 4,661
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  Nguyen Thai toan (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyen Thai toan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyen Thai toan
  27/8/15
 6. Đấu Giá 0 Đồng Tượng Phật Ngọc UHP 100K


  Trả lời : 0 || Xem: 444
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  27/8/15
 7. chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  27/8/15
 8. Đồ cổ đĩa rồng đá


  Trả lời : 0 || Xem: 365
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  27/8/15
 9. Đôi lọ công


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  27/8/15
 10. Giao lưu nhẫn bạc lông đuôi voi!


  Trả lời : 0 || Xem: 1,138
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  chotroi-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  chotroi-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:chotroi-RD
  27/8/15
 11. Mũ cối Việt Nam sản xuất


  Trả lời : 0 || Xem: 924
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  24/8/15
 12. Thùng đồ nghề


  Trả lời : 0 || Xem: 529
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  24/8/15
 13. Nhờ xóm thẩm định giùm


  Trả lời : 0 || Xem: 535
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  24/8/15
 14. Tượng đồng dùng để trưng hoặc làm quà tặng


  Trả lời : 0 || Xem: 392
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/8/15
 15. Đồng hồ quân đội Hamilton Military Watch 6BB


  Trả lời : 0 || Xem: 681
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 16. Bơm Liên Xô- 280k.


  Trả lời : 0 || Xem: 442
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 17. Đạn đá


  Trả lời : 0 || Xem: 697
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 18. Đồng Hồ Timex Quân Đội Mỹ Sử Dụng 1974


  Trả lời : 0 || Xem: 1,084
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 19. Nhờ các cao thủ giám hộ đây là bảo vật gì?


  Trả lời : 0 || Xem: 583
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 20. Một em la bàn quân đội đáng sưu tầm


  Trả lời : 0 || Xem: 305
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  23/8/15
 21. Bộ máy ảnh cổ Argus C3


  Trả lời : 1 || Xem: 722
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/5/15
  Mr.huynh (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Mr.huynh(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Bùi Công Mạnh
  21/8/15
 22. Vải bố đựng đạn M16 loại băng 20 viên U.S.


  Trả lời : 0 || Xem: 686
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  20/8/15
 23. Ghế US còn zin, giá 900k


  Trả lời : 0 || Xem: 474
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  20/8/15
 24. Bếp Quân Đội Hồng Quân Liên Xô


  Trả lời : 0 || Xem: 506
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  20/8/15
 25. Nón beret hoạ sĩ ( nón quả lê )..Nhựt Bổn like new


  Trả lời : 0 || Xem: 1,242
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  19/8/15
 26. Bàn tính gỗ trắc


  Trả lời : 0 || Xem: 546
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  19/8/15
 27. Túi da xịn, logo Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân...


  Trả lời : 0 || Xem: 456
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  19/8/15
 28. La bàn


  Trả lời : 0 || Xem: 448
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  19/8/15
 29. Các loại thùng đạn nhỏ, vừa, lớn


  Trả lời : 0 || Xem: 1,046
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  19/8/15
 30. Bán mũ Mỹ M1


  Trả lời : 0 || Xem: 1,098
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kyvat-RD
  18/8/15
 31. Đồng Hồ Timex Quân Đội Mỹ 1970 Zin 100%


  Trả lời : 1 || Xem: 1,479
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  kyvat-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  kyvat-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Lương thiện
  18/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...