Làng Cổ Vật


LÀNG CỔ VẬT TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐỂ QUẢN TRỊ LẠI NỘI DUNG

Mua bán , giao lưu trao đổi tất cả các loại hàng hóa đủ tuổi CỔ VẬT CHUẨN MỰC trên 100 năm . pho mua ban co vat , các loại gốm sứ, đồ đồng, các loại tranh ảnh ........ đủ và trên 100 năm như đồ cổ bằng đồng, gốm sứ cổ các đời như: gom su minh long, gốm sứ bát tràng, co vat gom su . Những món bao chuẩn cổ , có đảm bảo từ người bán, những món CHUẨN ĐỒ CỔ , CỔ VẬT HIẾM - LẠ ĐÁNG SƯU TẦM . nếu chưa chắc chắn thì hãy đăng vào các làng khác đúng với món hàng của các bác .
LÀNG CỔ VẬT TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐỂ QUẢN TRỊ LẠI NỘI DUNG

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .
LÀNG CỔ VẬT TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐỂ QUẢN TRỊ LẠI NỘI DUNG

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Múa hát


  Trả lời : 1 || Xem: 261
  Giá liên hệ
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 18/8/16
  TRẦN VĂN TRUNG (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  TRẦN VĂN TRUNG(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:TRẦN VĂN TRUNG
  3/9/16
 3. Mời AE dùng hải sản sạch tại KG


  Trả lời : 6 || Xem: 380
  Giá liên hệ
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 28/7/16
  TRẦN VĂN TRUNG (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  TRẦN VĂN TRUNG(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:TRẦN VĂN TRUNG
  3/9/16
 4. Long Tuyền..!


  Trả lời : 1 || Xem: 186
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 3/9/16
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Luật Ngô
  3/9/16
 5. Mẫu Tử Du Xuân


  Trả lời : 3 || Xem: 391
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/7/16
  Ba Luông (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Ba Luông(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  3/9/16
 6. Long Tuyền..!


  Trả lời : 0 || Xem: 264
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 3/9/16
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  3/9/16
 7. Chậu TK 18 , mời ACE thưởng ngoạn ...


  Trả lời : 2 || Xem: 581
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/7/16
  Nguyễn Đức Sùng (4 )
  Cố Vấn Thẩm Định(2)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Đức Sùng(4 )
  Cố Vấn Thẩm Định(2)
  Trả lời mới:Trúc Nguyễn AG
  29/8/16
 8. Rồng Đuổi


  Trả lời : 2 || Xem: 314
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/7/16
  Thanh Duy (6 )
  Trưởng Làng(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Duy(6 )
  Trưởng Làng(2)
  Trả lời mới:Trúc Nguyễn AG
  29/8/16
 9. 1 Chung Ung Chính lẻ trình làng góp vui


  Trả lời : 0 || Xem: 237
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 26/8/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Phạm Văn Cơ
  26/8/16
 10. Trình làng : Kendy thương binh góp vui


  Trả lời : 0 || Xem: 219
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 26/8/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Phạm Văn Cơ
  26/8/16
 11. Chén Trà Ung Chính


  Trả lời : 2 || Xem: 589
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/7/16
  Thanh Duy (6 )
  Trưởng Làng(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Duy(6 )
  Trưởng Làng(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  26/8/16
 12. Trình làng Trà bộ khương thượng


  Trả lời : 1 || Xem: 310
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/8/16
  Trương Duy Là (5 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Trương Duy Là(5 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  25/8/16
 13. Cặp Thủy trì Celadon đẹp long lanh.


  Trả lời : 0 || Xem: 255
  Giá liên hệ
  Gia Lai
  Ngày Đăng : 25/8/16
  MuaBanVechai (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MuaBanVechai(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MuaBanVechai
  25/8/16
 14. 4 Chung Ung Chính trình làng góp vui


  Trả lời : 8 || Xem: 346
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 15/8/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:henrytrinh
  25/8/16
 15. Em trình làng cùng các cô chú góp vui ạ !


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Hàng Đã Bán
  An Giang
  Ngày Đăng : 24/8/16
  Trúc Nguyễn AG (26 )
  Thương Gia(2)
  Hàng Đã Bán
  Trúc Nguyễn AG(26 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Trúc Nguyễn AG
  24/8/16
 16. 2 Chung Ung Chính


  Trả lời : 6 || Xem: 527
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 26/7/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Phạm Văn Cơ
  22/8/16
 17. Đọi Chữ Nhật


  Trả lời : 1 || Xem: 314
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/8/16
  Thanh Duy (6 )
  Trưởng Làng(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Duy(6 )
  Trưởng Làng(2)
  Trả lời mới:Đỗ Phương
  20/8/16
 18. Bát Sen Cua


  Trả lời : 0 || Xem: 170
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/8/16
  Thanh Duy (6 )
  Trưởng Làng(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Duy(6 )
  Trưởng Làng(2)
  Trả lời mới:Thanh Duy
  19/8/16
 19. Ang...


  Trả lời : 0 || Xem: 210
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 17/8/16
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  17/8/16
 20. Khang hy tam hựu trình làng gl


  Trả lời : 1 || Xem: 324
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/8/16
  Trương Duy Là (5 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Trương Duy Là(5 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  17/8/16
 21. Gl bát Ngũ phúc chầu thọ


  Trả lời : 1 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/8/16
  Đức Đồ Xưa (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đức Đồ Xưa(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu Ngị
  17/8/16
 22. Dĩa Dầm..Trình làng...giao lưu..


  Trả lời : 1 || Xem: 738
  Giá liên hệ
  Tiền Giang
  Ngày Đăng : 7/8/16
  Võ Tấn Lực (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Võ Tấn Lực(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trúc Nguyễn AG
  16/8/16
 23. Cục dính UC


  Trả lời : 0 || Xem: 237
  Giá liên hệ
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 14/8/16
  TRẦN VĂN TRUNG (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  TRẦN VĂN TRUNG(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:TRẦN VĂN TRUNG
  14/8/16
 24. Chóe Ung Chính trình làng góp vui


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 11/8/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Phạm Văn Cơ
  11/8/16
 25. Trình Làng 4 Chung Ung Chính. Góp vui cùng các bác


  Trả lời : 0 || Xem: 179
  Hàng Đã Bán
  Kiên Giang
  Ngày Đăng : 11/8/16
  Phạm Văn Cơ (4 )
  Số người xác thực(2)
  Hàng Đã Bán
  Phạm Văn Cơ(4 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Phạm Văn Cơ
  11/8/16
 26. Trình làng Ống bút Vẽ cổ đồ, trôn mộc tk 17


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/8/16
  Trương Duy Là (5 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Trương Duy Là(5 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Trương Duy Là
  9/8/16
 27. Trương Duy Là (5 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Trương Duy Là(5 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Đức Đồ Xưa
  9/8/16
 28. Gl một lọ chè song phụng


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/8/16
  Đức Đồ Xưa (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đức Đồ Xưa(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đức Đồ Xưa
  9/8/16
 29. Trương Duy Là (5 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Trương Duy Là(5 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Trương Duy Là
  8/8/16
 30. GL Đĩa Long Thọ Hiệu Song Long


  Trả lời : 2 || Xem: 315
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 23/7/16
  VŨ VĂN KHÁNH (3 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  VŨ VĂN KHÁNH(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Minh Quang
  8/8/16
 31. Dầm Trà Tam Hựu


  Trả lời : 0 || Xem: 263
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 7/8/16
  Phạm Đức Thắng (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Phạm Đức Thắng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Đức Thắng
  7/8/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Đang tải...