Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Ấm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 68
  700,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 13/8/17 lúc 10:59
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  700,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  13/8/17 lúc 10:59
 3. Tượng lính thủy đánh bộ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 56
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/8/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  5/8/17
 4. Rìu Rồng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 53
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 3/8/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  3/8/17
 5. Tượng đồng nghệ thuật - Thiếu nữ đang tắm


  Trả lời : 0 || Xem: 47
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 3/8/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  3/8/17
 6. Tượng mỹ nhân bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 69
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 23/7/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  23/7/17
 7. Bình rượu lân rồng và 2 ly bằng đồng.


  Trả lời : 0 || Xem: 98
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 17/7/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/7/17
 8. Giao lưu thần tài ông địa đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 63
  1,600,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 26/6/17
  N H C (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,600,000
  N H C(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N H C
  26/6/17
 9. Cặp Hươu lộc


  Trả lời : 0 || Xem: 54
  750,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 20/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  750,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/6/17
 10. Tượng chó bằng đồng.


  Trả lời : 0 || Xem: 80
  550,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 3/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  550,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/6/17
 11. Tỳ Hưu khủng.


  Trả lời : 0 || Xem: 100
  3,200,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 23/5/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  3,200,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/5/17
 12. Tượng chó bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 75
  550,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 23/5/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  550,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/5/17
 13. Quan công trấn tà cao 27cm


  Trả lời : 0 || Xem: 100
  750,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 21/5/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  750,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  21/5/17
 14. Kỳ Hưu.


  Trả lời : 0 || Xem: 60
  1,250,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 18/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,250,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  18/5/17
 15. Tượng phật Quan Âm tự tại.


  Trả lời : 0 || Xem: 92
  900,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 18/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  18/5/17
 16. Tượng Thiên Thần Tình Yêu


  Trả lời : 0 || Xem: 134
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 2/5/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  14/5/17
 17. Xông Trầm Cá Chép.


  Trả lời : 0 || Xem: 81
  600,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 10/5/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/5/17
 18. Tượng Thiên Thần Tình Yêu.


  Trả lời : 0 || Xem: 69
  2,800,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 8/5/17
  Linh Tinh (4 )
  Số người xác thực(1)
  2,800,000
  Linh Tinh(4 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Linh Tinh
  8/5/17
 19. Đỉnh trầm cửu long.


  Trả lời : 0 || Xem: 104
  750,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 8/5/17
  Linh Tinh (4 )
  Số người xác thực(1)
  750,000
  Linh Tinh(4 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Linh Tinh
  8/5/17
 20. L,voi,chân neń


  Trả lời : 0 || Xem: 69
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 4/5/17
  ngochuyenly (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  ngochuyenly(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ngochuyenly
  4/5/17
 21. Gậy con rồng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 236
  500,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 2/4/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  2/5/17
 22. Tượng chúa trên cây thánh giá.


  Trả lời : 0 || Xem: 98
  2,000,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 27/4/17
  Linh Tinh (4 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000
  Linh Tinh(4 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Linh Tinh
  27/4/17
 23. Tượng cá Kim Long bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 127
  600,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 20/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  26/4/17
 24. Ấn rồng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 168
  600,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 27/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  26/4/17
 25. Quan Công đứng rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 128
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 19/4/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  19/4/17
 26. Đỉnh trầm cửu long.


  Trả lời : 0 || Xem: 73
  750,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 18/4/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  750,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  18/4/17
 27. ban iu con ga 8lo


  Trả lời : 3 || Xem: 154
  1,200,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 1/4/17
  Taiuero (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000
  Taiuero(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:thanhson
  17/4/17
 28. gjao luu lu dong nho


  Trả lời : 0 || Xem: 85
  5,000,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 16/4/17
  Taiuero (0 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Taiuero(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Taiuero
  16/4/17
 29. Mỹ nhân trà.


  Trả lời : 0 || Xem: 90
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/4/17
 30. Lư Hương song long.


  Trả lời : 0 || Xem: 76
  800,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  800,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/4/17
 31. Ấm trà Long Phụng


  Trả lời : 0 || Xem: 124
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 3/4/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  3/4/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...