Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,000,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  26/5/17 lúc 16:58
 3. Búp nịt đồng !


  Trả lời : 0 || Xem: 16
  1,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/5/17 lúc 13:31
  Nguyen viet Hoang (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,500,000
  Nguyen viet Hoang(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyen viet Hoang
  26/5/17 lúc 13:31
 4. Chuông nhôm cũ - lạ


  Trả lời : 0 || Xem: 26
  380,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/5/17 lúc 13:27
  N.H.Thái (0 )
  Số người xác thực(1)
  380,000
  N.H.Thái(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N.H.Thái
  26/5/17 lúc 13:27
 5. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  25/5/17 lúc 20:34
 6. Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  25/5/17 lúc 10:59
 7. hangphapco (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hangphapco(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hangphapco
  25/5/17 lúc 09:59
 8. Thố đồng ....


  Trả lời : 0 || Xem: 21
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 25/5/17 lúc 09:17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  25/5/17 lúc 09:17
 9. Thập Bát La Hán


  Trả lời : 0 || Xem: 32
  260,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/5/17 lúc 21:07
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  260,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  24/5/17 lúc 21:07
 10. Samova bông lúa trắng- Liên xô


  Trả lời : 0 || Xem: 21
  2,400,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/5/17 lúc 08:46
  N.H.Thái (0 )
  Số người xác thực(1)
  2,400,000
  N.H.Thái(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N.H.Thái
  24/5/17 lúc 08:46
 11. Bình bông đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 21
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/5/17 lúc 08:40
  Nguyen viet Hoang (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyen viet Hoang(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyen viet Hoang
  24/5/17 lúc 08:40
 12. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  23/5/17 lúc 15:38
 13. Chân nến sư tử của Liên Xô


  Trả lời : 0 || Xem: 17
  1,450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 23/5/17 lúc 14:55
  Mr Thái (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,450,000
  Mr Thái(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Mr Thái
  23/5/17 lúc 14:55
 14. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  950,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  23/5/17 lúc 07:55
 15. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  350,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  23/5/17 lúc 07:54
 16. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,150,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  23/5/17 lúc 07:54
 17. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  750,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  23/5/17 lúc 07:54
 18. Lính thủy đánh bộ Comodos


  Trả lời : 0 || Xem: 33
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/5/17 lúc 10:38
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  22/5/17 lúc 10:38
 19. Chiến binh hi lạp!


  Trả lời : 0 || Xem: 35
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/5/17 lúc 10:22
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  22/5/17 lúc 10:22
 20. Tế say


  Trả lời : 0 || Xem: 25
  1,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/5/17 lúc 10:15
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,000,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  22/5/17 lúc 10:15
 21. Bàn nà than con gà


  Trả lời : 1 || Xem: 340
  2,147,483,647
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 7/12/15
  Nguyễn Vinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,147,483,647
  Nguyễn Vinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Thanhlucky1
  21/5/17 lúc 23:48
 22. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,450,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  21/5/17 lúc 11:39
 23. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  21/5/17 lúc 08:12
 24. Chuông treo tường - hàng xưa kiểu dáng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 37
  450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/5/17
  N.H.Thái (0 )
  Số người xác thực(1)
  450,000
  N.H.Thái(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N.H.Thái
  20/5/17
 25. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  700,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  20/5/17
 26. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  800,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  20/5/17
 27. Búp nịt đồng !


  Trả lời : 0 || Xem: 25
  1,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/5/17
  Nguyen viet Hoang (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,500,000
  Nguyen viet Hoang(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyen viet Hoang
  20/5/17
 28. Đôi chân nến hươu - đồng xưa:


  Trả lời : 0 || Xem: 38
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/5/17
  Mr.quan (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Mr.quan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Mr.quan
  19/5/17
 29. Mâm đồng bát giác hoa văn


  Trả lời : 0 || Xem: 33
  1,400,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/5/17
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,400,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  19/5/17
 30. Quan Âm Toạ Sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 26
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/5/17
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  19/5/17
 31. Voi đồng đúc đánh bóng đẹp 650.000 ₫


  Trả lời : 0 || Xem: 39
  650,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/5/17
  195trancung (0 )
  Số người xác thực(1)
  650,000
  195trancung(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:195trancung
  19/5/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...