Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Chậu đồng in hoa văn


  Trả lời : 0 || Xem: 115
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 18/6/17
  Đào Hiệp (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đào Hiệp(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đào Hiệp
  18/6/17
 3. Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đào Hiệp
  18/6/17
 4. Phu Hieu - Quan Ham


  Trả lời : 0 || Xem: 60
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/6/17
  khongten (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  khongten(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khongten
  18/6/17
 5. Khuôn đồng làm bánh rất nặng hội xuân độ


  Trả lời : 2 || Xem: 79
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/6/17
  Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:truongson2612
  17/6/17
 6. Ae cho cai gia giúp e!


  Trả lời : 0 || Xem: 98
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/6/17
  Nam Cam Ranh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nam Cam Ranh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nam Cam Ranh
  17/6/17
 7. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  17/6/17
 8. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  700,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  17/6/17
 9. Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hội Xuân Độ
  16/6/17
 10. Bộ chân nến khổng lồ đẹp lung linh nặng khoảng 10kg


  Trả lời : 0 || Xem: 89
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hội Xuân Độ
  16/6/17
 11. Tượng đồng khổng lồ cao 70cm nặng 7kg hội xuân độ


  Trả lời : 0 || Xem: 44
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hội Xuân Độ
  16/6/17
 12. Nồi đồng cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 127
  200,000
  Gia Lai
  Ngày Đăng : 12/6/17
  Đồ cũ Gia Lai (0 )
  Số người xác thực(1)
  200,000
  Đồ cũ Gia Lai(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Trà My
  16/6/17
 13. Nồi Đồng hàng cũ và cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 67
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Nguyễn Thị Trà My (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Trà My(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Trà My
  16/6/17
 14. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  750,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  16/6/17
 15. Mâm đồng cũ


  Trả lời : 0 || Xem: 65
  Giá liên hệ
  Tiền Giang
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Quang Phương (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Quang Phương(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Quang Phương
  16/6/17
 16. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  1,150,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  16/6/17
 17. Ngựa đồng phong thuỷ


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Nguyễn Thị Trà My (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Trà My(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Trà My
  16/6/17
 18. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  16/6/17
 19. Mô hình kèn đôi bày decor


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Hoài Nam Đồ Cổ (0 )
  Số người xác thực(1)
  450,000
  Hoài Nam Đồ Cổ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hoài Nam Đồ Cổ
  16/6/17
 20. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  1,450,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/6/17
 21. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  500,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/6/17
 22. Khay trầu cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 111
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/6/17
 23. Tác phẩm " Hai tiên ông đánh cờ "


  Trả lời : 0 || Xem: 76
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/6/17
 24. Ấm kim quy


  Trả lời : 0 || Xem: 87
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/6/17
 25. Giao lưu ấm thỏ ngọc


  Trả lời : 0 || Xem: 70
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/6/17
 26. Chú khỉ ngồi trên góc cay bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 62
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/6/17
 27. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/6/17
 28. Tượng phật rất đẹp hội xuân độ


  Trả lời : 0 || Xem: 58
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Hội Xuân Độ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hội Xuân Độ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hội Xuân Độ
  14/6/17
 29. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  650,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/6/17
 30. tuong di lac


  Trả lời : 0 || Xem: 90
  100,000
  Tiền Giang
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Nhan1978 (0 )
  Số người xác thực(1)
  100,000
  Nhan1978(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nhan1978
  14/6/17
 31. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  300,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/6/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...