Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Hai mâm đồng chạm nổi.


  Trả lời : 0 || Xem: 100
  850
  Hà Nam
  Ngày Đăng : 16/3/17
  Chi Giang (0 )
  Số người xác thực(1)
  850
  Chi Giang(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Chi Giang
  16/3/17
 3. Dĩa nhỏ - Hàng xách tay từ Mỹ -Đồ xưa 400k


  Trả lời : 0 || Xem: 67
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  15/3/17
 4. Đĩa hột xoài hoa văn nổi SILVERPLATE - Đồ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 47
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  15/3/17
 5. Chum có 1 quai ONEIDA COMMUNITY LTD 612 -


  Trả lời : 1 || Xem: 51
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:alexnguyen9900
  15/3/17
 6. Đĩa hôt Xoài hoa văn nổi INTERNATIONAL SILVER CO


  Trả lời : 0 || Xem: 47
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  15/3/17
 7. thau có 2 quai ONEIDA COMMUNITY LTD 612-


  Trả lời : 0 || Xem: 40
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  15/3/17
 8. Đỉnh đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 76
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/3/17
  ngoducmanh110901 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ngoducmanh110901(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ngoducmanh110901
  15/3/17
 9. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,250,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/3/17
 10. Đỉnh cổ


  Trả lời : 3 || Xem: 314
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/2/17
  ngoducmanh110901 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ngoducmanh110901(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:quaylinh
  15/3/17
 11. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,050,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/3/17
 12. khuôn bánh đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  lâm riêng (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  lâm riêng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:lâm riêng
  15/3/17
 13. Chuông osin


  Trả lời : 0 || Xem: 84
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Kỷ Vật (8 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(8 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/3/17
 14. Chuông đồng xưa châu âu


  Trả lời : 0 || Xem: 54
  250,000
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Kỷ Vật (8 )
  Số người xác thực(1)
  250,000
  Kỷ Vật(8 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/3/17
 15. Khây kim loại xưa rất đẹp, made in italy.


  Trả lời : 2 || Xem: 106
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Kỷ Vật (8 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(8 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/3/17
 16. dĩa đồng hình chiến binh.


  Trả lời : 0 || Xem: 47
  550,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Kỷ Vật (8 )
  Số người xác thực(1)
  550,000
  Kỷ Vật(8 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/3/17
 17. dĩa đồng hình rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 67
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/3/17
  Kỷ Vật (8 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(8 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/3/17
 18. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/3/17
 19. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,150,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  15/3/17
 20. Ấm đồng Long ẩn


  Trả lời : 0 || Xem: 89
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  14/3/17
 21. Tẩu thuốc


  Trả lời : 2 || Xem: 110
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/2/17
  dinhnghi1987cb (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  dinhnghi1987cb(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  14/3/17
 22. Dao đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 70
  8,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/3/17
  Cao (0 )
  Số người xác thực(1)
  8,500,000
  Cao(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Cao
  14/3/17
 23. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  14/3/17
 24. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  14/3/17
 25. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,600,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/3/17
 26. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,850,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/3/17
 27. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,150,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/3/17
 28. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  14/3/17
 29. Đỉnh


  Trả lời : 1 || Xem: 49
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/17
  ngoducmanh110901 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ngoducmanh110901(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Police-TGĐC
  14/3/17
 30. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  13/3/17
 31. Bình cắm hoa- Hàng xách tay từ Mỹ - Đồ xưa- -600k


  Trả lời : 0 || Xem: 50
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  13/3/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...