Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 3. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 4. Đồng Đông Sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 133
  Hàng Đã Bán
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/2/17
  Nam Cao (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Nam Cao(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nam Cao
  8/3/17
 5. Chuông đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 79
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 8/3/17
  Lê Thị Minh Thuỳ (7 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Lê Thị Minh Thuỳ(7 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Lê Thị Minh Thuỳ
  8/3/17
 6. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  8/3/17
 7. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  550,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Juan Lee
  8/3/17
 8. Đồng tiền cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 119
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Thăngnguyễnlê (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Thăngnguyễnlê(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khuôn bánh kim phúc
  7/3/17
 9. Lư Hương song long


  Trả lời : 0 || Xem: 97
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  7/3/17
 10. Tuanlee (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuanlee(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tranhung
  7/3/17
 11. Bàn iủ con gà


  Trả lời : 3 || Xem: 188
  500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/3/17
  NhânDumex (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  NhânDumex(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tranhung
  7/3/17
 12. Giao lưu bình đồng hoa văn India


  Trả lời : 0 || Xem: 119
  580,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (6 )
  Thương Gia(1)
  580,000
  Chợ Trời(6 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 13. Cặp chân nến con chim bằng đồng Italy


  Trả lời : 0 || Xem: 88
  1,800,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (6 )
  Thương Gia(1)
  1,800,000
  Chợ Trời(6 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 14. Chuông tây tạng


  Trả lời : 0 || Xem: 110
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (6 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(6 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 15. Đèn Đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 123
  5,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/3/17
  Nam Cao (0 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Nam Cao(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nam Cao
  7/3/17
 16. Giao lưu mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 177
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (6 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(6 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 17. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  7/3/17
 18. Tượng cá Kim Long bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 75
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 6/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  6/3/17
 19. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,250,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  6/3/17
 20. Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp


  Trả lời : 0 || Xem: 79
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  5/3/17
 21. Đại bàng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 168
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 9/1/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  5/3/17
 22. Dấu ấn


  Trả lời : 0 || Xem: 120
  Giá liên hệ
  Long An
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Nguyễn Thành Quí (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thành Quí(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thành Quí
  5/3/17
 23. Cóc ngậm tiền


  Trả lời : 0 || Xem: 90
  Giá liên hệ
  Long An
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Nguyễn Thành Quí (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thành Quí(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thành Quí
  5/3/17
 24. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,000,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 25. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 26. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,150,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 27. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  900,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 28. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,400,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 29. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  950,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 30. Lư đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 159
  1
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/3/17
  khuôn bánh kim phúc (0 )
  Số người xác thực(1)
  1
  khuôn bánh kim phúc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khuôn bánh kim phúc
  4/3/17
 31. Đỉnh sòi ngũ sự 40


  Trả lời : 0 || Xem: 74
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  4/3/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...