Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Đấu giá


  Trả lời : 0 || Xem: 97
  10,000,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Trần tùng (0 )
  Số người xác thực(1)
  10,000,000
  Trần tùng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần tùng
  3/5/17
 3. PHÚC LONG NHẢ NGỌC


  Trả lời : 0 || Xem: 68
  Hàng Đã Bán
  Nam Định
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Chi Giang (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Chi Giang(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Chi Giang
  3/5/17
 4. Đấu giá


  Trả lời : 0 || Xem: 81
  1,000,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Trần tùng (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,000,000
  Trần tùng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần tùng
  3/5/17
 5. Đấu giá


  Trả lời : 0 || Xem: 95
  100,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Trần tùng (0 )
  Số người xác thực(1)
  100,000
  Trần tùng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần tùng
  3/5/17
 6. Đấu giá


  Trả lời : 0 || Xem: 46
  10,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Trần tùng (0 )
  Số người xác thực(1)
  10,000
  Trần tùng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần tùng
  3/5/17
 7. Đấu giá


  Trả lời : 0 || Xem: 46
  10,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Trần tùng (0 )
  Số người xác thực(1)
  10,000
  Trần tùng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần tùng
  3/5/17
 8. 2 Chun ONEIDA COMMUNITY LTD 612 - Đồ xưa -


  Trả lời : 0 || Xem: 43
  400,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  3/5/17
 9. Giao lưu nhanh Dê Tài Lộc giá rẻ


  Trả lời : 0 || Xem: 48
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/17
 10. Dao Cắt bánh TAINLESS Cán bằng WEB STERLING HANDLE-


  Trả lời : 0 || Xem: 38
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  3/5/17
 11. Dao cắt bánh cán bằng bạc khối STERLING


  Trả lời : 0 || Xem: 54
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  3/5/17
 12. Giao lưu con lân xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 56
  600,000
  Sóc Trăng
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  600,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/17
 13. nữ thần Artemis thần thoại hi lạp


  Trả lời : 0 || Xem: 60
  1,750,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,750,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/17
 14. Thần trà


  Trả lời : 0 || Xem: 79
  1,550,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,550,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/17
 15. Bộ kiếm - Tượng cu tý - cái ấm đồng của Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 62
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/5/17
  N H C (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  N H C(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N H C
  3/5/17
 16. Phù điêu chân dung cô gái đồng đúc


  Trả lời : 0 || Xem: 56
  2,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/17
  195trancung (0 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000
  195trancung(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:195trancung
  3/5/17
 17. Tượng cặp hổ đồng đúc


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  800,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/17
  195trancung (0 )
  Số người xác thực(1)
  800,000
  195trancung(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:195trancung
  3/5/17
 18. Gậy con rồng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  500,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 2/4/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  2/5/17
 19. Vài món đồ xưa cùng các Bác


  Trả lời : 0 || Xem: 134
  Giá liên hệ
  Gia Lai
  Ngày Đăng : 1/5/17
  lighter72 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  lighter72(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:lighter72
  1/5/17
 20. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  1/5/17
 21. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  300,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  1/5/17
 22. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  1/5/17
 23. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  1/5/17
 24. 2 cái chun bằng Bạc Khối STERLING WEIGHIER 514


  Trả lời : 0 || Xem: 51
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/5/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  1/5/17
 25. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  1,800,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  30/4/17
 26. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  650,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  30/4/17
 27. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  1,400,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  30/4/17
 28. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  1,100,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  30/4/17
 29. Thành Đô (13 )
  Thương Gia(1)
  3,500,000
  Thành Đô(13 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  30/4/17
 30. Đồ đồng nhôm


  Trả lời : 0 || Xem: 106
  946,737,693
  Tây Ninh
  Ngày Đăng : 30/4/17
  datnguyen9999 (0 )
  Số người xác thực(1)
  946,737,693
  datnguyen9999(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:datnguyen9999
  30/4/17
 31. bình bát tiên và cặp tê giác


  Trả lời : 0 || Xem: 249
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 16/4/17
  mrloc (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  mrloc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:mrloc
  30/4/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...