Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bán đồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 59
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/4/17
  Duongdoco (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Duongdoco(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Duongdoco
  12/4/17
 3. bán đồ đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 105
  Giá liên hệ
  Thái Nguyên
  Ngày Đăng : 12/4/17
  tokong (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  tokong(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tokong
  12/4/17
 4. Tượng bán thân phù điêu.


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  Giá liên hệ
  Thái Bình
  Ngày Đăng : 12/4/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  12/4/17
 5. Lợn rừng châu Âu.


  Trả lời : 0 || Xem: 64
  Giá liên hệ
  Thái Bình
  Ngày Đăng : 12/4/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  12/4/17
 6. Giao lưu cặp bình bông đồng bằng vỏ đạn cối 105 li


  Trả lời : 0 || Xem: 113
  Giá liên hệ
  Khánh Hòa
  Ngày Đăng : 12/4/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  12/4/17
 7. Dao hay chỉa đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 69
  1,600,000
  Bình Định
  Ngày Đăng : 12/4/17
  Nguyên Vũ (3 )
  Số người xác thực(1)
  1,600,000
  Nguyên Vũ(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyên Vũ
  12/4/17
 8. Gà đồng cổ có đồng đổi màu


  Trả lời : 2 || Xem: 242
  Giá liên hệ
  Bình Phước
  Ngày Đăng : 4/4/17
  haumobile (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  haumobile(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:haumobile
  11/4/17
 9. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,000,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  11/4/17
 10. Toà Cửu Long


  Trả lời : 0 || Xem: 116
  160,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 11/4/17
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  160,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  11/4/17
 11. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,250,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  11/4/17
 12. Súng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 157
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 11/4/17
  nguyen van tam (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen van tam(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyen van tam
  11/4/17
 13. Mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 92
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/4/17
  bonhucnhich (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  bonhucnhich(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:bonhucnhich
  11/4/17
 14. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,350,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 15. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  750,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 16. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 17. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,350,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 18. Giao lưu ấm nước đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 71
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/4/17
 19. Cặp tượng cô gái Thái.


  Trả lời : 0 || Xem: 58
  400,000
  Đồng Nai
  Ngày Đăng : 10/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/4/17
 20. Ngựa kéo xe bằng đồng của Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 76
  5,000,000
  Đồng Nai
  Ngày Đăng : 10/4/17
  N H C (0 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  N H C(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:N H C
  10/4/17
 21. Khoá đồng zin


  Trả lời : 0 || Xem: 58
  400,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/4/17
 22. Medal bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 66
  200,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/4/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  200,000
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/4/17
 23. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,700,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 24. Chuôi kiếm


  Trả lời : 0 || Xem: 83
  Giá liên hệ
  Thái Bình
  Ngày Đăng : 10/4/17
  phố xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phố xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phố xưa
  10/4/17
 25. nắp lư đồng Lân mẫu tử


  Trả lời : 0 || Xem: 91
  Giá liên hệ
  Thái Bình
  Ngày Đăng : 10/4/17
  phố xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phố xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phố xưa
  10/4/17
 26. Cúp đồng thể thao 600.000 đ


  Trả lời : 0 || Xem: 64
  600,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/4/17
  195trancung (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  195trancung(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:195trancung
  10/4/17
 27. ống bút hàng đẳng cấp!


  Trả lời : 0 || Xem: 70
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/4/17
  Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 28. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  1,100,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  10/4/17
 29. Ly rượu cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 82
  10,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/4/17
  docovietnam (0 )
  Số người xác thực(1)
  10,000,000
  docovietnam(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:docovietnam
  9/4/17
 30. Bình rượu cổ 1859


  Trả lời : 2 || Xem: 202
  20,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/3/17
  docovietnam (0 )
  Số người xác thực(1)
  20,000,000
  docovietnam(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:docovietnam
  9/4/17
 31. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  9/4/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...