Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Nồi Đồng Cổ


  Trả lời : 4 || Xem: 350
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/6/16
  Thichduthu (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thichduthu(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  4/6/16
 3. Tỳ Hưu Phong Thủy Bằng Đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 204
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/6/16
  dodongbaolong (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  dodongbaolong(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:dodongbaolong
  4/6/16
 4. Nồi đồng cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 268
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/6/16
  Minh Mạnh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Minh Mạnh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Minh Mạnh
  4/6/16
 5. Đồ cổ đồng thời xưa


  Trả lời : 4 || Xem: 296
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/6/16
  Thảo nguyễn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thảo nguyễn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:baobanks
  2/6/16
 6. Cây đao cổ bằng đồng nguyên khối


  Trả lời : 4 || Xem: 768
  12,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/12/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  12,000,000
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  2/6/16
 7. Quan âm toạ sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 183
  40,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/6/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  40,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  2/6/16
 8. Bình đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/6/16
  Nguyễn Duy Trường (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Duy Trường(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Duy Trường
  2/6/16
 9. Nồi đồng cổ


  Trả lời : 3 || Xem: 687
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/4/16
  Tuan Quang (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuan Quang(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tuan Quang
  31/5/16
 10. Bàn ủi con gà cổ


  Trả lời : 3 || Xem: 616
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/4/16
  Tuan Quang (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuan Quang(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tư ruộng
  31/5/16
 11. Chân đèn đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 213
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/5/16
  Trang711 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Trang711(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trang711
  31/5/16
 12. Đã khóa

  Truy Tìm Cổ Vật


  Trả lời : 17 || Xem: 2,769
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/15
  Trường_Thi (9 )
  Trưởng Làng(1)
  Giá liên hệ
  Trường_Thi(9 )
  Trưởng Làng(1)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  30/5/16
 13. chuẩn cổ chuẩn đồ


  Trả lời : 1 || Xem: 301
  Hàng Đã Bán
  Ngày Đăng : 29/5/16
  Tuyền泉 (2 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tuyền泉(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  30/5/16
 14. hãy xem để mở rộng tầm mắt


  Trả lời : 1 || Xem: 328
  Hàng Đã Bán
  Ngày Đăng : 29/5/16
  Tuyền泉 (2 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tuyền泉(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  30/5/16
 15. Đồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 274
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/5/16
  Cuong nguyen (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Cuong nguyen(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Cuong nguyen
  30/5/16
 16. Bán lư đồng đổi màu


  Trả lời : 3 || Xem: 1,434
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/12/15
  hoanganh0404 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  hoanganh0404(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Vũ Ngọc Tuấn
  29/5/16
 17. Thu Trang (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thu Trang(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thu Trang
  29/5/16
 18. Thu Trang (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thu Trang(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thu Trang
  29/5/16
 19. Phật tổ


  Trả lời : 0 || Xem: 113
  10,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 28/5/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  10,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  28/5/16
 20. Tượng đồng 3 ông Phước - Lộc - Thọ


  Trả lời : 0 || Xem: 135
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/5/16
  Minh Mẫn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Minh Mẫn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Minh Mẫn
  28/5/16
 21. Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  28/5/16
 22. Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  1,400,000
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  28/5/16
 23. Lư đồng đầu voi chuẩn


  Trả lời : 1 || Xem: 310
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/5/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tuyền泉
  28/5/16
 24. Bán Chậu


  Trả lời : 0 || Xem: 150
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 28/5/16
  Nguyen Van Nam (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyen Van Nam(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyen Van Nam
  28/5/16
 25. hoanghuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hoanghuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hoanghuy
  28/5/16
 26. thẩm định giá


  Trả lời : 0 || Xem: 209
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/5/16
  Nguyễn Minh Tiền (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Minh Tiền(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Minh Tiền
  26/5/16
 27. Đồ đồng cổ không rõ thời nào


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  Hàng Đã Bán
  Ngày Đăng : 26/5/16
  Tuyền泉 (2 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tuyền泉(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tuyền泉
  26/5/16
 28. Quan âm


  Trả lời : 0 || Xem: 149
  32,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 25/5/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  32,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  25/5/16
 29. Cần bán bình hồ lô,con gà và con cóc cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 292
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/5/16
  Huynhmua (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Huynhmua(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Huynhmua
  24/5/16
 30. Bát đồng quan dụng, chuẩn cổ giá ve chai


  Trả lời : 1 || Xem: 599
  800,000
  Ngày Đăng : 24/5/16
  Nhật Quang (4 )
  Thành Viên Cao Cấp(2)
  800,000
  Nhật Quang(4 )
  Thành Viên Cao Cấp(2)
  Trả lời mới:Trần Trung Hiền
  24/5/16
 31. Đỉnh ( Lư ) xông trầm , có giá .


  Trả lời : 1 || Xem: 519
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Hoanganh6831
  22/5/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...