Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Đỉnh đồng tráng men


  Trả lời : 0 || Xem: 143
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 3. Nến đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 102
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 4. Lư hàm ếch


  Trả lời : 0 || Xem: 91
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 5. Lư đồng tráng bạc


  Trả lời : 0 || Xem: 81
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 6. Lọ hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 107
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 7. Cặp tỳ hưu và bình đồng khổng tước


  Trả lời : 0 || Xem: 122
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/3/17
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  9/3/17
 8. Cặp kiếm đồng xưa Tứ Linh


  Trả lời : 2 || Xem: 164
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/12/16
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  9/3/17
 9. Cặp bình đồng Long Phụng


  Trả lời : 1 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/12/16
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  9/3/17
 10. Bộ lư đồng cũ


  Trả lời : 1 || Xem: 562
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/12/16
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  9/3/17
 11. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  800
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  9/3/17
 12. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  9/3/17
 13. Bộ dĩa 4 cái - SILVER PLATED EP ON STEEL - 2 tr


  Trả lời : 0 || Xem: 66
  1,100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  9/3/17
 14. Đồ Sưu Tầm- Hàng xách tay từ USA


  Trả lời : 0 || Xem: 83
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  9/3/17
 15. Hồ lô bát tiên và cặp gà


  Trả lời : 7 || Xem: 5,145
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Thành chung (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thành chung(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tần hán trần
  9/3/17
 16. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  2,300,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  9/3/17
 17. Phong thủy bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 98
  600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 8/3/17
  khuôn bánh kim phúc (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  khuôn bánh kim phúc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khuôn bánh kim phúc
  8/3/17
 18. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 19. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 20. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 21. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  8/3/17
 22. Đồng Đông Sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 148
  Hàng Đã Bán
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/2/17
  Nam Cao (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Nam Cao(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nam Cao
  8/3/17
 23. Chuông đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 91
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 8/3/17
  Lê Thị Minh Thuỳ (7 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Lê Thị Minh Thuỳ(7 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Lê Thị Minh Thuỳ
  8/3/17
 24. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Thành Đô
  8/3/17
 25. Thành Đô (12 )
  Thương Gia(1)
  550,000
  Thành Đô(12 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Juan Lee
  8/3/17
 26. Đồng tiền cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 154
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Thăngnguyễnlê (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Thăngnguyễnlê(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khuôn bánh kim phúc
  7/3/17
 27. Lư Hương song long


  Trả lời : 0 || Xem: 130
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  7/3/17
 28. Tuanlee (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuanlee(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tranhung
  7/3/17
 29. Bàn iủ con gà


  Trả lời : 3 || Xem: 204
  500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/3/17
  NhânDumex (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  NhânDumex(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tranhung
  7/3/17
 30. Giao lưu bình đồng hoa văn India


  Trả lời : 0 || Xem: 130
  580,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  580,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 31. Cặp chân nến con chim bằng đồng Italy


  Trả lời : 0 || Xem: 96
  1,800,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,800,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...