Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Đỉnh đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 349
  500,000
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  500,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 3. Đỉnh ( Lư ) xông trầm


  Trả lời : 0 || Xem: 311
  8,700,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  8,700,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 4. mâm đồng sản xuất tại hong kong


  Trả lời : 0 || Xem: 195
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/1/16
  phamxuan hao (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamxuan hao(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamxuan hao
  31/1/16
 5. Giao lưu bình dân chơi tết


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/1/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  31/1/16
 6. Bán tiền giấy Việt Nam cổ và tiền thế giới


  Trả lời : 2 || Xem: 682
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/12/13
  kieuhung1992 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  kieuhung1992(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:maiquyen
  31/1/16
 7. bán cặp bình song long bằng đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 666
  2,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/1/16
  khoitran (2 )
  Số người xác thực(2)
  2,450,000
  khoitran(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  31/1/16
 8. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 148
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 9. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 106
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 10. Trầm nghê nhả khói miệng ít gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 280
  1,200,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 29/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  29/1/16
 11. Tẩu đồng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 299
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 12. 2 món đón xuân nhé ae


  Trả lời : 0 || Xem: 166
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 13. 11 món đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 293
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 14. Đỉnh thất lân đẹp tuyệt cú mèo


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 15. Tiểu đồng chuông!


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  550,000
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  550,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 16. Quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 17. Bộ đỉnh đồng Trúc Hóa Long


  Trả lời : 0 || Xem: 477
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 18. đồ đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 216
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 19. Bán hồ lô bát tiên bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 603
  1,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  khoitran (2 )
  Số người xác thực(2)
  1,450,000
  khoitran(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  27/1/16
 20. Cụ Di Lặc đứng rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 21. Gạt tàn thuốc bằng đồng!


  Trả lời : 0 || Xem: 363
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 22. Huế xưa tuyệt đẹp,cao 60cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 251
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 23. đồ đồng đẹp nhé.


  Trả lời : 0 || Xem: 139
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  27/1/16
 24. bán tượng phật di lạc bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  1,150,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  khoitran (2 )
  Số người xác thực(2)
  1,150,000
  khoitran(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  27/1/16
 25. Toà cửu long


  Trả lời : 0 || Xem: 169
  120,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  120,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  27/1/16
 26. Em bán bộ lư xưa nặng 18kg


  Trả lời : 0 || Xem: 276
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 27. Becgie, đại bàng đồng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  1,100,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 28. Niêu Mốt


  Trả lời : 0 || Xem: 229
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 29. Đạt ma sư tổ


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  45,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 25/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  45,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  25/1/16
 30. Xông trầm lưỡng phụng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 297
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/1/16
 31. Xông trầm mắt tre bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 219
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...