Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. thich ca niêm hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 197
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 6/12/15
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  6/12/15
 3. Giường sắt hàng độc


  Trả lời : 0 || Xem: 648
  5,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Dương Vĩnh Bảo (1 )
  Số người xác thực(1)
  5,500,000
  Dương Vĩnh Bảo(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Dương Vĩnh Bảo
  5/12/15
 4. thông tin về nồi đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 245
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Nguyen DTuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyen DTuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyen DTuan
  5/12/15
 5. Tuyết sơn tu khổ hạnh cao 60cm


  Trả lời : 0 || Xem: 157
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  5/12/15
 6. Bộ ống nhổ trầu bằng đồng xưa


  Trả lời : 2 || Xem: 1,544
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/7/15
  congaiyeu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  congaiyeu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tran phi
  5/12/15
 7. Bán Đỉnh Đồng Đỏ độc nhất vô nhị thời Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 404
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Dũng Nguyễn (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Dũng Nguyễn(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Dũng Nguyễn
  5/12/15
 8. Đôi lọ đồng giao lưu cùng các bác


  Trả lời : 0 || Xem: 227
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/12/15
 9. Cắm hương đồng cánh sen mini


  Trả lời : 0 || Xem: 274
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/12/15
 10. Bộ ăn trầu đồng xưa ...


  Trả lời : 0 || Xem: 447
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/12/15
 11. Cho em hỏi thông tin mâm đồng này ạ


  Trả lời : 7 || Xem: 379
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/11/15
  Đế Võ (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Đế Võ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Đế Võ
  4/12/15
 12. bán rìu đá và răng voi hóa thạch


  Trả lời : 0 || Xem: 187
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  nguyễn văn nhanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  nguyễn văn nhanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:nguyễn văn nhanh
  4/12/15
 13. Đồ cổ nga


  Trả lời : 0 || Xem: 139
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Manh huy (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Manh huy(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Manh huy
  4/12/15
 14. Lư xưa giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/12/15
 15. Bình Đồng.


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/12/15
 16. Giao lưu đồ đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 914
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  Bach Thien (5 )
  Số người xác thực(5)
  Giá liên hệ
  Bach Thien(5 )
  Số người xác thực(5)
  Trả lời mới:tran phi
  3/12/15
 17. Đồ đồng sưu tầm mang từ nga về


  Trả lời : 5 || Xem: 590
  300,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/11/15
  Tiny Russia (1 )
  Số người xác thực(1)
  300,000
  Tiny Russia(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  3/12/15
 18. Cái tang bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 165
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 19. Giao lưu mâm đồng có kích thước lớn!.


  Trả lời : 0 || Xem: 167
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 20. Tòa cửu long


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 21. nữ thần champa chuông đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 563
  600,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Manh huy (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000,000
  Manh huy(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Manh huy
  2/12/15
 22. Đặng ngọc mỹ (0 )
  Số người xác thực(0)
  650,000,000
  Đặng ngọc mỹ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Đặng ngọc mỹ
  2/12/15
 23. giao lưu bộ lư nắp nổi tứ linh


  Trả lời : 0 || Xem: 304
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 24. Xông trầm trái lưu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 350
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 25. Xã hàng cuối năm. Bình hồ lô đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 26. Bình đồng xưa 1914 từ Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 331
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 27. Hi ai có nhu cầu mua thi mình bán nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 244
  650,000,000
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Đặng ngọc mỹ (0 )
  Số người xác thực(0)
  650,000,000
  Đặng ngọc mỹ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Đặng ngọc mỹ
  1/12/15
 28. Chậu đồng chạm giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 409
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/12/15
 29. Mâm đồng tích


  Trả lời : 0 || Xem: 202
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 1/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/12/15
 30. Chuông đồng


  Trả lời : 2 || Xem: 275
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Tạ Quang Huy
  30/11/15
 31. xem hộ niên đại nào ạ


  Trả lời : 0 || Xem: 161
  10,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Vũ Thanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  10,000,000
  Vũ Thanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Vũ Thanh
  30/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...