Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bán hồ lô bát tiên bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 690
  1,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,450,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  27/1/16
 3. Cụ Di Lặc đứng rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 4. Gạt tàn thuốc bằng đồng!


  Trả lời : 0 || Xem: 491
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 5. Huế xưa tuyệt đẹp,cao 60cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 263
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 6. đồ đồng đẹp nhé.


  Trả lời : 0 || Xem: 147
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  27/1/16
 7. bán tượng phật di lạc bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  1,150,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,150,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  27/1/16
 8. Toà cửu long


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  120,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  120,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  27/1/16
 9. Em bán bộ lư xưa nặng 18kg


  Trả lời : 0 || Xem: 292
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 10. Becgie, đại bàng đồng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 200
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  1,100,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 11. Niêu Mốt


  Trả lời : 0 || Xem: 241
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/1/16
 12. Đạt ma sư tổ


  Trả lời : 0 || Xem: 183
  45,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 25/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  45,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  25/1/16
 13. Xông trầm lưỡng phụng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 310
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/1/16
 14. Xông trầm mắt tre bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 230
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/1/16
 15. Tình mẫu tử


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/1/16
 16. Đầu bò bằng đồng


  Trả lời : 2 || Xem: 496
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/7/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  24/1/16
 17. Đầu Báo Đốm đồng cũ


  Trả lời : 1 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/7/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  24/1/16
 18. Cặp bình đồng Long Phụng xưa


  Trả lời : 2 || Xem: 460
  3,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/12/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,500,000
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  24/1/16
 19. Xông trầm đồng xưa bát tiên


  Trả lời : 2 || Xem: 774
  3,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/12/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,500,000
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  24/1/16
 20. Bán bộ tam tiên, PHÚC LỘC THỌ bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 541
  1,850,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,850,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  24/1/16
 21. Địa tạng bồ tát


  Trả lời : 0 || Xem: 146
  30,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  30,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  24/1/16
 22. Bán cặp lân bằng đồng cổ , đồng màu đen


  Trả lời : 0 || Xem: 328
  1,650,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,650,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  23/1/16
 23. khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,850,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  23/1/16
 24. khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,800,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  23/1/16
 25. Bán cặp công bằng đồng xưa ,


  Trả lời : 0 || Xem: 224
  1,650,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,650,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  23/1/16
 26. Chậu cảnh đồng cổ đón xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 180
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 23/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/1/16
 27. Cặp sư tử GL


  Trả lời : 0 || Xem: 183
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 23/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/1/16
 28. làm bằng cấp uy tín giá rẻ trên toàn quốc


  Trả lời : 0 || Xem: 174
  23,456
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  anh khang (0 )
  Số người xác thực(0)
  23,456
  anh khang(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:anh khang
  23/1/16
 29. Cổ vật xưa: hồ lô bát tiên


  Trả lời : 3 || Xem: 5,645
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/6/15
  Trươngmylinh (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Trươngmylinh(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:huyakmzxc.com
  22/1/16
 30. bán bộ lư đồng củ


  Trả lời : 0 || Xem: 233
  80,000,000
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 22/1/16
  nguyen van tam (1 )
  Số người xác thực(1)
  80,000,000
  nguyen van tam(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyen van tam
  22/1/16
 31. Tuong te giac bang dong tru ta phong thuy


  Trả lời : 1 || Xem: 410
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:nobita911
  21/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...