Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bộ cơi trầu


  Trả lời : 0 || Xem: 354
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/11/15
 3. Giao lưu trống đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 252
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/11/15
 4. cần bán bình hồ lô bát tiên và cặp gà đồng thời minh


  Trả lời : 0 || Xem: 1,068
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  Trương Gia (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Trương Gia(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trương Gia
  27/11/15
 5. Nồi xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 326
  9
  Phú Yên
  Ngày Đăng : 26/11/15
  phạm trình hiệu (1 )
  Số người xác thực(2)
  9
  phạm trình hiệu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:phạm trình hiệu
  26/11/15
 6. Chảo xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 193
  4
  Ngày Đăng : 26/11/15
  phạm trình hiệu (1 )
  Số người xác thực(2)
  4
  phạm trình hiệu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:phạm trình hiệu
  26/11/15
 7. mâm chạm mục đồng, cá, và phúc lộc thọ


  Trả lời : 0 || Xem: 409
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/11/15
 8. Tường Đồng Gia Cát Lượng


  Trả lời : 0 || Xem: 195
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/11/15
 9. Tượng Đồng Quan Vân Trường


  Trả lời : 0 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  26/11/15
 10. Nồi Xưa


  Trả lời : 2 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/11/15
  phạm trình hiệu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  phạm trình hiệu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Tạ Quang Huy
  25/11/15
 11. Cặp đôi hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/11/15
 12. Tượng đầu Tuần lộc bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 247
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  25/11/15
 13. Xông trầm trái lưu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 263
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/11/15
 14. Trầm nghê hiếm gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/11/15
 15. cặp bình bông đồng đúc


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/11/15
 16. Cặp kiếm bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 240
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 17. Thau Đồng Phun Nước


  Trả lời : 0 || Xem: 351
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 18. Lư mai khảm bac và lư đinh khảm bac


  Trả lời : 0 || Xem: 296
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 19. nho tham dinh bo ca chep hoa rong


  Trả lời : 0 || Xem: 213
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/11/15
  phamvanloi1971 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phamvanloi1971(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phamvanloi1971
  22/11/15
 20. Bộ cơi trầu


  Trả lời : 2 || Xem: 431
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  22/11/15
 21. Cặp bình bông Long Phụng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 342
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 22. Cây súng chữa lửa Tàu xưa bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 389
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 23. đồ đồng nhiều món


  Trả lời : 0 || Xem: 309
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  21/11/15
 24. Tượng Khổng Phu Tử


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 25. mâm đồng cổ hoa văn đồng tử ôm cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 349
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 26. tượng phật di lặc


  Trả lời : 0 || Xem: 327
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 27. bát hương xưa có 1 ko 2


  Trả lời : 3 || Xem: 609
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 28. Bán


  Trả lời : 0 || Xem: 245
  12,000,000
  Ngày Đăng : 20/11/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  12,000,000
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  20/11/15
 29. Đồ Cổ Tìm Người


  Trả lời : 1 || Xem: 346
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/11/15
  huu giang (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  huu giang(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  20/11/15
 30. Mâm đồng cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 1,067
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 31. vũ nữ, đồng


  Trả lời : 4 || Xem: 387
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...