Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Xông trầm trái lựu


  Trả lời : 0 || Xem: 219
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/1/16
 3. dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/1/16
 4. Bán cổ vật bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 401
  50,000
  Ngày Đăng : 20/1/16
  runjkenshjn (0 )
  Số người xác thực(0)
  50,000
  runjkenshjn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:runjkenshjn
  20/1/16
 5. Toà cửu long


  Trả lời : 0 || Xem: 157
  100,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  100,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  20/1/16
 6. Bán lư đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 212
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  20/1/16
 7. Xông trầm đồng xưa tám vị thần


  Trả lời : 0 || Xem: 209
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 8. Pháp lam China & Bạc USA


  Trả lời : 0 || Xem: 293
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 9. Bình đồng thương binh


  Trả lời : 0 || Xem: 172
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 10. Hũ tiền bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 194
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 11. bán rùa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  600,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  19/1/16
 12. bán cặp voi đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 405
  1,150,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,150,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  19/1/16
 13. Tuyết sơn tu khổ hạnh


  Trả lời : 0 || Xem: 140
  19,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  19,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  19/1/16
 14. Thau đồng cũa địa chủ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 767
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 15. Cá chép vược vũ môn


  Trả lời : 0 || Xem: 148
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 16. Cối chày, bán thuốc Bắc


  Trả lời : 0 || Xem: 272
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 17. Đĩnh xông trầm xưa.lân nhả khói ra miệng.


  Trả lời : 0 || Xem: 489
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 18. Hồ Lô Bát Tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 449
  100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/1/16
  Ngoc An (0 )
  Số người xác thực(0)
  100,000
  Ngoc An(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc An
  18/1/16
 19. bán đồng hồ bằng đồng cổ xưa, năm 1886


  Trả lời : 0 || Xem: 466
  1,600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,600,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 20. cặp khổng tước bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 694
  12,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  12,000,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 21. Cây đao cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 270
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/1/16
 22. Bình hồ lô và cặp cóc


  Trả lời : 12 || Xem: 1,113
  1,600,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Thế hải (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,600,000,000
  Thế hải(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thế hải
  16/1/16
 23. Quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 139
  90,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  90,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  16/1/16
 24. Mẫu cửu trùng thiên


  Trả lời : 0 || Xem: 138
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 15/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  15/1/16
 25. Trầm mini Chim đào đón Xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  450,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16
 26. dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 27. Bàn là con gà cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 780
  50,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/1/16
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  50,000,000
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 28. Bình đồng xưa năm 1914


  Trả lời : 0 || Xem: 299
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 29. Lư trầm kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 210
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 30. Quan âm toạ sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 154
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  14/1/16
 31. Năm thân chơi Tôn Ngộ Không


  Trả lời : 0 || Xem: 612
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...