Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. mâm đồng cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 416
  12,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  12,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  19/11/15
 3. mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 302
  4,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  4,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:bùi duy
  19/11/15
 4. mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 189
  12,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  12,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:bùi duy
  19/11/15
 5. ong than lua, mình bao chuẩn cổ và Ko có tranh chấp nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 242
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/11/15
 6. cổ vật cung đình huế


  Trả lời : 0 || Xem: 501
  800,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/11/15
  nguyễn hiển (1 )
  Số người xác thực(1)
  800,000,000
  nguyễn hiển(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyễn hiển
  18/11/15
 7. Gl lư trầm đồng tk19 Tam sư vờn cầu


  Trả lời : 0 || Xem: 298
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  18/11/15
 8. nồi đồng cổ dân tộc Tây Nguyên


  Trả lời : 2 || Xem: 2,060
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/10/15
  vinhdaklak (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vinhdaklak(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Văn Điểm
  18/11/15
 9. mâm đồng cổ hoa văn đồng tử ôm cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 649
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/11/15
 10. Âu cờ đồng, lư đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 522
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 17/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/11/15
 11. Giao lưu 2 nồi đồng lành nguyên giá hạt giẻ


  Trả lời : 2 || Xem: 332
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  16/11/15
 12. Tượng đồng EU Napoléon Bonaparte


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/11/15
 13. Đỉnh sông trầm nhị thập bát tú cao 22 ngang 16cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/11/15
 14. Tướng quân ra trận


  Trả lời : 0 || Xem: 259
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/10/15
  Hoang Duy (0 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Hoang Duy(0 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hoang Duy
  14/11/15
 15. súng thần công cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 305
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/11/15
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hồ sinh
  13/11/15
 16. Tượng đồng quý.


  Trả lời : 0 || Xem: 295
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15
 17. Hộ Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 349
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15
 18. Phật pháp vô biên


  Trả lời : 0 || Xem: 226
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15
 19. Mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 325
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  12/11/15
 20. Trống cơm.


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  12/11/15
 21. bộ lư rồng ngũ xã xưa cao 54cm


  Trả lời : 0 || Xem: 237
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  12/11/15
 22. Song long chầu nguyệt quý, đồng đúc.


  Trả lời : 0 || Xem: 255
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 11/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/11/15
 23. Lư đầu bợm xưa!


  Trả lời : 0 || Xem: 225
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/11/15
 24. bán 12 con giáp bằng đồng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 506
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/11/15
 25. Hai con Nghe


  Trả lời : 1 || Xem: 288
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/11/15
  Binhbattien (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Binhbattien(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tim do thich
  10/11/15
 26. Đỉnh xông Trầm độc đáo hình nghê - Kính quí bác !


  Trả lời : 2 || Xem: 435
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tim do thich
  10/11/15
 27. mảo tướng xưa bằng sắt giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 206
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  10/11/15
 28. Giao lưu trống đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 202
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  10/11/15
 29. Song long chầu nguyệt quý, đồng đúc.


  Trả lời : 3 || Xem: 312
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Quocvinh_binhdinh
  9/11/15
 30. Pho tượng đồng cổ " Áp - sa - ra "


  Trả lời : 1 || Xem: 347
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:kutu0207
  9/11/15
 31. ba đài nến cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 203
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  9/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...