Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Nồi đồng cổ niên đại hơn 100 năm


  Trả lời : 1 || Xem: 663
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/9/15
  donguyen0607 (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  donguyen0607(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  14/9/15
 3. Các bác giám định giúp em !


  Trả lời : 2 || Xem: 530
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  14/9/15
 4. Nhờ giám định


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/9/15
  Van-Nam (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Van-Nam(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Van-Nam
  13/9/15
 5. Nhờ xem giùm hàng và đánh giá.


  Trả lời : 1 || Xem: 428
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/9/15
  HoangPham (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  HoangPham(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:HoangPham
  8/9/15
 6. Giao lưu bình đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 622
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/9/15
 7. Giao lưu đỉnh thất lân


  Trả lời : 0 || Xem: 348
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 8. Đỉnh Huế thời Nguyễn" Long hàm thọ ngũ phúc kim tiền "


  Trả lời : 0 || Xem: 436
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 9. Giao lưu bộ ô trầu


  Trả lời : 0 || Xem: 650
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 10. Bán tẩu thuốc xưa bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 1,049
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 11. Xin thẩm định giá: Đèn dầu cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 543
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 12. Có ai thít em ko


  Trả lời : 0 || Xem: 304
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 13. Ống đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 251
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 14. Đao cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 432
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  4/9/15
 15. Nồi đồng nhỡ


  Trả lời : 0 || Xem: 609
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  4/9/15
 16. Dạo ebay thấy bác quạt cổ này.


  Trả lời : 0 || Xem: 419
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/9/15
 17. Giao lưu vài thứ sưu tầm


  Trả lời : 0 || Xem: 393
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/9/15
 18. Đèn đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 282
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/9/15
 19. Bát Liên Kim Tỏa


  Trả lời : 0 || Xem: 278
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/9/15
 20. Bán Luu Hương Đồng 300 Năm Tuổi


  Trả lời : 1 || Xem: 408
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/8/15
  thuanminh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thuanminh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthanh
  3/9/15
 21. Răng voi mamut


  Trả lời : 1 || Xem: 720
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/9/15
  hieugialai (2 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  hieugialai(2 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:TruyenNguyen
  2/9/15
 22. đồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 569
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/9/15
  Minh Hải (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Minh Hải(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Minh Hải
  2/9/15
 23. Bán bộ dao, muỗng, nĩa bằng đồng xưa của Thailand


  Trả lời : 0 || Xem: 1,018
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  cattleya (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cattleya(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cattleya
  2/9/15
 24. răng voi mamut


  Trả lời : 3 || Xem: 476
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  hieugialai (2 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  hieugialai(2 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Chân_Trần
  2/9/15
 25. định giá cổ vật bằng gang (xuất xứ Trung Quốc)


  Trả lời : 4 || Xem: 629
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  nguyen van tuyen (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen van tuyen(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:refcon
  1/9/15
 26. Nhờ mọi người xác định niên đại giúp mình


  Trả lời : 28 || Xem: 2,238
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/5/15 ... 2
  nguyen duy (2 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  nguyen duy(2 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:nguyen van tuyen
  1/9/15
 27. cần giao lưu một số cổ vật quý hiếm


  Trả lời : 2 || Xem: 753
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/8/15
  nguyen anh hung (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen anh hung(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  1/9/15
 28. đồ cổ thời tuyên đại minh đức!!


  Trả lời : 0 || Xem: 631
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/8/15
  đan chương (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  đan chương(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:đan chương
  31/8/15
 29. Cần bán Bàn ủi con gà bằng đồng với gan cũa pháp


  Trả lời : 6 || Xem: 4,410
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/3/15
  levinh779 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  levinh779(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thaonguyen261
  31/8/15
 30. Tượng đồng, ngư tiều canh mục cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.


  Trả lời : 0 || Xem: 594
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/8/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  30/8/15
 31. Mâm đồng cổ 12 con giáp


  Trả lời : 0 || Xem: 502
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/8/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  30/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...