Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Giao lưu đồ đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 968
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  Bach Thien (5 )
  Số người xác thực(5)
  Giá liên hệ
  Bach Thien(5 )
  Số người xác thực(5)
  Trả lời mới:tran phi
  3/12/15
 3. Đồ đồng sưu tầm mang từ nga về


  Trả lời : 5 || Xem: 630
  300,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/11/15
  Tiny Russia (1 )
  Số người xác thực(1)
  300,000
  Tiny Russia(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  3/12/15
 4. Cái tang bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 179
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 5. Giao lưu mâm đồng có kích thước lớn!.


  Trả lời : 0 || Xem: 175
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 6. Tòa cửu long


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/12/15
 7. nữ thần champa chuông đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 683
  600,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Manh huy (0 )
  Số người xác thực(1)
  600,000,000
  Manh huy(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Manh huy
  2/12/15
 8. Đặng ngọc mỹ (0 )
  Số người xác thực(0)
  650,000,000
  Đặng ngọc mỹ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Đặng ngọc mỹ
  2/12/15
 9. giao lưu bộ lư nắp nổi tứ linh


  Trả lời : 0 || Xem: 342
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 10. Xông trầm trái lưu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 421
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 11. Xã hàng cuối năm. Bình hồ lô đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/12/15
 12. Bình đồng xưa 1914 từ Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 383
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 13. Hi ai có nhu cầu mua thi mình bán nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 260
  650,000,000
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Đặng ngọc mỹ (0 )
  Số người xác thực(0)
  650,000,000
  Đặng ngọc mỹ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Đặng ngọc mỹ
  1/12/15
 14. Chậu đồng chạm giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 509
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/12/15
 15. Mâm đồng tích


  Trả lời : 0 || Xem: 220
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 1/12/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/12/15
 16. Chuông đồng


  Trả lời : 2 || Xem: 290
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Tạ Quang Huy
  30/11/15
 17. xem hộ niên đại nào ạ


  Trả lời : 0 || Xem: 163
  10,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Vũ Thanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  10,000,000
  Vũ Thanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Vũ Thanh
  30/11/15
 18. quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 258
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  30/11/15
 19. Đỉnh Huế cổ thời Nguyễn miễn chê nhé quí bác !


  Trả lời : 0 || Xem: 301
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  30/11/15
 20. Đỉnh xông trầm nhà quan triều Nguyễn - Kính các bác !


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  30/11/15
 21. Bình hoa đồng giao lưu


  Trả lời : 1 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  29/11/15
 22. lư đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 199
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/11/15
  duongthanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  duongthanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duongthanh
  29/11/15
 23. Thich ca niêm hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 210
  12,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 28/11/15
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  12,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  28/11/15
 24. Đỉnh trầm bóng: Nghê - Công - Phượng


  Trả lời : 0 || Xem: 264
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 28/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/11/15
 25. Toà cửu long bằng đông thếp vàng


  Trả lời : 0 || Xem: 362
  160,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/11/15
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  160,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  27/11/15
 26. Cần bán lô đồ đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 1,305
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/11/15
  Thái Quang (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Thái Quang(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Thái Quang
  27/11/15
 27. Mâm đồng nhà Nguyễn chạm đẹp giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 361
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/11/15
 28. Bộ cơi trầu


  Trả lời : 0 || Xem: 402
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/11/15
 29. Giao lưu trống đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 269
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/11/15
 30. cần bán bình hồ lô bát tiên và cặp gà đồng thời minh


  Trả lời : 0 || Xem: 1,224
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/11/15
  Trương Gia (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Trương Gia(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trương Gia
  27/11/15
 31. Nồi xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 351
  9
  Phú Yên
  Ngày Đăng : 26/11/15
  phạm trình hiệu (1 )
  Số người xác thực(2)
  9
  phạm trình hiệu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:phạm trình hiệu
  26/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...