Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Ống ngắm Thụy Sỹ!


  Trả lời : 0 || Xem: 260
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/8/15
 3. Bán táo quạt trần


  Trả lời : 0 || Xem: 721
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/8/15
 4. Atimon xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 261
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/8/15
 5. Bán điện thoại quay số cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 712
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/8/15
 6. Đỉnh đồng nghê Huế


  Trả lời : 0 || Xem: 425
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/8/15
 7. Bán 1 bàn là đồng có hình con gà


  Trả lời : 0 || Xem: 742
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 8. Giao lưu đồ đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 597
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 9. Bán 4 cái đèn dầu cũ & Bóng zin


  Trả lời : 0 || Xem: 335
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 10. Mấy bác xem giùm chân nến mạ bạc Warszawa năm 1840


  Trả lời : 0 || Xem: 378
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 11. Linh tinh


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 12. Em bán cặp đèn dầu bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 518
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 13. Đao cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 585
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/8/15
 14. kiếm đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 353
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hồ sinh
  19/8/15
 15. TƯỢNG CÁ HEO BẰNG ĐỒNG ĐẶC


  Trả lời : 5 || Xem: 534
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/8/15
  HÀNG ĐỘC (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  HÀNG ĐỘC(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:A.T
  19/8/15
 16. Răng voi mamut


  Trả lời : 0 || Xem: 186
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  hieugialai (2 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  hieugialai(2 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:hieugialai
  18/8/15
 17. kiếm đồng cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  18/8/15
 18. Bán kiếm cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 640
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hồ sinh
  18/8/15
 19. Kiếm xưa phong thủy bằng đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 1,770
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:refcon
  18/8/15
 20. nguyên bộ thời cang long niên chế năng gần 8kg


  Trả lời : 0 || Xem: 557
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  18/8/15
 21. cần bán


  Trả lời : 0 || Xem: 229
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  hieugialai (2 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  hieugialai(2 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:hieugialai
  18/8/15
 22. Gạt tàn đồng xưa


  Trả lời : 1 || Xem: 522
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:ςậย ấ๓
  17/8/15
 23. dành cho các bác sưu tầm đồ nhà thờ


  Trả lời : 0 || Xem: 397
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/8/15
 24. Bộ đỉnh lân đuôi chẻ xông trầm nhả khói ra miệng lân


  Trả lời : 0 || Xem: 500
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/8/15
 25. vật phẩm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  nguyen duc thien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyen duc thien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyen duc thien
  17/8/15
 26. KIẾM ĐỒNG LA MÃ


  Trả lời : 0 || Xem: 614
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  HÀNG ĐỘC (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  HÀNG ĐỘC(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:HÀNG ĐỘC
  17/8/15
 27. CẶP HẠC BẰNG ĐỒNG ĐẶC XƯA- HỌA TIẾT KHẮC TINH XẢO


  Trả lời : 0 || Xem: 288
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  HÀNG ĐỘC (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  HÀNG ĐỘC(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:HÀNG ĐỘC
  17/8/15
 28. nguyên bộ


  Trả lời : 0 || Xem: 325
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  17/8/15
 29. Đồng hồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 257
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/8/15
  thanh luan (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thanh luan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:thanh luan
  15/8/15
 30. Có mấy món xin giao lưu vs ae


  Trả lời : 0 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/8/15
 31. Có mấy món xin giao lưu vs ae


  Trả lời : 0 || Xem: 560
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...