Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Trầm nghê hiếm gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 279
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/11/15
 3. cặp bình bông đồng đúc


  Trả lời : 0 || Xem: 296
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  24/11/15
 4. Cặp kiếm bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 5. Thau Đồng Phun Nước


  Trả lời : 0 || Xem: 458
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 6. Lư mai khảm bac và lư đinh khảm bac


  Trả lời : 0 || Xem: 333
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  23/11/15
 7. nho tham dinh bo ca chep hoa rong


  Trả lời : 0 || Xem: 222
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/11/15
  phamvanloi1971 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phamvanloi1971(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phamvanloi1971
  22/11/15
 8. Bộ cơi trầu


  Trả lời : 2 || Xem: 497
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  22/11/15
 9. Cặp bình bông Long Phụng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 388
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 10. Cây súng chữa lửa Tàu xưa bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 407
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 11. đồ đồng nhiều món


  Trả lời : 0 || Xem: 329
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/11/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  21/11/15
 12. Tượng Khổng Phu Tử


  Trả lời : 0 || Xem: 233
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 13. mâm đồng cổ hoa văn đồng tử ôm cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 406
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 14. tượng phật di lặc


  Trả lời : 0 || Xem: 379
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  21/11/15
 15. bát hương xưa có 1 ko 2


  Trả lời : 3 || Xem: 673
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 16. Bán


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  12,000,000
  Ngày Đăng : 20/11/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  12,000,000
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  20/11/15
 17. Đồ Cổ Tìm Người


  Trả lời : 1 || Xem: 367
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/11/15
  huu giang (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  huu giang(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  20/11/15
 18. Mâm đồng cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 1,255
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 19. vũ nữ, đồng


  Trả lời : 4 || Xem: 442
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 20. Hai bàn ủi con gà xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 1,141
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/11/15
  Phạm Minh Dũng (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Phạm Minh Dũng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Minh Dũng
  19/11/15
 21. mâm đồng cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 510
  12,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  12,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  19/11/15
 22. mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 343
  4,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  4,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:bùi duy
  19/11/15
 23. mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  12,000,000
  Ngày Đăng : 19/11/15
  bùi duy (0 )
  Số người xác thực(0)
  12,000,000
  bùi duy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:bùi duy
  19/11/15
 24. ong than lua, mình bao chuẩn cổ và Ko có tranh chấp nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 260
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/11/15
 25. cổ vật cung đình huế


  Trả lời : 0 || Xem: 551
  800,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/11/15
  nguyễn hiển (1 )
  Số người xác thực(1)
  800,000,000
  nguyễn hiển(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyễn hiển
  18/11/15
 26. Gl lư trầm đồng tk19 Tam sư vờn cầu


  Trả lời : 0 || Xem: 344
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  18/11/15
 27. nồi đồng cổ dân tộc Tây Nguyên


  Trả lời : 2 || Xem: 2,290
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/10/15
  vinhdaklak (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vinhdaklak(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Văn Điểm
  18/11/15
 28. mâm đồng cổ hoa văn đồng tử ôm cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 789
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/11/15
 29. Âu cờ đồng, lư đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 622
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 17/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  17/11/15
 30. Giao lưu 2 nồi đồng lành nguyên giá hạt giẻ


  Trả lời : 2 || Xem: 356
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:luat.ngo
  16/11/15
 31. Tượng đồng EU Napoléon Bonaparte


  Trả lời : 0 || Xem: 269
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...