Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 288
  1,000,000,000
  Ngày Đăng : 4/2/16
  đình văn lin (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,000,000,000
  đình văn lin(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:đình văn lin
  4/2/16
 3. Nhờ mọi người xem hộ


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  15,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/2/16
  Ngoc Tuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  15,000,000
  Ngoc Tuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc Tuan
  3/2/16
 4. Nhờ mọi người xem hộ


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  1,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/2/16
  Ngoc Tuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,500,000
  Ngoc Tuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc Tuan
  3/2/16
 5. Can giam dinh


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/2/16
  Dương441 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Dương441(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Dương441
  2/2/16
 6. Nhờ các bác xem giúp


  Trả lời : 0 || Xem: 255
  1,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/2/16
  Truclinh18nd (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,000,000
  Truclinh18nd(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Truclinh18nd
  2/2/16
 7. ho lo bat tien


  Trả lời : 4 || Xem: 474
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/1/16
  quachhuy (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  quachhuy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:quachhuy
  1/2/16
 8. Quan âm tọa sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 9. Kính làng giao lưu ống nhổ đồng miệng le


  Trả lời : 0 || Xem: 259
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 10. Đỉnh đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 382
  500,000
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  500,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 11. Đỉnh ( Lư ) xông trầm


  Trả lời : 0 || Xem: 357
  8,700,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  8,700,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 12. mâm đồng sản xuất tại hong kong


  Trả lời : 0 || Xem: 225
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/1/16
  phamxuan hao (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamxuan hao(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamxuan hao
  31/1/16
 13. Giao lưu bình dân chơi tết


  Trả lời : 0 || Xem: 300
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/1/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  31/1/16
 14. Bán tiền giấy Việt Nam cổ và tiền thế giới


  Trả lời : 2 || Xem: 700
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/12/13
  kieuhung1992 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  kieuhung1992(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:maiquyen
  31/1/16
 15. bán cặp bình song long bằng đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 920
  2,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  2,450,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  31/1/16
 16. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 168
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 17. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 127
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 18. Trầm nghê nhả khói miệng ít gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 339
  1,200,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 29/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  29/1/16
 19. Tẩu đồng đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 403
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 20. 2 món đón xuân nhé ae


  Trả lời : 0 || Xem: 192
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 21. 11 món đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 321
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 22. Đỉnh thất lân đẹp tuyệt cú mèo


  Trả lời : 0 || Xem: 279
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 23. Tiểu đồng chuông!


  Trả lời : 0 || Xem: 259
  550,000
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  550,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 24. Quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 25. Bộ đỉnh đồng Trúc Hóa Long


  Trả lời : 0 || Xem: 658
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  28/1/16
 26. đồ đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  28/1/16
 27. Bán hồ lô bát tiên bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 728
  1,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,450,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  27/1/16
 28. Cụ Di Lặc đứng rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 241
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 29. Gạt tàn thuốc bằng đồng!


  Trả lời : 0 || Xem: 539
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 30. Huế xưa tuyệt đẹp,cao 60cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 274
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  27/1/16
 31. đồ đồng đẹp nhé.


  Trả lời : 0 || Xem: 169
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 27/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  27/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...