Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Ngũ sự mini xưa kính phố!


  Trả lời : 0 || Xem: 174
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  9/11/15
 3. Đỉnh xông trầm nhà quan triều Nguyễn - Kính các bác !


  Trả lời : 0 || Xem: 343
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  9/11/15
 4. Rồng cổ trên gương cổ .


  Trả lời : 1 || Xem: 283
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  9/11/15
 5. Lư đồng mini


  Trả lời : 0 || Xem: 297
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  7/11/15
 6. Mời AE cùng giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  7/11/15
 7. Lư đồng ten mắt cua


  Trả lời : 0 || Xem: 346
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  7/11/15
 8. Bình rượu bác tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 688
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  7/11/15
 9. Cặp Diệc bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 240
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  7/11/15
 10. Giao lưu 2 Mã đồng thời Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 522
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 11. Tô xúp bằng đồng xưa của Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 382
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 12. xô đá bằng đồng xưa của pháp gl


  Trả lời : 0 || Xem: 334
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 13. Chúa sơn lâm


  Trả lời : 0 || Xem: 207
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 14. Đỉnh đồng Huế kính phố


  Trả lời : 0 || Xem: 230
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 15. Chiêng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 234
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 16. hạc nến đồng ngũ xã


  Trả lời : 0 || Xem: 251
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 17. ninh đồng, quai vặn thừng


  Trả lời : 0 || Xem: 336
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/11/15
 18. 2 bát thanh vẽ xích bích


  Trả lời : 0 || Xem: 280
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  6/11/15
 19. Giao lưu 2 Mã đồng thời Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 433
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/11/15
 20. giao lưu ô trầu chạm tích người và tùng lộc


  Trả lời : 0 || Xem: 301
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/11/15
 21. Lư hương thời minh


  Trả lời : 3 || Xem: 504
  50,000
  Ngày Đăng : 3/11/15
  Đỗ chí linh (0 )
  Số người xác thực(1)
  50,000
  Đỗ chí linh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đỗ chí linh
  4/11/15
 22. Dao cắt bánh bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 316
  900,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/11/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  900,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  4/11/15
 23. Bộ lư rồng ngũ xã xưa cao 54cm


  Trả lời : 0 || Xem: 238
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/11/15
 24. ấm trà đồng cổ tay tròn


  Trả lời : 0 || Xem: 762
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/11/15
 25. Tượng đồng nghệ thuật


  Trả lời : 0 || Xem: 230
  5,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/11/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  3/11/15
 26. Tượng Atimon mạ đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  2,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/11/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,500,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  3/11/15
 27. lư xông trầm đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 477
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/11/15
  Hoang Duy (0 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Hoang Duy(0 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hoang Duy
  3/11/15
 28. nguyên bộ đồ cổ thời càng long niên chế


  Trả lời : 0 || Xem: 481
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/10/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  2/11/15
 29. lư xông trầm


  Trả lời : 0 || Xem: 547
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/10/15
  Hoang Duy (0 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Hoang Duy(0 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hoang Duy
  31/10/15
 30. Tượng Đồng Đá Di Lạc


  Trả lời : 2 || Xem: 271
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/10/15
  Quynhnguyen (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quynhnguyen(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quynhnguyen
  31/10/15
 31. Đồng hồ trưng bày sang trọng


  Trả lời : 0 || Xem: 227
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/10/15
  Hoang Duy (0 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Hoang Duy(0 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hoang Duy
  28/10/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...