Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Cần bán


  Trả lời : 0 || Xem: 505
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  CANHcanh (1 )
  Đồ Cổ(1)
  Giá liên hệ
  CANHcanh(1 )
  Đồ Cổ(1)
  Trả lời mới:CANHcanh
  5/8/15
 3. ông anh có mấy cái đồ này nhờ mấy bác thẩm định giúp em ! giao lưu


  Trả lời : 15 || Xem: 1,576
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/7/15
  cao trọng (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  cao trọng(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Nguyen Thai toan
  4/8/15
 4. Cóc 3 chân.


  Trả lời : 0 || Xem: 425
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  Toan pham toan (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Toan pham toan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Toan pham toan
  4/8/15
 5. Đèn Chùm Chạm Hoa Văn Rất Đẹp MỸ


  Trả lời : 0 || Xem: 259
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/8/15
 6. Đèn Thờ Bát Giác Bằng Đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/8/15
 7. Đỉnh Đồng Bát Giác Dơi Tiền


  Trả lời : 0 || Xem: 710
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/8/15
 8. TƯỢNG ĐỒNG PHẬT DI LẶC KHẢM NGŨ SẮC


  Trả lời : 0 || Xem: 264
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/8/15
 9. TƯỢNG ĐỒNG KHỔNG MINH - GIA CÁT LƯỢNG KHẢM NGŨ SẮC


  Trả lời : 0 || Xem: 405
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/8/15
 10. nho dinh gia giup


  Trả lời : 0 || Xem: 293
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  4/8/15
 11. ĐỒ CỔ


  Trả lời : 0 || Xem: 335
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  nguyễn hiển (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyễn hiển(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyễn hiển
  3/8/15
 12. Mục đồng cưởi trâu


  Trả lời : 0 || Xem: 860
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 13. Bán đôi đèn ......


  Trả lời : 0 || Xem: 300
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 14. Giao lưu nhạo rượu đồng lác kê bạc


  Trả lời : 0 || Xem: 519
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 15. Giao lưu mấy bác cái bình rựu "độc"


  Trả lời : 0 || Xem: 480
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 16. Tượng đồng giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 371
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 17. Giao lưu đôi bình hoa. bình xưa dáng đẹp..


  Trả lời : 0 || Xem: 510
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 18. Bán bình đồng các loai


  Trả lời : 0 || Xem: 520
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  3/8/15
 19. Chân đèn giá rẻ.670n/cap


  Trả lời : 0 || Xem: 420
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  3/8/15
 20. tuong phat di lac


  Trả lời : 0 || Xem: 384
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  2/8/15
 21. Em xin giao lưu cặp chân nến xưa bằng đồng.


  Trả lời : 0 || Xem: 437
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/8/15
 22. Giao lưu tượng đồng xưa rất đẹp.


  Trả lời : 0 || Xem: 385
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/8/15
 23. Giao lưu bình đồng xưa.


  Trả lời : 0 || Xem: 295
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/8/15
 24. Tượng Đồng Khổng Minh -Tượng Quan Vũ-Đồng Tam Khí Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 757
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/8/15
 25. Đồ đồng xưa dùng để xôi ngũ cốc


  Trả lời : 0 || Xem: 539
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  2/8/15
 26. bình rượu bát tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 1,122
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  phạm văn lợi (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phạm văn lợi(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phạm văn lợi
  1/8/15
 27. Cặp bình bông bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 911
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/8/15
 28. Đèn 5 nhánh của Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 284
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/8/15
 29. Đèn chùm đồng Châu Âu


  Trả lời : 0 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/8/15
 30. Giao lưu bộ cơi trầu cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 675
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/8/15
 31. Giao lưu cặp chân nến xưa bằng đồng.


  Trả lời : 0 || Xem: 353
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...