Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Mâm SHERIDAN SILVERPLATE- Đồ Xưa - 2tr 2


  Trả lời : 0 || Xem: 89
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  13/3/17
 3. Mâm SHERIDAN SILVERPLATE- sâu lòng có chân - 2tr 200


  Trả lời : 0 || Xem: 75
  Hàng Đã Bán
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  13/3/17
 4. Ấm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 126
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  13/3/17
 5. Đồng hồ xa xỉ bậc nhất chính hãng 100%


  Trả lời : 0 || Xem: 122
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Tranhunguct2 (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tranhunguct2(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tranhunguct2
  13/3/17
 6. Bộ Ô Trầu 22cm Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 167
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/3/17
 7. Tượng hộ pháp cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 209
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/3/17
 8. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  750,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  13/3/17
 9. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,800,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  13/3/17
 10. Xu thời Minh Mạng


  Trả lời : 0 || Xem: 111
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Hồng Minh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hồng Minh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hồng Minh
  13/3/17
 11. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  800,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  13/3/17
 12. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  2,500,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  13/3/17
 13. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,300,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  13/3/17
 14. Lư trầm


  Trả lời : 1 || Xem: 111
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Police-TGĐC
  13/3/17
 15. ai can.lh0973336618


  Trả lời : 0 || Xem: 128
  5,000,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 13/3/17
  Taiuero (0 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Taiuero(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Taiuero
  13/3/17
 16. Ly cô.


  Trả lời : 0 || Xem: 98
  Giá liên hệ
  Bình Thuận
  Ngày Đăng : 12/3/17
  Clupxedapdien (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Clupxedapdien(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Clupxedapdien
  12/3/17
 17. Lư trầm


  Trả lời : 0 || Xem: 130
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  12/3/17
 18. Chuông SILVER BELL LIZZIES HALLMARK 64914013 -910- - 600k


  Trả lời : 0 || Xem: 82
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  12/3/17
 19. Tượng thánh Giuse bằng đồng


  Trả lời : 2 || Xem: 164
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 12/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  12/3/17
 20. Cần Bán Mâm Đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 330
  2,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/2/17
  Ancon0410 (0 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000
  Ancon0410(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Ancon0410
  12/3/17
 21. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  11/3/17
 22. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  11/3/17
 23. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,500,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  11/3/17
 24. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  2,300,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  11/3/17
 25. Mâm - TRADE MARK -1883- F.B. ROGERS SILVER CO 2225 -


  Trả lời : 0 || Xem: 111
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  10/3/17
 26. chuông đồng của tàu khủng.


  Trả lời : 0 || Xem: 165
  3,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Huy Luxury (0 )
  Số người xác thực(1)
  3,000,000
  Huy Luxury(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Huy Luxury
  10/3/17
 27. Dĩa có chân - Hàng xách tay từ Mỹ - Đồ xưa - 1tr7


  Trả lời : 0 || Xem: 104
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  10/3/17
 28. Đàm Thị Thanh Tâm (0 )
  Số người xác thực(1)
  200
  Đàm Thị Thanh Tâm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đàm Thị Thanh Tâm
  10/3/17
 29. Chữ Phúc đồng - hàng cũ


  Trả lời : 0 || Xem: 122
  350,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Hoài Nam Đồ Cổ (0 )
  Số người xác thực(1)
  350,000
  Hoài Nam Đồ Cổ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hoài Nam Đồ Cổ
  10/3/17
 30. Đỉnh đồng tráng men


  Trả lời : 0 || Xem: 162
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17
 31. Nến đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 142
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 10/3/17
  Kỷ Vật (11 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(11 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/3/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...