Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Xông trầm đồng xưa tám vị thần


  Trả lời : 0 || Xem: 221
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 3. Pháp lam China & Bạc USA


  Trả lời : 0 || Xem: 306
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 4. Bình đồng thương binh


  Trả lời : 0 || Xem: 185
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 5. Hũ tiền bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 212
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  20/1/16
 6. bán rùa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 267
  600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  600,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  19/1/16
 7. bán cặp voi đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 445
  1,150,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,150,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  19/1/16
 8. Tuyết sơn tu khổ hạnh


  Trả lời : 0 || Xem: 148
  19,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  19,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  19/1/16
 9. Thau đồng cũa địa chủ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 862
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 10. Cá chép vược vũ môn


  Trả lời : 0 || Xem: 166
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 11. Cối chày, bán thuốc Bắc


  Trả lời : 0 || Xem: 330
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 12. Đĩnh xông trầm xưa.lân nhả khói ra miệng.


  Trả lời : 0 || Xem: 554
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 13. Hồ Lô Bát Tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 481
  100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/1/16
  Ngoc An (0 )
  Số người xác thực(0)
  100,000
  Ngoc An(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc An
  18/1/16
 14. bán đồng hồ bằng đồng cổ xưa, năm 1886


  Trả lời : 0 || Xem: 495
  1,600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,600,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 15. cặp khổng tước bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 776
  12,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  12,000,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 16. Cây đao cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 285
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/1/16
 17. Bình hồ lô và cặp cóc


  Trả lời : 12 || Xem: 1,170
  1,600,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Thế hải (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,600,000,000
  Thế hải(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thế hải
  16/1/16
 18. Quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 145
  90,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  90,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  16/1/16
 19. Mẫu cửu trùng thiên


  Trả lời : 0 || Xem: 151
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 15/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  15/1/16
 20. Trầm mini Chim đào đón Xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 206
  450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  450,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16
 21. dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 22. Bàn là con gà cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 935
  50,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/1/16
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  50,000,000
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 23. Bình đồng xưa năm 1914


  Trả lời : 0 || Xem: 325
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 24. Lư trầm kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 25. Quan âm toạ sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 165
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  14/1/16
 26. Năm thân chơi Tôn Ngộ Không


  Trả lời : 0 || Xem: 697
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16
 27. Nồi Đồng xanh thời Nhà Hán


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  2,000,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Anh80hn (0 )
  Số người xác thực(0)
  2,000,000,000
  Anh80hn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Anh80hn
  14/1/16
 28. các bác thẩm định hộ em


  Trả lời : 0 || Xem: 286
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/1/16
  lê thế tiến (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  lê thế tiến(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:lê thế tiến
  13/1/16
 29. Đỉnh trầm nghệ thuật.


  Trả lời : 0 || Xem: 218
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  13/1/16
 30. Ông thần lửa thế kỷ 18


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  13/1/16
 31. trungnghia (0 )
  Số người xác thực(0)
  900,000,000
  trungnghia(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tantai1508
  13/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...