Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Giao lưu bình đồng hoa văn India


  Trả lời : 0 || Xem: 153
  580,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  580,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 3. Cặp chân nến con chim bằng đồng Italy


  Trả lời : 0 || Xem: 126
  1,800,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  1,800,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 4. Chuông tây tạng


  Trả lời : 0 || Xem: 192
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 5. Đèn Đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 174
  5,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/3/17
  Nam Cao (0 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Nam Cao(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nam Cao
  7/3/17
 6. Giao lưu mâm đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 253
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  7/3/17
 7. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  900,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  7/3/17
 8. Tượng cá Kim Long bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 104
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 6/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  6/3/17
 9. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,250,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  6/3/17
 10. Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp


  Trả lời : 0 || Xem: 115
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  5/3/17
 11. Đại bàng bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 253
  Hàng Đã Bán
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 9/1/17
  Tài Châm (0 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Tài Châm(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tài Châm
  5/3/17
 12. Dấu ấn


  Trả lời : 0 || Xem: 171
  Giá liên hệ
  Long An
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Nguyễn Thành Quí (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thành Quí(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thành Quí
  5/3/17
 13. Cóc ngậm tiền


  Trả lời : 0 || Xem: 153
  Giá liên hệ
  Long An
  Ngày Đăng : 5/3/17
  Nguyễn Thành Quí (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thành Quí(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thành Quí
  5/3/17
 14. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,000,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 15. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  Giá liên hệ
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 16. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,150,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 17. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  900,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 18. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,400,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 19. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  950,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  5/3/17
 20. Lư đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  1
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/3/17
  khuôn bánh kim phúc (0 )
  Số người xác thực(1)
  1
  khuôn bánh kim phúc(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khuôn bánh kim phúc
  4/3/17
 21. Đỉnh sòi ngũ sự 40


  Trả lời : 0 || Xem: 109
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/3/17
  ThiênMinh (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ThiênMinh(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ThiênMinh
  4/3/17
 22. Quả địa cầu size khủng


  Trả lời : 0 || Xem: 180
  2,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Mr.quan (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,500,000
  Mr.quan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Mr.quan
  4/3/17
 23. Siêu phẩm: Đại Nhật Như Lai


  Trả lời : 0 || Xem: 106
  2,150,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  2,150,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  4/3/17
 24. Đồng tiền cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 108
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Thăngnguyễnlê (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Thăngnguyễnlê(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Thăngnguyễnlê
  4/3/17
 25. Nồi đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 294
  111,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/3/17
  Lê cổ (0 )
  Số người xác thực(1)
  111,000
  Lê cổ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lê cổ
  4/3/17
 26. Hai ấm đồng giao lưu


  Trả lời : 1 || Xem: 171
  750,000
  Bắc Giang
  Ngày Đăng : 3/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  750,000
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Sắt Vụn Ve Chai
  4/3/17
 27. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  750,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Sắt Vụn Ve Chai
  4/3/17
 28. Cặp quái thú cực kỳ đẹp và độc đáo.


  Trả lời : 0 || Xem: 118
  1,600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/3/17
  Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,600,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  3/3/17
 29. Thành Đô (15 )
  Thương Gia(2)
  1,700,000
  Thành Đô(15 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Thành Đô
  3/3/17
 30. Xông trầm Tây - trạm Chùm Nho


  Trả lời : 0 || Xem: 128
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 3/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/3/17
 31. Cuối tuần giao lưu vài món


  Trả lời : 0 || Xem: 141
  Giá liên hệ
  Hưng Yên
  Ngày Đăng : 3/3/17
  Chợ Trời (7 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(7 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/3/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...