Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. bán chưng lư đồng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 159
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 11/2/16
  vinhthaiumt1 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vinhthaiumt1(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:vinhthaiumt1
  11/2/16
 3. Mấy bác cho e hỏi cái này có phải đồ cổ không ạ !


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/2/16
  hoanganhthu (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  hoanganhthu(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:hoanganhthu
  11/2/16
 4. vinhthaiumt1 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vinhthaiumt1(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:vinhthaiumt1
  10/2/16
 5. vinhthaiumt1 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vinhthaiumt1(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:vinhthaiumt1
  10/2/16
 6. vinhthaiumt1 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vinhthaiumt1(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:vinhthaiumt1
  10/2/16
 7. chưng lư đồng muốn bán


  Trả lời : 0 || Xem: 147
  50,000
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 10/2/16
  vinhthaiumt1 (0 )
  Số người xác thực(0)
  50,000
  vinhthaiumt1(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:vinhthaiumt1
  10/2/16
 8. ô trầu đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 637
  50,000
  Ngày Đăng : 10/2/16
  Mai Khanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  50,000
  Mai Khanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Mai Khanh
  10/2/16
 9. Phat di lac cuoi ca chep


  Trả lời : 0 || Xem: 249
  100,000,000
  Ngày Đăng : 8/2/16
  Dammelichsu (0 )
  Số người xác thực(0)
  100,000,000
  Dammelichsu(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Dammelichsu
  8/2/16
 10. Cối giã thuốc bằng đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 863
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 25/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Tạ Quang Huy
  6/2/16
 11. Giao lưu cặp bình đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 339
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tran phi
  6/2/16
 12. Xông trầm Huế nghê nhả khói


  Trả lời : 3 || Xem: 746
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tran phi
  6/2/16
 13. cặp hạc cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 837
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/2/16
  tuannguyen (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  tuannguyen(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tuannguyen
  5/2/16
 14. hoa mai don xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 210
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/2/16
  thế vinh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  thế vinh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thế vinh
  4/2/16
 15. giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 303
  1,000,000,000
  Ngày Đăng : 4/2/16
  đình văn lin (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,000,000,000
  đình văn lin(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:đình văn lin
  4/2/16
 16. Nhờ mọi người xem hộ


  Trả lời : 0 || Xem: 182
  15,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/2/16
  Ngoc Tuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  15,000,000
  Ngoc Tuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc Tuan
  3/2/16
 17. Nhờ mọi người xem hộ


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  1,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/2/16
  Ngoc Tuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,500,000
  Ngoc Tuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc Tuan
  3/2/16
 18. Can giam dinh


  Trả lời : 0 || Xem: 188
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/2/16
  Dương441 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Dương441(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Dương441
  2/2/16
 19. Nhờ các bác xem giúp


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  1,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/2/16
  Truclinh18nd (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,000,000
  Truclinh18nd(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Truclinh18nd
  2/2/16
 20. ho lo bat tien


  Trả lời : 4 || Xem: 491
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/1/16
  quachhuy (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  quachhuy(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:quachhuy
  1/2/16
 21. Quan âm tọa sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 335
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 22. Kính làng giao lưu ống nhổ đồng miệng le


  Trả lời : 0 || Xem: 276
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 23. Đỉnh đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 392
  500,000
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  500,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 24. Đỉnh ( Lư ) xông trầm


  Trả lời : 0 || Xem: 375
  8,700,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/2/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  8,700,000
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  1/2/16
 25. mâm đồng sản xuất tại hong kong


  Trả lời : 0 || Xem: 235
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/1/16
  phamxuan hao (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamxuan hao(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamxuan hao
  31/1/16
 26. Giao lưu bình dân chơi tết


  Trả lời : 0 || Xem: 317
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 27/1/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  31/1/16
 27. Bán tiền giấy Việt Nam cổ và tiền thế giới


  Trả lời : 2 || Xem: 707
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/12/13
  kieuhung1992 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  kieuhung1992(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:maiquyen
  31/1/16
 28. bán cặp bình song long bằng đồng cổ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 974
  2,450,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  2,450,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  31/1/16
 29. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 183
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 30. xuân đầu năm nhé


  Trả lời : 0 || Xem: 133
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/1/16
  binro.sg899 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  binro.sg899(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:binro.sg899
  30/1/16
 31. Trầm nghê nhả khói miệng ít gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 355
  1,200,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 29/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  29/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...