Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. vuadoco (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vuadoco(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:luat.ngo
  7/10/15
 3. mâm cổ


  Trả lời : 14 || Xem: 845
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/6/15
  nghiepdu (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nghiepdu(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  6/10/15
 4. Lư xông trầm tai đĩa,đồ đào


  Trả lời : 1 || Xem: 578
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  5/10/15
 5. Xô đồng xưa của pháp giao lưu


  Trả lời : 1 || Xem: 1,239
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/5/15
  Nguyen Duc Hoang (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Nguyen Duc Hoang(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:luat.ngo
  5/10/15
 6. Cặp đèn treo tường pháp


  Trả lời : 1 || Xem: 602
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Nguyễn Văn Hải
  2/10/15
 7. Nhờ xem giá này bán được nhiêu


  Trả lời : 2 || Xem: 471
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/10/15
  maitankhoa (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  maitankhoa(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:maitankhoa
  1/10/15
 8. Mam dong


  Trả lời : 1 || Xem: 372
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  Quốc Tuấn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quốc Tuấn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Chân_Trần
  1/10/15
 9. binh co


  Trả lời : 1 || Xem: 451
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/9/15
  philong (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  philong(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Chân_Trần
  1/10/15
 10. nguyên bộ thời càng long niên chế


  Trả lời : 7 || Xem: 977
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/8/15
  vanthuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  vanthuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  30/9/15
 11. Bo do dong tam tai


  Trả lời : 0 || Xem: 351
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/9/15
  diepthecuong1641987 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  diepthecuong1641987(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:diepthecuong1641987
  28/9/15
 12. Lư đồng cổ trung quốc thời vua khang hy


  Trả lời : 3 || Xem: 841
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  Hung_IS (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hung_IS(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung_IS
  28/9/15
 13. mua đồng lạnh


  Trả lời : 4 || Xem: 570
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/9/15
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  23/9/15
 14. mua đồng đen


  Trả lời : 1 || Xem: 455
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/9/15
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:refcon
  21/9/15
 15. mua đồng đen.giá cao


  Trả lời : 0 || Xem: 292
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/9/15
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  21/9/15
 16. Cặp kiếm xưa bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 596
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/9/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  19/9/15
 17. Mâm đồng cổ 12 con giáp


  Trả lời : 1 || Xem: 839
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  19/9/15
 18. Bán Phật Bà chuẩn, đề bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 406
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/9/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  18/9/15
 19. Chân nến xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 546
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/9/15
  denkim-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  denkim-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:denkim-RD
  17/9/15
 20. Nồi đồng cổ niên đại hơn 100 năm


  Trả lời : 1 || Xem: 715
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/9/15
  donguyen0607 (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  donguyen0607(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  14/9/15
 21. Các bác giám định giúp em !


  Trả lời : 2 || Xem: 554
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  14/9/15
 22. Nhờ giám định


  Trả lời : 0 || Xem: 332
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/9/15
  Van-Nam (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Van-Nam(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Van-Nam
  13/9/15
 23. Nhờ xem giùm hàng và đánh giá.


  Trả lời : 1 || Xem: 443
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/9/15
  HoangPham (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  HoangPham(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:HoangPham
  8/9/15
 24. Giao lưu bình đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 691
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  6/9/15
 25. Giao lưu đỉnh thất lân


  Trả lời : 0 || Xem: 366
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 26. Đỉnh Huế thời Nguyễn" Long hàm thọ ngũ phúc kim tiền "


  Trả lời : 0 || Xem: 502
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 27. Giao lưu bộ ô trầu


  Trả lời : 0 || Xem: 794
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  5/9/15
 28. Bán tẩu thuốc xưa bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 1,197
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 29. Xin thẩm định giá: Đèn dầu cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 612
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 30. Có ai thít em ko


  Trả lời : 0 || Xem: 319
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15
 31. Ống đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 267
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  4/9/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...