Làng Đồ Đồng, Kim Loại

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ đồng xưa , tất cả các món đồ đồng xưa. dưới 100 năm , chưa đạt được đồ cổ , không thể bao chuẩn cổ với người mua

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Cá chép vược vũ môn


  Trả lời : 0 || Xem: 179
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 3. Cối chày, bán thuốc Bắc


  Trả lời : 0 || Xem: 358
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 4. Đĩnh xông trầm xưa.lân nhả khói ra miệng.


  Trả lời : 0 || Xem: 597
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  19/1/16
 5. Hồ Lô Bát Tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 497
  100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/1/16
  Ngoc An (0 )
  Số người xác thực(0)
  100,000
  Ngoc An(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Ngoc An
  18/1/16
 6. bán đồng hồ bằng đồng cổ xưa, năm 1886


  Trả lời : 0 || Xem: 515
  1,600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  1,600,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 7. cặp khổng tước bằng đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 826
  12,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/1/16
  khoitran (3 )
  Số người xác thực(2)
  12,000,000
  khoitran(3 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:khoitran
  16/1/16
 8. Cây đao cổ bằng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 297
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  16/1/16
 9. Bình hồ lô và cặp cóc


  Trả lời : 12 || Xem: 1,192
  1,600,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Thế hải (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,600,000,000
  Thế hải(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thế hải
  16/1/16
 10. Quan âm thập nhất diện


  Trả lời : 0 || Xem: 160
  90,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  90,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  16/1/16
 11. Mẫu cửu trùng thiên


  Trả lời : 0 || Xem: 162
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 15/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  15/1/16
 12. Trầm mini Chim đào đón Xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 211
  450,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  450,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16
 13. dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 14. Bàn là con gà cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 1,004
  50,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/1/16
  duong hieu trung (-1 )
  Số người xác thực(0)
  50,000,000
  duong hieu trung(-1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duong hieu trung
  14/1/16
 15. Bình đồng xưa năm 1914


  Trả lời : 0 || Xem: 334
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 16. Lư trầm kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 227
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  14/1/16
 17. Quan âm toạ sơn


  Trả lời : 0 || Xem: 176
  35,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  35,000,000
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  14/1/16
 18. Năm thân chơi Tôn Ngộ Không


  Trả lời : 0 || Xem: 744
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  14/1/16
 19. Nồi Đồng xanh thời Nhà Hán


  Trả lời : 0 || Xem: 390
  2,000,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Anh80hn (0 )
  Số người xác thực(0)
  2,000,000,000
  Anh80hn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Anh80hn
  14/1/16
 20. các bác thẩm định hộ em


  Trả lời : 0 || Xem: 294
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/1/16
  lê thế tiến (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  lê thế tiến(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:lê thế tiến
  13/1/16
 21. Đỉnh trầm nghệ thuật.


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  13/1/16
 22. Ông thần lửa thế kỷ 18


  Trả lời : 0 || Xem: 251
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  13/1/16
 23. trungnghia (0 )
  Số người xác thực(0)
  900,000,000
  trungnghia(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tantai1508
  13/1/16
 24. Becsgie , đại bàng đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 162
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  12/1/16
 25. Lư đồng: Nhất dáng nhì da - Cả 2 đều đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 392
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  12/1/16
 26. Hoa nghiêm tam thánh


  Trả lời : 0 || Xem: 375
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 2/1/16
  Nguyenvanhuy (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyenvanhuy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyenvanhuy
  11/1/16
 27. Thau đồng xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/1/16
 28. Tây phương tam thánh


  Trả lời : 0 || Xem: 184
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/1/16
 29. Tiểu đồng chuông!


  Trả lời : 0 || Xem: 178
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:dodong-RD
  11/1/16
 30. ai cho mình biết giá trị của nó


  Trả lời : 5 || Xem: 583
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/1/16
  vianhlagio (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  vianhlagio(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Truclinh18nd
  11/1/16
 31. 3 mâm đồng xưa chạm sen


  Trả lời : 1 || Xem: 507
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/1/16
  dodong-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  dodong-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Trần Trung Hiền
  10/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...