Làng Đồng Hồ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại Đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo ta... từi thời cổ xưa đến nay, đồng hồ xưa , đồng hồ cổ , độc đông hồ thụy sỹ........

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 3. Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 4. Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 5. Omega Classic Mechanical 14k GF cal410


  Trả lời : 1 || Xem: 285
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 6. Eterna-Matic Automatic "Centenaire 61" domi vàng


  Trả lời : 1 || Xem: 461
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 10/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 7. Omega Automatic Bumber Cal351 14k GF


  Trả lời : 1 || Xem: 365
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 8. Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 9. Omega Automatic Bumber Cal351 stainless steel


  Trả lời : 1 || Xem: 196
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 22/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 10. Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 11. Longines Ultra-Chron Automatic solid 14k gold


  Trả lời : 1 || Xem: 637
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 12. Omega Seamaster Automatic 14k GF cal500 xưa


  Trả lời : 1 || Xem: 436
  1,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/3/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  1,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 13. Omega Seamaster Automatic solid 18k gold giá mềm


  Trả lời : 1 || Xem: 168
  50,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/4/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  50,000
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 14. Omega Seamaster Automatic solid 9k gold mặt số học trò


  Trả lời : 1 || Xem: 336
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/5/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  Giá liên hệ
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  10/6/16
 15. Đồng hồ Zenith El Primero Chronomaster vàng hồng 18k


  Trả lời : 0 || Xem: 521
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/4/16
  Mr Dũng (2 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Mr Dũng(2 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Mr Dũng
  10/6/16
 16. Nguyễn Ngọc Trung (3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Ngọc Trung(3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  9/6/16
 17. rolex cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 202
  Giá liên hệ
  Hải Dương
  Ngày Đăng : 9/6/16
  ctocuong (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  ctocuong(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  9/6/16
 18. Nguyễn Ngọc Trung (3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Ngọc Trung(3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  9/6/16
 19. Giao lưu Đồng Hồ WALTHAM nữ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/6/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  9/6/16
 20. Omega Seamaster Deville Automatic solid 18k gold Swiss Cal565


  Trả lời : 0 || Xem: 267
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/6/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  Giá liên hệ
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  9/6/16
 21. Đồng hồ báo thức Bradlley (hàng xưa)


  Trả lời : 0 || Xem: 137
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/6/16
  Nguyễn Ngọc Trung (3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Ngọc Trung(3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  9/6/16
 22. Đong ho Ha Lan 2 ta le


  Trả lời : 1 || Xem: 422
  5,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 29/5/16
  Đồng Hồ Châu Âu (1 )
  Số người xác thực(1)
  5,000,000
  Đồng Hồ Châu Âu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lukeshaw
  9/6/16
 23. Giao Luu đồng hồ để bàn tuyệt đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 237
  5,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/5/16
  Đồng Hồ Châu Âu (1 )
  Số người xác thực(1)
  5,500,000
  Đồng Hồ Châu Âu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đồng Hồ Châu Âu
  9/6/16
 24. Đã bán - Đồng hồ Bulova Automatic, bọc vàng


  Trả lời : 4 || Xem: 752
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/6/16
  Nguyễn Ngọc Trung (3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Ngọc Trung(3 )
  Trưởng Làng Đồng Hồ(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  7/6/16
 25. DA BAN


  Trả lời : 1 || Xem: 432
  6,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 29/5/16
  huy govap (2 )
  Thương Gia(2)
  6,000,000
  huy govap(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Nguyễn Ngọc Trung
  7/6/16
 26. Hà Nội - Cần bán 1 em Poljot chuông 1945-1995


  Trả lời : 4 || Xem: 303
  2,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/4/16
  achickboy (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000
  achickboy(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Vũ Nhật Huy
  7/6/16
 27. Đồng Hồ Châu Âu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Đồng Hồ Châu Âu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đồng Hồ Châu Âu
  7/6/16
 28. Omega Seamaster Deville Automatic demi 14k (2 tone)


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/6/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  Giá liên hệ
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:Minh Phan
  6/6/16
 29. Omega Seamaster Deville Automatic solid 14k gold dial's 2 tone


  Trả lời : 1 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/6/16
  Minh Phan (2 )
  Thương Gia(2)
  Giá liên hệ
  Minh Phan(2 )
  Thương Gia(2)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  6/6/16
 30. Omega Speedmaster thể thao tự động


  Trả lời : 0 || Xem: 380
  100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/3/16
  Đồng Hồ Thụy Sỹ (3 )
  Số người xác thực(1)
  100,000
  Đồng Hồ Thụy Sỹ(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đồng Hồ Thụy Sỹ
  6/6/16
 31. Bán đồng hồ SARCAR Galaxie


  Trả lời : 0 || Xem: 510
  100,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/3/16
  Đồng Hồ Thụy Sỹ (3 )
  Số người xác thực(1)
  100,000
  Đồng Hồ Thụy Sỹ(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đồng Hồ Thụy Sỹ
  6/6/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...