Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. 3 Đĩa Trúc Lâm 14 Cm...lanh tít


  Trả lời : 0 || Xem: 95
  Hàng Đã Bán
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  10/11/16
 3. Đĩa Pháp 21 Cm...


  Trả lời : 0 || Xem: 69
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  10/11/16
 4. Đĩa


  Trả lời : 0 || Xem: 65
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  9/11/16
 5. Chén


  Trả lời : 0 || Xem: 97
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  9/11/16
 6. Chén


  Trả lời : 0 || Xem: 78
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  9/11/16
 7. Chén


  Trả lời : 0 || Xem: 116
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  9/11/16
 8. Tô cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 92
  Giá liên hệ
  Nghệ An
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Toan nghe an (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Toan nghe an(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Toan nghe an
  9/11/16
 9. LƯ HƯƠNG CỔ


  Trả lời : 0 || Xem: 143
  Giá liên hệ
  Khánh Hòa
  Ngày Đăng : 9/11/16
  dinhphong0303 (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  dinhphong0303(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:dinhphong0303
  9/11/16
 10. Ghè màu to đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 115
  Giá liên hệ
  Tuyên Quang
  Ngày Đăng : 9/11/16
  thanhq (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  thanhq(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:thanhq
  9/11/16
 11. Tượng La Hán phục hổ GL


  Trả lời : 2 || Xem: 149
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/10/16
  Phạm Thành Công_PMB (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Phạm Thành Công_PMB(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:thanhson
  9/11/16
 12. Chum Tàu cũ giá 500k


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  500,000
  Nam Định
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Dươnglong (1 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  Dươnglong(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Dươnglong
  9/11/16
 13. Bình củ Tỏi Tàu cũ vẽ "Sơn Thuỷ"


  Trả lời : 2 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Nam Định
  Ngày Đăng : 27/10/16
  Dươnglong (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Dươnglong(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Dươnglong
  9/11/16
 14. diaco


  Trả lời : 0 || Xem: 93
  Giá liên hệ
  Khánh Hòa
  Ngày Đăng : 9/11/16
  tan1984 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  tan1984(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tan1984
  9/11/16
 15. cac bac tham dinh dum


  Trả lời : 0 || Xem: 75
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/11/16
  tan1984 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  tan1984(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tan1984
  9/11/16
 16. Đĩa Ung Chính , vẽ Văn Nhân


  Trả lời : 0 || Xem: 94
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Lê Thị Minh Thuỳ (7 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Lê Thị Minh Thuỳ(7 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Lê Thị Minh Thuỳ
  9/11/16
 17. Đĩa Ung Chính, vẽ tam hữu


  Trả lời : 0 || Xem: 80
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Lê Thị Minh Thuỳ (7 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Lê Thị Minh Thuỳ(7 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Lê Thị Minh Thuỳ
  9/11/16
 18. Bình trà Tàu, Đại Thanh Thành Hóa Niên Chế


  Trả lời : 0 || Xem: 128
  Giá liên hệ
  Quảng Ngãi
  Ngày Đăng : 9/11/16
  Lê Thị Minh Thuỳ (7 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Lê Thị Minh Thuỳ(7 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Lê Thị Minh Thuỳ
  9/11/16
 19. Bro nào giúp mình xem đây là loại gì


  Trả lời : 1 || Xem: 126
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 8/11/16
  Dksey (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Dksey(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  9/11/16
 20. Ghè nhỏ xinh


  Trả lời : 0 || Xem: 182
  Hàng Đã Bán
  Tuyên Quang
  Ngày Đăng : 8/11/16
  thanhq (2 )
  Số người xác thực(1)
  Hàng Đã Bán
  thanhq(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:thanhq
  8/11/16
 21. Bát đĩa


  Trả lời : 3 || Xem: 180
  Giá liên hệ
  Nghệ An
  Ngày Đăng : 7/11/16
  Toan nghe an (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Toan nghe an(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:co si
  8/11/16
 22. Lọ hoa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 78
  Giá liên hệ
  Hà Tĩnh
  Ngày Đăng : 8/11/16
  Lê Đăng Hồng (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Lê Đăng Hồng(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lê Đăng Hồng
  8/11/16
 23. 3 Cái Đĩa 26,5 Cm


  Trả lời : 0 || Xem: 80
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 7/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  7/11/16
 24. Đĩa


  Trả lời : 0 || Xem: 79
  415,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 7/11/16
  Nguyễn Thị Chúc Ly (1 )
  Số người xác thực(1)
  415,000
  Nguyễn Thị Chúc Ly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thị Chúc Ly
  7/11/16
 25. Đĩa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 133
  Giá liên hệ
  Nghệ An
  Ngày Đăng : 7/11/16
  Toan nghe an (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Toan nghe an(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Toan nghe an
  7/11/16
 26. vai vuông cổ tròn giao tiếp Minh Thanh


  Trả lời : 3 || Xem: 103
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/11/16
  Nguyễn Văn Bình (3 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Văn Bình(3 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Văn Bình
  7/11/16
 27. Bình Càn long 52cm


  Trả lời : 2 || Xem: 327
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/7/16
  Dang Long (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Dang Long(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thanhq
  7/11/16
 28. Cần bán Bình hoa cổ thời Minh


  Trả lời : 1 || Xem: 201
  2,000,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/11/16
  Hiep tran (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,000,000,000
  Hiep tran(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tùng nd
  6/11/16
 29. Bình Rượu


  Trả lời : 0 || Xem: 75
  Giá liên hệ
  Hà Tĩnh
  Ngày Đăng : 6/11/16
  Phi Điệp (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Phi Điệp(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phi Điệp
  6/11/16
 30. Bộ ấm tách Bavaria mạ vàng 24K !


  Trả lời : 0 || Xem: 113
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/11/16
  Cổ đồng hồ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Cổ đồng hồ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Cổ đồng hồ
  5/11/16
 31. dia ji ko bjk


  Trả lời : 0 || Xem: 99
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/11/16
  Hiêu luong son bac (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hiêu luong son bac(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hiêu luong son bac
  4/11/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...