Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bán cặp phụng Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 49
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  16/6/17
 3. Phụng Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 23
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  16/6/17
 4. Tấm phù điêu Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 21
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  16/6/17
 5. Cặp voi tím Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  16/6/17
 6. Giao lưu đôi lọ tầu vẽ tích tam quốc diễn nghĩa


  Trả lời : 0 || Xem: 37
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  16/6/17
 7. Giao lưu vài cái lọ mini


  Trả lời : 0 || Xem: 26
  Giá liên hệ
  Bạc Liêu
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  16/6/17
 8. Giao lưu một lọ men gấm tầu vẽ tích quỳnh tiên chúc đô


  Trả lời : 0 || Xem: 31
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  16/6/17
 9. Điếu bát giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 25
  400,000
  Phú Thọ
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  400,000
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  16/6/17
 10. Cặp Đôn Voi Nhỏ Biên Hòa Xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 35
  500,000
  Nam Định
  Ngày Đăng : 16/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  500,000
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  16/6/17
 11. Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  715,000
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  15/6/17
 12. Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,000,000
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  15/6/17
 13. Bât điếu men chàm


  Trả lời : 0 || Xem: 34
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  15/6/17
 14. Bát nắp cao


  Trả lời : 0 || Xem: 55
  330,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 15/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  330,000
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  15/6/17
 15. Dia ca chep treo tường


  Trả lời : 0 || Xem: 40
  Giá liên hệ
  Hải Dương
  Ngày Đăng : 15/6/17
  nguyentudo sua (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  nguyentudo sua(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nguyentudo sua
  15/6/17
 16. Bình bông


  Trả lời : 0 || Xem: 112
  700,000
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 5/6/17
  ngochuyenly (0 )
  Số người xác thực(1)
  700,000
  ngochuyenly(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ngochuyenly
  15/6/17
 17. Tho canh bat trang


  Trả lời : 0 || Xem: 24
  Giá liên hệ
  Bình Dương
  Ngày Đăng : 15/6/17
  ngochuyenly (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  ngochuyenly(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:ngochuyenly
  15/6/17
 18. Cặp tượng Nhật Nguyệt Lái thiêu


  Trả lời : 0 || Xem: 51
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  15/6/17
 19. Tượng cặp Nhật Nguyệt CM


  Trả lời : 0 || Xem: 31
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  15/6/17
 20. Cặp tượng Nhật Nguyệt CM


  Trả lời : 0 || Xem: 27
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  15/6/17
 21. Tượng CM


  Trả lời : 1 || Xem: 21
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  15/6/17
 22. Tượng BH xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 27
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  15/6/17
 23. Cặp lân gốm Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 80
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/6/17
  GỐM SỨ CỔ (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  GỐM SỨ CỔ(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:GỐM SỨ CỔ
  14/6/17
 24. Điếu cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 506
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/7/16
  Hưng0918268879 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hưng0918268879(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Khoale
  14/6/17
 25. Nhật Quang (6 )
  Thành Viên Cao Cấp(2)
  50,000
  Nhật Quang(6 )
  Thành Viên Cao Cấp(2)
  Trả lời mới:Khoale
  14/6/17
 26. Kính phố


  Trả lời : 0 || Xem: 61
  700,000
  Thanh Hóa
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Hoàng hải (0 )
  Số người xác thực(1)
  700,000
  Hoàng hải(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hoàng hải
  14/6/17
 27. Giao lưu bình gốm sài gòn men rạn.


  Trả lời : 0 || Xem: 44
  Giá liên hệ
  Vĩnh Long
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  14/6/17
 28. Giao lưu bộ cá


  Trả lời : 0 || Xem: 51
  Giá liên hệ
  Đồng Nai
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  14/6/17
 29. Đôi tàu kiểu đường kính 15


  Trả lời : 0 || Xem: 28
  Giá liên hệ
  Bến Tre
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  14/6/17
 30. Giao lưu lọ hoa sơn thủy gốm Lái Thiêu xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 40
  Giá liên hệ
  Bến Tre
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  14/6/17
 31. Tách trà China xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 43
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 14/6/17
  Gốm sứ xưa (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Gốm sứ xưa(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Gốm sứ xưa
  14/6/17

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...