Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Cặp đôi hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 131
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/1/16
 3. Bát tràng tam thái rất cổ Nhị tiên đả kỳ mặt mộc


  Trả lời : 0 || Xem: 177
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/1/16
 4. Thạch Lan - Đ. K 13,5 CM


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/1/16
 5. Chung Sâm C.


  Trả lời : 0 || Xem: 152
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 6. Giao lưu: Đôi chậu Vạn Ninh


  Trả lời : 0 || Xem: 328
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 7. Bình rượu tì bà chu đậu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 8. Đĩa cổ giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 186
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 9. Giao lưu dầm rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 192
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 10. Giao lưu ấm tử sa


  Trả lời : 0 || Xem: 297
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 11. Đôi Bình VẠN NINH cao 39 cm


  Trả lời : 0 || Xem: 221
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  biền67 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  biền67(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:biền67
  7/1/16
 12. biền67 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  biền67(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:biền67
  7/1/16
 13. Nậm nội phủ. Cao 19cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 221
  6,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/1/16
  Hân nguyễn 1969 (0 )
  Số người xác thực(0)
  6,000,000
  Hân nguyễn 1969(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hân nguyễn 1969
  6/1/16
 14. Bát sen- cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 176
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/1/16
  Hân nguyễn 1969 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Hân nguyễn 1969(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hân nguyễn 1969
  6/1/16
 15. Ghè men rạn tuyệt đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 198
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/1/16
 16. Chậu Thúy lam


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/1/16
 17. Vạn Ninh Long cuốn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 263
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/1/16
  phamhuynh31 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamhuynh31(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamhuynh31
  5/1/16
 18. Cập Liễn - Nậm Long ẩn chuẩn đồ


  Trả lời : 0 || Xem: 645
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/1/16
  phamhuynh31 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamhuynh31(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamhuynh31
  5/1/16
 19. Một số đĩa Lái Thiêu xưa


  Trả lời : 3 || Xem: 817
  270,000
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Hoang Tuong (0 )
  Số người xác thực(0)
  270,000
  Hoang Tuong(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hoang Tuong
  5/1/16
 20. Gốm xưa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 272
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Nguyễn Thành Tuấn (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Thành Tuấn(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Thành Tuấn
  4/1/16
 21. Bình vn


  Trả lời : 0 || Xem: 365
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Vu Danh Thai (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Vu Danh Thai(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Vu Danh Thai
  4/1/16
 22. Dầm Bướm . đk : 14cm


  Trả lời : 0 || Xem: 197
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/1/16
 23. Giao Lưu chơi tết - Đĩa Mai cài thọ lành , đk: 14cm


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/1/16
 24. Dầm Phú quý bạc đầu, đk: 16.5cm


  Trả lời : 0 || Xem: 277
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/1/16
 25. Bình Đông Thanh vẽ Cổ Đồ


  Trả lời : 2 || Xem: 402
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 22/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  4/1/16
 26. bán đĩa cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 231
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 31/12/15
  nguyenminh1989 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  nguyenminh1989(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  3/1/16
 27. Dĩa chu đâu đk 35 cm


  Trả lời : 2 || Xem: 343
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  2/1/16
 28. Sơn thủy chóe đẹp giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 379
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 31/12/15
  mr.hung335 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  mr.hung335(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:mr.hung335
  31/12/15
 29. Bát gốm Lý Trần


  Trả lời : 0 || Xem: 353
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/12/15
  mr.hung335 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  mr.hung335(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:mr.hung335
  31/12/15
 30. Đôi Ung Chính sơn Thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 335
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/12/15
  mr.hung335 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  mr.hung335(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:mr.hung335
  31/12/15
 31. Bình đựng trà thời Thanh


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  4,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/12/15
  Ktp872003 (1 )
  Số người xác thực(1)
  4,500,000
  Ktp872003(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Ktp872003
  31/12/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...