Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Giao lưu thố lái thiêu lành tít giá 1 triệu


  Trả lời : 0 || Xem: 469
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  21/12/15
 3. Bình sài gòn kính.


  Trả lời : 0 || Xem: 172
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 21/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  21/12/15
 4. Giao lưu điếu bát bát tràng


  Trả lời : 0 || Xem: 624
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Quynhnguyen (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quynhnguyen(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quynhnguyen
  20/12/15
 5. Ấm tử sa


  Trả lời : 0 || Xem: 221
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 14/12/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  18/12/15
 6. Cặp chậu biên hòa sen


  Trả lời : 0 || Xem: 385
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  18/12/15
 7. Tinh hoa gốm Việt


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  18/12/15
 8. Bình ban mai cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 387
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Nguyễn thị hải yến (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn thị hải yến(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  17/12/15
 9. Chum lê giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/12/15
 10. Bộ trà khang hy hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 260
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  16/12/15
 11. Ấm vẽ san thủy già đẹp lành TK 19. Kính quý bác giao lưu !


  Trả lời : 0 || Xem: 230
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  16/12/15
 12. Chum Lý


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/12/15
 13. Hai đĩa lý


  Trả lời : 0 || Xem: 185
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/12/15
 14. destiny (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,000,000
  destiny(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:destiny
  14/12/15
 15. Thành ngoại kính Làng


  Trả lời : 0 || Xem: 233
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/12/15
 16. Tam phượng chầu thọ GL


  Trả lời : 0 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/12/15
 17. gốm ngự dụng


  Trả lời : 1 || Xem: 284
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  nguyenvanngoc (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  nguyenvanngoc(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  11/12/15
 18. Đôi chum thời Nguyễn


  Trả lời : 2 || Xem: 839
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/11/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  11/12/15
 19. Giao lưu bát Minh rạn đẹp!


  Trả lời : 1 || Xem: 276
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  11/12/15
 20. Tỷ yên hồ :


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  11/12/15
 21. Ấm gốc mai long mã cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 207
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  11/12/15
 22. Giao lưu Nậm Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 168
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  10/12/15
 23. Tô rồng, long mã


  Trả lời : 0 || Xem: 258
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 24. Tỳ bà thúy hồng GL


  Trả lời : 0 || Xem: 447
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 25. Nhờ Kiểm định và định giá


  Trả lời : 0 || Xem: 326
  1,200,000,000
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000,000
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  10/12/15
 26. Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 27. Xin các bác thẩm định dùm


  Trả lời : 0 || Xem: 249
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Hồ Cảnh Thanh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hồ Cảnh Thanh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hồ Cảnh Thanh
  9/12/15
 28. Chậu Vạn Ninh vẽ men cho con bú


  Trả lời : 0 || Xem: 460
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 29. Lọ hoa vai vuông mầu


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 30. Đĩa Chu Đậu chuẩn cổ!


  Trả lời : 0 || Xem: 198
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 31. Gl cái thố cúc


  Trả lời : 0 || Xem: 219
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...