Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bán ché da lươn lái thiêu xưa già chát


  Trả lời : 0 || Xem: 560
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 3. Kính làng xem vui


  Trả lời : 0 || Xem: 215
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/12/15
 4. Lọ lộc bình


  Trả lời : 0 || Xem: 376
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 5. chóe cổ bán.


  Trả lời : 0 || Xem: 418
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 6. Chim và hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 259
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 7. Bình cổ 4 mắt


  Trả lời : 2 || Xem: 321
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Phạm Nga (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Phạm Nga(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  5/12/15
 8. Giao lưu bình biên hòa 2 mộc


  Trả lời : 0 || Xem: 264
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 9. THúy hồng da rạn!


  Trả lời : 0 || Xem: 253
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 10. Cửu long chầu


  Trả lời : 0 || Xem: 256
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 11. La bàn cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 268
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  3/12/15
 12. Đĩa Chu Đậu chuẩn cổ!


  Trả lời : 1 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  3/12/15
 13. Thố chim Phụng


  Trả lời : 0 || Xem: 198
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 14. Thống Tàu cũ vẽ màu tích "Bát Tiên Du Xuân"


  Trả lời : 0 || Xem: 288
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 15. Dĩa chén lái thiêu xưa.


  Trả lời : 0 || Xem: 820
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 16. Có vài món kính các bác.


  Trả lời : 4 || Xem: 590
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/10/15
  Nguyễn Văn Dương (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Văn Dương(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Văn Dương
  2/12/15
 17. Cặp Đôn Vàng Cây Mai Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 564
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/12/15
 18. Gạt bù lệch


  Trả lời : 0 || Xem: 308
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/12/15
 19. Dĩa decor từ Hy Lạp


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 20. Bộ ấm trà xưa hàng Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 444
  3,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,500,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 21. Dĩa decor từ Châu Âu


  Trả lời : 0 || Xem: 222
  600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 22. lọ con nai và chậu 4 mặt bợm . Biên Hòa già


  Trả lời : 0 || Xem: 225
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/12/15
 23. Hũ trà bát tràng cổ gl


  Trả lời : 0 || Xem: 175
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/12/15
 24. Lư gốm việt


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/12/15
 25. Đậm Chất Nam Bộ 2


  Trả lời : 1 || Xem: 453
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/10/15
  Tuấn Nguyễn (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuấn Nguyễn(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Taluma
  30/11/15
 26. Tiềm cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 334
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  30/11/15
 27. Ống bút bát tràng Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 218
  3,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  3,000,000
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  30/11/15
 28. Tu Hú Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 298
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  30/11/15
 29. Nhất thống bình vẽ tứ diện hiếm gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  3,000,000
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  3,000,000
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  30/11/15
 30. Hũ trà bát tràng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 133
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  28/11/15
 31. Mời các bác một trum đồ đào chuẫn đồ !


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  28/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...