Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Bộ tranh đẹp giao lưu cùng mọi người


  Trả lời : 0 || Xem: 238
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/11/15
  gianam (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  gianam(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:gianam
  24/11/15
 3. Đôn sứ Tàu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 216
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/11/15
 4. Dầm chữ giá tốt gl nhanh


  Trả lời : 0 || Xem: 170
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/11/15
 5. Điếu da chu hai bầu lành tít không tì vết


  Trả lời : 0 || Xem: 195
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/11/15
 6. Mâm bồng Thanh triều đẹp hoàn mỹ.


  Trả lời : 0 || Xem: 221
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/11/15
 7. Bát trương chi huế


  Trả lời : 0 || Xem: 176
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/11/15
 8. Kinh Khê Huệ Mạnh Thần


  Trả lời : 0 || Xem: 277
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/11/15
 9. Đồ cổ Trí Kim thời Minh ,Trần


  Trả lời : 9 || Xem: 1,296
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/6/15
  Quynhnguyen (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quynhnguyen(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  21/11/15
 10. Ấm gốm triều Lý


  Trả lời : 0 || Xem: 208
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  21/11/15
 11. Lý Lông thỏ


  Trả lời : 0 || Xem: 168
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 21/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  21/11/15
 12. Đậm Chất Nam Bộ


  Trả lời : 2 || Xem: 356
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/10/15
  Tuấn Nguyễn (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tuấn Nguyễn(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tuấn Nguyễn
  20/11/15
 13. 14 con Rồng Nhật


  Trả lời : 0 || Xem: 320
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/11/15
 14. YUAN vẽ LAM :


  Trả lời : 0 || Xem: 216
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/11/15
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  20/11/15
 15. Thành Hóa Niên Chế ...


  Trả lời : 0 || Xem: 288
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/11/15
 16. đề tài Cá chép trên Đĩa Nhật xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 284
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/11/15
 17. Yuan(Nguyên) :


  Trả lời : 2 || Xem: 300
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/10/15
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  19/11/15
 18. YUAN chân báo :


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/11/15
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  19/11/15
 19. Cặp đôi quán tẩy kích thước lớn gl


  Trả lời : 0 || Xem: 284
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  18/11/15
 20. Choé song phượng u 18


  Trả lời : 0 || Xem: 290
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 18/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  18/11/15
 21. Bình lục giác xanh trắng chim hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 683
  2,200
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/11/15
  Lão Bách (1 )
  Số người xác thực(1)
  2,200
  Lão Bách(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lão Bách
  17/11/15
 22. 1 bộ quán tẩy tàu


  Trả lời : 0 || Xem: 403
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/11/15
 23. Minh phân ô


  Trả lời : 0 || Xem: 251
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/11/15
 24. Dầm long ẩn


  Trả lời : 0 || Xem: 304
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/11/15
 25. Chuyển nhượng nếu giá phù hợp


  Trả lời : 0 || Xem: 344
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/11/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  16/11/15
 26. Em mới tham gia page , gl các bác 1 món làm quen !


  Trả lời : 0 || Xem: 376
  2,800,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 16/11/15
  Van Le (0 )
  Số người xác thực(1)
  2,800,000
  Van Le(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Van Le
  16/11/15
 27. xen cua kính làng mời các bác xem vui


  Trả lời : 0 || Xem: 269
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/11/15
 28. Hải ốc thiên trù kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 301
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/11/15
 29. Ngựa gốm Biên Hòa


  Trả lời : 0 || Xem: 482
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15
 30. Hiếm có - khó tìm


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15
 31. Choé Phù Dung Chim Trĩ.


  Trả lời : 0 || Xem: 434
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/11/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...