Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Giao lưu Bộ trà Tử Sa


  Trả lời : 0 || Xem: 199
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/1/16
 3. Điếu Lê Dáng Nấm!


  Trả lời : 0 || Xem: 164
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/1/16
 4. Tuyệt phẩm về ấm họa trên gốm việt !


  Trả lời : 0 || Xem: 186
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/1/16
 5. Cặp đôi hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 209
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/1/16
 6. Bình rượu tì bà chu đậu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 212
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/1/16
 7. Giao lưu thạp chân thang thân lành tít


  Trả lời : 0 || Xem: 224
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  22/1/16
 8. Bộ ấm chén trà tử sa


  Trả lời : 0 || Xem: 163
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  21/1/16
 9. Vua chơi Lan, quan chơi Trà


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  21/1/16
 10. Bình cổ lâu đời


  Trả lời : 0 || Xem: 257
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Nguyen Phuc Hung (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Nguyen Phuc Hung(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyen Phuc Hung
  20/1/16
 11. Chậu cây mai giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 355
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/1/16
 12. 4 đĩa lý kính phố giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 187
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/1/16
 13. Hũ đắp nổi


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/1/16
 14. Chiếc Tước Nam Bộ.


  Trả lời : 0 || Xem: 242
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 20/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  20/1/16
 15. Bình vôi


  Trả lời : 0 || Xem: 147
  20,000,000
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Hà Hoan (0 )
  Số người xác thực(0)
  20,000,000
  Hà Hoan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hà Hoan
  19/1/16
 16. Chung vớt biển


  Trả lời : 0 || Xem: 211
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Hao Nguyen (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hao Nguyen(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hao Nguyen
  19/1/16
 17. Bán Cuốn Thư Chế Tác Gỉa Cổ


  Trả lời : 10 || Xem: 1,123
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/10/15
  ĐứcĐồngHồ (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  ĐứcĐồngHồ(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:ĐứcĐồngHồ
  19/1/16
 18. Cặp Tước rượu kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 214
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/1/16
 19. Nậm Bát Tràng


  Trả lời : 0 || Xem: 200
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/1/16
 20. Vương Duy tiễn bạn


  Trả lời : 0 || Xem: 288
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/1/16
 21. Lọ vẽ 3 con rồng. Lành tít


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/1/16
 22. Ổng nhổ


  Trả lời : 0 || Xem: 198
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 18/1/16
  Hương Lộc (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Hương Lộc(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hương Lộc
  18/1/16
 23. Lục Giác Tàu cũ tích "Cổ Đồ"


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/1/16
 24. Ông Tranh tàu Lục Giác tích "Tầm Sư Học Đạo"


  Trả lời : 0 || Xem: 303
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/1/16
 25. Bộ ấm ly sứ nhật cổ.


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/1/16
 26. Đĩa Pháp hiếm


  Trả lời : 0 || Xem: 307
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/1/16
 27. Bình đồng hồ kính làng!


  Trả lời : 0 || Xem: 179
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 13/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/1/16
 28. Kỳ Lân tống Tử


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/1/16
 29. Cốt đá lông thỏ , chúng tỏ ...độc sắc nhà Nguyên .


  Trả lời : 0 || Xem: 220
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 13/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  13/1/16
 30. Hũ tiền xưa đón Xuân


  Trả lời : 0 || Xem: 157
  1,100,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  nampsh (1 )
  Số người xác thực(1)
  1,100,000
  nampsh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:nampsh
  12/1/16
 31. Đôi lọ Minpho bách hoa vẽ vàng


  Trả lời : 0 || Xem: 250
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...