Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Chum lê giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/12/15
 3. Bộ trà khang hy hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 273
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  16/12/15
 4. Ấm vẽ san thủy già đẹp lành TK 19. Kính quý bác giao lưu !


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  16/12/15
 5. Chum Lý


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/12/15
 6. Hai đĩa lý


  Trả lời : 0 || Xem: 200
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 15/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  15/12/15
 7. destiny (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,000,000
  destiny(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:destiny
  14/12/15
 8. Thành ngoại kính Làng


  Trả lời : 0 || Xem: 244
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 14/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/12/15
 9. Tam phượng chầu thọ GL


  Trả lời : 0 || Xem: 278
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/12/15
 10. gốm ngự dụng


  Trả lời : 1 || Xem: 295
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  nguyenvanngoc (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  nguyenvanngoc(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  11/12/15
 11. Đôi chum thời Nguyễn


  Trả lời : 2 || Xem: 971
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 24/11/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  11/12/15
 12. Giao lưu bát Minh rạn đẹp!


  Trả lời : 1 || Xem: 290
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  11/12/15
 13. Tỷ yên hồ :


  Trả lời : 0 || Xem: 242
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  NGOC HAN cong chua (3 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  NGOC HAN cong chua(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:NGOC HAN cong chua
  11/12/15
 14. Ấm gốc mai long mã cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 222
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  11/12/15
 15. Giao lưu Nậm Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 182
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  10/12/15
 16. Tô rồng, long mã


  Trả lời : 0 || Xem: 277
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 17. Tỳ bà thúy hồng GL


  Trả lời : 0 || Xem: 540
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 18. Nhờ Kiểm định và định giá


  Trả lời : 0 || Xem: 347
  1,200,000,000
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000,000
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  10/12/15
 19. Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 20. Xin các bác thẩm định dùm


  Trả lời : 0 || Xem: 261
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Hồ Cảnh Thanh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hồ Cảnh Thanh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hồ Cảnh Thanh
  9/12/15
 21. Chậu Vạn Ninh vẽ men cho con bú


  Trả lời : 0 || Xem: 570
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 22. Lọ hoa vai vuông mầu


  Trả lời : 0 || Xem: 212
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 23. Đĩa Chu Đậu chuẩn cổ!


  Trả lời : 0 || Xem: 210
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 24. Gl cái thố cúc


  Trả lời : 0 || Xem: 240
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 25. Bán ché da lươn lái thiêu xưa già chát


  Trả lời : 0 || Xem: 720
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 26. Kính làng xem vui


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/12/15
 27. Lọ lộc bình


  Trả lời : 0 || Xem: 417
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 28. chóe cổ bán.


  Trả lời : 0 || Xem: 504
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 29. Chim và hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 30. Bình cổ 4 mắt


  Trả lời : 2 || Xem: 335
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Phạm Nga (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Phạm Nga(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  5/12/15
 31. Giao lưu bình biên hòa 2 mộc


  Trả lời : 0 || Xem: 280
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...