Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. GL chậu lục giác vàng


  Trả lời : 0 || Xem: 612
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  18/8/15
 3. răng voi mamut


  Trả lời : 0 || Xem: 374
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hồ sinh
  18/8/15
 4. binh nuoc con ran


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/8/15
  phamminhtri (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phamminhtri(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phamminhtri
  18/8/15
 5. bình


  Trả lời : 1 || Xem: 226
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  huyen lu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  huyen lu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Chân_Trần
  17/8/15
 6. BÌNH MEN CỔ CHÂU ÂU


  Trả lời : 0 || Xem: 428
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/8/15
  HÀNG ĐỘC (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  HÀNG ĐỘC(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:HÀNG ĐỘC
  17/8/15
 7. Cặp nậm Nội Phủ


  Trả lời : 0 || Xem: 623
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/8/15
  cuongxuacu (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  cuongxuacu(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:cuongxuacu
  16/8/15
 8. Tu hú kêu, tu hú kêu !


  Trả lời : 0 || Xem: 674
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/8/15
 9. Bán 2 diã đá 600k.


  Trả lời : 0 || Xem: 709
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/8/15
 10. don .cao 53cm mat đk 31cm


  Trả lời : 0 || Xem: 506
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/8/15
 11. giao lưu gốm


  Trả lời : 0 || Xem: 389
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  14/8/15
 12. Bát Tùng Hạc


  Trả lời : 0 || Xem: 580
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  covat888 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  covat888(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:covat888
  14/8/15
 13. CẦN GIÚP ĐỠ


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/8/15
  Trần Quang Vinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Trần Quang Vinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trần Quang Vinh
  14/8/15
 14. Em nó đây bác nào yêu xin cho em cái giá. P/s em không định giá được


  Trả lời : 2 || Xem: 390
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/8/15
  phạm văn thắng (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  phạm văn thắng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phạm văn thắng
  14/8/15
 15. Có dư mấy con voi ae xem xét dùm


  Trả lời : 2 || Xem: 586
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kimhai
  10/8/15
 16. Giao lưu 2 bình biên hòa xưa giá rẻ


  Trả lời : 0 || Xem: 655
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/8/15
 17. Mâm Bồng


  Trả lời : 0 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/8/15
 18. Đôi bình Lục Giác cũ tích "Phật"!


  Trả lời : 0 || Xem: 661
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/8/15
 19. gốm nam bộ giao lưu.


  Trả lời : 0 || Xem: 372
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/8/15
 20. Bát địa từ thế kỷ thứ 12


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/8/15
  Trà Đá (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Trà Đá(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trà Đá
  10/8/15
 21. Hàng cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 382
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Trà Đá (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Trà Đá(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trà Đá
  9/8/15
 22. Lọ thời xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 647
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 23. Bình vôi


  Trả lời : 0 || Xem: 223
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 24. Chậu lục giác Tàu, men ngọc!


  Trả lời : 0 || Xem: 560
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 25. Giao lưu bình trà đất nung.


  Trả lời : 0 || Xem: 488
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 26. Gốm sứ giao lưu.


  Trả lời : 0 || Xem: 420
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 27. Gốm sứ giao lưu.


  Trả lời : 0 || Xem: 439
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/8/15
 28. Bình trà và ly hoa văn đẹp


  Trả lời : 1 || Xem: 497
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:refcon
  7/8/15
 29. Tam đa BÁT TRÀNG


  Trả lời : 0 || Xem: 272
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  6/8/15
 30. Bình bách hoa, bổ ô - tích phúc lộc thọ


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  6/8/15
 31. Bách hoa Biên Hòa xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 317
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  6/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...