Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Cặp voi Biên Hòa GL


  Trả lời : 0 || Xem: 598
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/8/15
 3. Bình cũ dáng chum tích "Phúc Lộc Thọ"


  Trả lời : 0 || Xem: 194
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/8/15
 4. Bình chữ khắc chìm


  Trả lời : 0 || Xem: 213
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/8/15
 5. Bát lý cánh súng


  Trả lời : 0 || Xem: 253
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/8/15
 6. Bộ bình tước xưa của pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 341
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/8/15
 7. Bình cúc hóa long


  Trả lời : 0 || Xem: 298
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/8/15
 8. Kính Phố Bình bát tiên miệng đấu


  Trả lời : 0 || Xem: 302
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/8/15
 9. Bình Mai Điểu men nền xanh đặc trưng gốm Biên Hòa


  Trả lời : 0 || Xem: 614
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/8/15
 10. Chôn dầm tranh thủy tộc


  Trả lời : 0 || Xem: 365
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/8/15
 11. Bộ trà sứ khoảng cuối tk19 đầu 20"trà tam rượu tứ"


  Trả lời : 0 || Xem: 263
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/8/15
 12. Khai hộp sứ đào đắp nổi


  Trả lời : 0 || Xem: 290
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/8/15
 13. Giao lưu Sen bụi và chim bói cá


  Trả lời : 0 || Xem: 333
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/8/15
 14. Cập nhật, Ae quan tâm xin liên hệ


  Trả lời : 0 || Xem: 426
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/8/15
 15. Tượng Phật Di Lac 20 năm


  Trả lời : 2 || Xem: 303
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/7/15
  TrieuKTS (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  TrieuKTS(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:vanthuy
  2/8/15
 16. Điếu cổ bồng mua về cho chồng hút


  Trả lời : 0 || Xem: 411
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/8/15
 17. Giao lưu bát


  Trả lời : 0 || Xem: 249
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/8/15
 18. Hàng nóng mời ae xơi


  Trả lời : 0 || Xem: 199
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/8/15
 19. Những rặng Liễu xinh


  Trả lời : 0 || Xem: 200
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/8/15
 20. Điếu vạn ninh xinh bình dân


  Trả lời : 0 || Xem: 475
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/8/15
 21. Choé độc...


  Trả lời : 0 || Xem: 748
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/7/15
  Lão Mai (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Lão Mai(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lão Mai
  2/8/15
 22. Đôi bình Giang Tây cũ tích "Bát Tiên"


  Trả lời : 0 || Xem: 912
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/8/15
 23. Bộ ấm chén men rạn giả cổ bọc đồng


  Trả lời : 0 || Xem: 853
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/8/15
 24. Cặp chậu đông thanh


  Trả lời : 0 || Xem: 574
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/8/15
 25. Chân đèn dầu lạc sơn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 607
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  31/7/15
 26. Lu cũ của tàu vẽ Sơn Thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 494
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  31/7/15
 27. Giao lưu chiếc Đĩa giả cổ của tàu


  Trả lời : 0 || Xem: 696
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  31/7/15
 28. Tam đa mini cao 10 cm ạ


  Trả lời : 0 || Xem: 446
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  31/7/15
 29. Thố bằng gốm


  Trả lời : 0 || Xem: 1,079
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  31/7/15
 30. Cặp lân . Địa để bàn


  Trả lời : 0 || Xem: 623
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  29/7/15
 31. Chóe Motip Nguyên


  Trả lời : 1 || Xem: 253
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/7/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:honghy
  29/7/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...