Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Củ tỏi Thuý Hồng (tế hồng) Càng Long - đồ cũ


  Trả lời : 0 || Xem: 514
  1,500,000
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  1,500,000
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 3. Đĩa cá Huyết đỉa


  Trả lời : 0 || Xem: 253
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 4. Lọ chè cũ vẽ cúc dây...


  Trả lời : 0 || Xem: 190
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 5. Đôi Bá Huệ Tôn đẹp cũ


  Trả lời : 0 || Xem: 403
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 6. Nậm dùi chiêng huyết đỉa và chàm


  Trả lời : 0 || Xem: 193
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 7. Dĩa chàm xanh trắng GL


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 8. Giao lưu Ghè to khủng, ám hoạ nổi sen cá, men rạn đều


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 9. Giao lưu 2 Điếu lành, già như hình


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  4/5/16
 10. Ống bút thọ dơi lành đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 196
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/16
 11. Giao lưu dầm đề tài Trúc


  Trả lời : 0 || Xem: 173
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Chợ Trời
  3/5/16
 12. Tô vũ chăn dê: đk 15cm


  Trả lời : 1 || Xem: 296
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/5/16
  Chợ Trời (3 )
  Thương Gia(1)
  Giá liên hệ
  Chợ Trời(3 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  3/5/16
 13. Xác minh 2 bình cỗ có từ đời nào?


  Trả lời : 2 || Xem: 367
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/4/16
  nguyễn trường minh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  nguyễn trường minh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  3/5/16
 14. Cho mình hỏi .


  Trả lời : 0 || Xem: 255
  10,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/5/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  10,000
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  1/5/16
 15. Bình yên chú tiểu xông trầm cực chất


  Trả lời : 0 || Xem: 242
  320,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/5/16
  Romawo (0 )
  Số người xác thực(1)
  320,000
  Romawo(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Romawo
  1/5/16
 16. Dầm tàu đời Thanh


  Trả lời : 0 || Xem: 237
  700,000
  Ngày Đăng : 30/4/16
  Trương Dũng (1 )
  Số người xác thực(1)
  700,000
  Trương Dũng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trương Dũng
  30/4/16
 17. Chén Phi Long đời Thanh


  Trả lời : 1 || Xem: 286
  200,000
  Ngày Đăng : 30/4/16
  Trương Dũng (1 )
  Số người xác thực(1)
  200,000
  Trương Dũng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:canh_qn
  30/4/16
 18. Hàng Bình Dân Gia Đình Bị Lủng Đái. A e Tham Khảo


  Trả lời : 0 || Xem: 234
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/4/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  29/4/16
 19. Chén, dĩa xưa


  Trả lời : 2 || Xem: 768
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 22/4/16
  Lê Minh (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Lê Minh(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:guyblack
  29/4/16
 20. Mai Điểu Kính


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  2,000,000
  Ngày Đăng : 29/4/16
  Bán Đồ La (2 )
  Số người xác thực(2)
  2,000,000
  Bán Đồ La(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Bán Đồ La
  29/4/16
 21. Ấn Hiệu Gì Dây Ạ .


  Trả lời : 0 || Xem: 164
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  28/4/16
 22. chum, bình , đĩa


  Trả lời : 0 || Xem: 234
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/4/16
  Thơi huỳnh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Thơi huỳnh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thơi huỳnh
  28/4/16
 23. Thố Hoa Dây Lành Tít Cây Mít .


  Trả lời : 0 || Xem: 238
  3,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 28/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  3,000,000
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  28/4/16
 24. Một đôi chóe vẽ cổ đồ Thọ đỉnh toàn mỹ


  Trả lời : 0 || Xem: 286
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/4/16
  Thanglo88 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Thanglo88(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Thanglo88
  28/4/16
 25. Dầm trà liểu đò đk 16,5cm toàn lành,hiệu đề ngoạn ngọc


  Trả lời : 1 || Xem: 518
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/3/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:canh_qn
  27/4/16
 26. Dầm Sơn Thủy Tùng Dình .


  Trả lời : 0 || Xem: 215
  2,500,000
  Ngày Đăng : 27/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  2,500,000
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  27/4/16
 27. canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  2,500,000
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  27/4/16
 28. Giao lưu Thúy Hồng


  Trả lời : 5 || Xem: 853
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/9/15
  Quynhnguyen (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quynhnguyen(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  26/4/16
 29. Tượng hình thổ dân. Made in SAIPAN (Hoa Kỳ)


  Trả lời : 0 || Xem: 162
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 26/4/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  26/4/16
 30. Hồ lô rượu mời các cụ


  Trả lời : 2 || Xem: 673
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/5/15
  longbn (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  longbn(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  26/4/16
 31. Nhờ các bác xem giúp e với


  Trả lời : 1 || Xem: 331
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 24/4/16
  Quang vũ (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Quang vũ(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  26/4/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...