Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. 1 cặp voi đèn, 1 cặp voi trắng Biên Hoà


  Trả lời : 0 || Xem: 371
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/5/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  12/6/15
 3. giao lưu cặp đôn


  Trả lời : 0 || Xem: 380
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/6/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  12/6/15
 4. Bộ men rạn bọc đồng


  Trả lời : 3 || Xem: 1,959
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/5/15
  nguyetanh (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  nguyetanh(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Tôi Yêu Vịêt Nam
  11/6/15
 5. GIAO LƯU đĩa cúc dây biên hòa có mộc già


  Trả lời : 2 || Xem: 715
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/5/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Bach Thien
  11/6/15
 6. 3 e voi lái thiêu xưa.cao 15 cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 758
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/5/15
  longbn (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  longbn(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:longbn
  11/6/15
 7. Đồ Tàu bình dân


  Trả lời : 0 || Xem: 672
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/6/15
  Thanh Vu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Vu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thanh Vu
  11/6/15
 8. Ấm tử sa chuyết cầu họa Đạt ma sư tổ


  Trả lời : 1 || Xem: 1,488
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  Duc Hung (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Duc Hung(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  10/6/15
 9. Cặp Chén Long Ân đk 11cm


  Trả lời : 5 || Xem: 1,152
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/5/15
  Mai Hoàng Hơn (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Mai Hoàng Hơn(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:truongthonguyen
  10/6/15
 10. Bí vạn ninh 43cm lành tít kính các bác!


  Trả lời : 0 || Xem: 538
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/6/15
  Luân Thành (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Luân Thành(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Luân Thành
  10/6/15
 11. Xanh trắng . Nhìn không chán . Giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 1,240
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/6/15
  Bach Thien (5 )
  Số người xác thực(5)
  Giá liên hệ
  Bach Thien(5 )
  Số người xác thực(5)
  Trả lời mới:Bach Thien
  10/6/15
 12. Nhật đẹp lung linh...


  Trả lời : 4 || Xem: 712
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/5/15
  Duc Hung (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Duc Hung(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:talaha
  10/6/15
 13. đôi lục bình


  Trả lời : 1 || Xem: 860
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/5/15
  0978401369 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  0978401369(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Luân Thành
  9/6/15
 14. Đôi bình Giỏ Dâu vẽ tích "Chim Hoa"!


  Trả lời : 1 || Xem: 852
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/5/15
  Han Trung (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Han Trung(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  9/6/15
 15. Chọi Dế Giao Lưu Cùng AE


  Trả lời : 0 || Xem: 578
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  Han Trung (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Han Trung(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Han Trung
  9/6/15
 16. Bách Hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 434
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/5/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  6/6/15
 17. Giao lưu 1 bình và 3 cái đĩa xưa của pháp


  Trả lời : 3 || Xem: 690
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/5/15
  seoer21 (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  seoer21(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:phuhai
  6/6/15
 18. Đôi bình men ngọc cũ dáng Tỳ Bà vẽ tích "Tùng Lộc"


  Trả lời : 0 || Xem: 558
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/6/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  6/6/15
 19. Bộ ấm trà nhủ vàng


  Trả lời : 0 || Xem: 404
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/5/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  6/6/15
 20. Phá Giá 500K tượng Di Lạc Tàu


  Trả lời : 2 || Xem: 483
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/5/15
  longbn (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  longbn(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Han Trung
  5/6/15
 21. bộ tách trà nhật bản ,kiểu ý,họa tiết đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 537
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 28/5/15
  MinhHien (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  MinhHien(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:MinhHien
  5/6/15
 22. Đồ gốm Biên Hòa


  Trả lời : 0 || Xem: 681
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/5/15
  Thanh Vu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Vu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thanh Vu
  5/6/15
 23. Em tập chơi lân!


  Trả lời : 2 || Xem: 939
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/4/15
  THẾ GIỚI ĐỒ CỔ (4 )
  Tổng Quản(2)
  Giá liên hệ
  THẾ GIỚI ĐỒ CỔ(4 )
  Tổng Quản(2)
  Trả lời mới:Mucdong
  3/6/15
 24. Đĩa minh vẽ hồng công


  Trả lời : 0 || Xem: 341
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/6/15
  Bach Thien (5 )
  Số người xác thực(5)
  Giá liên hệ
  Bach Thien(5 )
  Số người xác thực(5)
  Trả lời mới:Bach Thien
  1/6/15
 25. Cần gì vua ae mình đầy ....!


  Trả lời : 2 || Xem: 385
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/5/15
  longbn (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  longbn(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:TieuBachLang
  30/5/15
 26. tô triều châu màu xưa


  Trả lời : 1 || Xem: 593
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  hoabt (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hoabt(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:refcon
  30/5/15
 27. Ly Tham Thì Thâm


  Trả lời : 2 || Xem: 621
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/5/15
  Han Trung (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Han Trung(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Han Trung
  29/5/15
 28. Cặp đôi chữ Thọ


  Trả lời : 0 || Xem: 764
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/5/15
  Xe Sport PKL (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  Xe Sport PKL(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Xe Sport PKL
  28/5/15
 29. Bát Đẹp Cổ Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 652
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/5/15
  lamthu (2 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  lamthu(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:lamthu
  28/5/15
 30. Cặp đôi dầm chữ xinh


  Trả lời : 0 || Xem: 503
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/5/15
  Thanh Vu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Vu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thanh Vu
  28/5/15
 31. Bình sứ Châu Âu


  Trả lời : 1 || Xem: 655
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/5/15
  dinhnghia (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  dinhnghia(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:A.T
  27/5/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...