TIN HOT : 7 thứ kiêng kỵ không nên tặng nhau trong ngày tết ; Cách tỉa chân nhang cho bàn thờ Gia Tiên ngày tết ; Phong tục ngày tết cổ truyền ở Việt Nam

Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Nghiên mực đá chạm chim công và hoa cúc


  Trả lời : 0 || Xem: 417
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 3. Chiếc lọ sứ men vỏ trứng vẽ rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 4. Ang mini Tàu tích " Bát Tiên"


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 5. Bộ tranh sứ Tàu tích "Sơn Thuỷ"


  Trả lời : 0 || Xem: 345
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 6. Bộ tranh sứ Tàu vẽ tay tích "Bách Nhi Du Xuân"


  Trả lời : 0 || Xem: 699
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 7. Chậu Tam Lân Nhứt Phụng


  Trả lời : 0 || Xem: 361
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 8. Chậu Bốn chử tàu


  Trả lời : 0 || Xem: 306
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 9. Tiên Đồng Ngọc Nữ kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 705
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  12/1/16
 10. Nhờ thẩm định


  Trả lời : 7 || Xem: 364
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  Trần Trung Hiền (4 )
  Thương Gia(3)
  Giá liên hệ
  Trần Trung Hiền(4 )
  Thương Gia(3)
  Trả lời mới:Trần Trung Hiền
  11/1/16
 11. Chậu cây mai giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 615
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  11/1/16
 12. Dĩa chu đậu đk 24cm


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  11/1/16
 13. Bình rượu tì bà chu đậu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 430
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  11/1/16
 14. chậu quán tẩy xưa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 519
  1,000,000
  Ngày Đăng : 10/1/16
  thằng bé buồn (0 )
  Số người xác thực(0)
  1,000,000
  thằng bé buồn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thằng bé buồn
  10/1/16
 15. Đồ sứ Càn Long


  Trả lời : 0 || Xem: 273
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/1/16
 16. Cặp đôi hoàn hảo


  Trả lời : 0 || Xem: 164
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/1/16
 17. Bát tràng tam thái rất cổ Nhị tiên đả kỳ mặt mộc


  Trả lời : 0 || Xem: 207
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/1/16
 18. Thạch Lan - Đ. K 13,5 CM


  Trả lời : 0 || Xem: 224
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/1/16
 19. Chung Sâm C.


  Trả lời : 0 || Xem: 184
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 20. Giao lưu: Đôi chậu Vạn Ninh


  Trả lời : 0 || Xem: 412
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 21. Bình rượu tì bà chu đậu giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 22. Đĩa cổ giao lưu!


  Trả lời : 0 || Xem: 219
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 23. Giao lưu dầm rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 227
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 24. Giao lưu ấm tử sa


  Trả lời : 0 || Xem: 417
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/1/16
 25. Đôi Bình VẠN NINH cao 39 cm


  Trả lời : 0 || Xem: 268
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/1/16
  biền67 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  biền67(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:biền67
  7/1/16
 26. biền67 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  biền67(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:biền67
  7/1/16
 27. Nậm nội phủ. Cao 19cm.


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  6,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/1/16
  Hân nguyễn 1969 (0 )
  Số người xác thực(0)
  6,000,000
  Hân nguyễn 1969(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hân nguyễn 1969
  6/1/16
 28. Bát sen- cá chép


  Trả lời : 0 || Xem: 200
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/1/16
  Hân nguyễn 1969 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Hân nguyễn 1969(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hân nguyễn 1969
  6/1/16
 29. Ghè men rạn tuyệt đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/1/16
 30. Chậu Thúy lam


  Trả lời : 0 || Xem: 227
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/1/16
 31. Vạn Ninh Long cuốn thủy


  Trả lời : 0 || Xem: 295
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/1/16
  phamhuynh31 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phamhuynh31(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamhuynh31
  5/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...