Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Dầm nhật 17cm toàn lành


  Trả lời : 0 || Xem: 362
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 3. Khổng minh - tam cố thảo lư


  Trả lời : 0 || Xem: 526
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 4. Bộ ly sứ


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 5. Chung sâm


  Trả lời : 0 || Xem: 267
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 6. 2 hủ tiền xin giao lưu vs các bác


  Trả lời : 0 || Xem: 508
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 7. Hũ mini sơn thủy dáng đu đủ (cao 9 cm)


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 8. Chị hằng giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 374
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/9/15
 9. Thân nhờ các bác thẩm định bình gốm


  Trả lời : 0 || Xem: 478
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/9/15
 10. Cần thanh lý đồ cổ, đồ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 399
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/9/15
 11. Nhờ các bác giám định hộ: Đĩa và chén hình con én


  Trả lời : 0 || Xem: 674
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/9/15
 12. Bán sành sứ xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 422
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/9/15
 13. Chiếc bình cũng cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 438
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/9/15
 14. Giao lưu chiếc bình đựng trà cũ của tàu rất đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 404
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Người Nào Đó (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Người Nào Đó(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Người Nào Đó
  3/9/15
 15. Phù Điêu treo tường cac loại, gôm Bien Hoa.


  Trả lời : 0 || Xem: 404
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/9/15
  Người Nào Đó (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Người Nào Đó(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Người Nào Đó
  3/9/15
 16. Bình tỳ bà-hàng hiếm thế kỷ 13-14


  Trả lời : 0 || Xem: 669
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/8/15
  Nguyễn Trung Tâm (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Trung Tâm(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Trung Tâm
  2/9/15
 17. Bát thúy hồng gl


  Trả lời : 0 || Xem: 336
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  Người Nào Đó (2 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Người Nào Đó(2 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Người Nào Đó
  1/9/15
 18. Bình men lục cao 31 cm


  Trả lời : 0 || Xem: 359
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  Lương thiện (10 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Lương thiện(10 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Lương thiện
  1/9/15
 19. Giao lưu chiếc Chum màu của tàu rất đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 270
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  Lương thiện (10 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Lương thiện(10 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Lương thiện
  1/9/15
 20. Đồ Gốm Xưa (thời vua Bảo Đại )


  Trả lời : 0 || Xem: 819
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 1/9/15
  Tân Quang (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Tân Quang(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tân Quang
  1/9/15
 21. Đĩa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 1,089
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  27/8/15
 22. Voi đôn nhiều màu (nhưng không ghi giá bán!)


  Trả lời : 1 || Xem: 629
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương thiện
  27/8/15
 23. Bình mộc "Vinh Qui Bái Tổ"


  Trả lời : 0 || Xem: 280
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  27/8/15
 24. AE thẩm định giá hai chiếc bình


  Trả lời : 0 || Xem: 334
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  27/8/15
 25. Thố xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 265
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  27/8/15
 26. Bát vẽ sen vịt thời nhà Minh


  Trả lời : 0 || Xem: 1,136
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  27/8/15
 27. nồi đất dân tộc


  Trả lời : 0 || Xem: 309
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 26/8/15
  duypham (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  duypham(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:duypham
  26/8/15
 28. Giao lưu chiếc Đĩa chữ Phúc của tàu rất đẹp(35cm)


  Trả lời : 3 || Xem: 884
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  Lương thiện (10 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Lương thiện(10 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:chánh
  26/8/15
 29. Hai chú voi dễ thương men xanh trổ đồng, hàng Biên Hòa


  Trả lời : 1 || Xem: 551
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  25/8/15
 30. Hai chú voi dễ thương men xanh trổ đồng, hàng Biên Hòa


  Trả lời : 0 || Xem: 426
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  25/8/15
 31. Giao lưu gốm sứ Nam bộ


  Trả lời : 0 || Xem: 541
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/8/15
  Kỷ Vật (5 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(5 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  25/8/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...