TIN HOT : 7 thứ kiêng kỵ không nên tặng nhau trong ngày tết ; Cách tỉa chân nhang cho bàn thờ Gia Tiên ngày tết ; Phong tục ngày tết cổ truyền ở Việt Nam

Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Tỳ bà thúy hồng GL


  Trả lời : 0 || Xem: 603
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 3. Nhờ Kiểm định và định giá


  Trả lời : 0 || Xem: 371
  1,200,000,000
  Ngày Đăng : 10/12/15
  Lương Chí Nhân (0 )
  Số người xác thực(1)
  1,200,000,000
  Lương Chí Nhân(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Lương Chí Nhân
  10/12/15
 4. Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  10/12/15
 5. Xin các bác thẩm định dùm


  Trả lời : 0 || Xem: 274
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Hồ Cảnh Thanh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hồ Cảnh Thanh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hồ Cảnh Thanh
  9/12/15
 6. Chậu Vạn Ninh vẽ men cho con bú


  Trả lời : 0 || Xem: 606
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 7. Lọ hoa vai vuông mầu


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  9/12/15
 8. Đĩa Chu Đậu chuẩn cổ!


  Trả lời : 0 || Xem: 229
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 9. Gl cái thố cúc


  Trả lời : 0 || Xem: 262
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 10. Bán ché da lươn lái thiêu xưa già chát


  Trả lời : 0 || Xem: 815
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  8/12/15
 11. Kính làng xem vui


  Trả lời : 0 || Xem: 243
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  7/12/15
 12. Lọ lộc bình


  Trả lời : 0 || Xem: 450
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 13. chóe cổ bán.


  Trả lời : 0 || Xem: 556
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 14. Chim và hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 278
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  5/12/15
 15. Bình cổ 4 mắt


  Trả lời : 2 || Xem: 355
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 5/12/15
  Phạm Nga (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Phạm Nga(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:sothichsuutam
  5/12/15
 16. Giao lưu bình biên hòa 2 mộc


  Trả lời : 0 || Xem: 290
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 17. THúy hồng da rạn!


  Trả lời : 0 || Xem: 351
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 18. Cửu long chầu


  Trả lời : 0 || Xem: 281
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  4/12/15
 19. La bàn cổ


  Trả lời : 1 || Xem: 334
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/11/15
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  3/12/15
 20. Đĩa Chu Đậu chuẩn cổ!


  Trả lời : 1 || Xem: 277
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  3/12/15
 21. Thố chim Phụng


  Trả lời : 0 || Xem: 230
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 22. Thống Tàu cũ vẽ màu tích "Bát Tiên Du Xuân"


  Trả lời : 0 || Xem: 332
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 23. Dĩa chén lái thiêu xưa.


  Trả lời : 0 || Xem: 1,040
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 3/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  3/12/15
 24. Có vài món kính các bác.


  Trả lời : 4 || Xem: 641
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 30/10/15
  Nguyễn Văn Dương (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Nguyễn Văn Dương(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Văn Dương
  2/12/15
 25. Cặp Đôn Vàng Cây Mai Giao Lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 762
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/12/15
 26. Gạt bù lệch


  Trả lời : 0 || Xem: 399
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  2/12/15
 27. Dĩa decor từ Hy Lạp


  Trả lời : 0 || Xem: 245
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 28. Bộ ấm trà xưa hàng Pháp


  Trả lời : 0 || Xem: 651
  3,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  3,500,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 29. Dĩa decor từ Châu Âu


  Trả lời : 0 || Xem: 271
  600,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Hung Paris (1 )
  Số người xác thực(1)
  600,000
  Hung Paris(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hung Paris
  1/12/15
 30. lọ con nai và chậu 4 mặt bợm . Biên Hòa già


  Trả lời : 0 || Xem: 246
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/12/15
 31. Hũ trà bát tràng cổ gl


  Trả lời : 0 || Xem: 199
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 1/12/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  1/12/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...