Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. ngominhth (0 )
  Số người xác thực(0)
  1
  ngominhth(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:ngominhth
  27/2/16
 3. Nhờ các bác xem hộ em


  Trả lời : 4 || Xem: 525
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 3/1/16
  Tuấn Vũ (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Tuấn Vũ(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hon Xua
  27/2/16
 4. Nhờ các bác xem giúp


  Trả lời : 6 || Xem: 340
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 12/2/16
  Tomy Tèo (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Tomy Tèo(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tần hán trần
  26/2/16
 5. Giao lưu Nậm cổ Nguyễn


  Trả lời : 0 || Xem: 205
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 26/2/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  26/2/16
 6. Chóe khủng vẽ rồng


  Trả lời : 2 || Xem: 368
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/2/16
  Hữu ánh (9 )
  Thành Viên Cao Cấp(3)
  Giá liên hệ
  Hữu ánh(9 )
  Thành Viên Cao Cấp(3)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  25/2/16
 7. Dầm trà đẹp gl bình dân


  Trả lời : 1 || Xem: 332
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/11/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hon Xua
  25/2/16
 8. Mai cài thọ


  Trả lời : 1 || Xem: 484
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 12/11/15
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hon Xua
  25/2/16
 9. Đố gốm


  Trả lời : 0 || Xem: 208
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 24/2/16
  tranvanhau (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  tranvanhau(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:tranvanhau
  24/2/16
 10. Nhờ thẩm định giá trị


  Trả lời : 0 || Xem: 231
  9,999,999
  Ngày Đăng : 24/2/16
  Hung9999cuong (0 )
  Số người xác thực(0)
  9,999,999
  Hung9999cuong(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hung9999cuong
  24/2/16
 11. Dầm độc Long 16cm lác tý ty bằng móng tay 1500k :


  Trả lời : 0 || Xem: 307
  1,500,000
  Ngày Đăng : 24/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  1,500,000
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/2/16
 12. Tô khoanh măng 15.5 cm lác chút miệng như hình - 1500k


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  1,550,000
  Ngày Đăng : 24/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  1,550,000
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/2/16
 13. Đĩa cổ bồng, chén cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 802
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 24/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  24/2/16
 14. Chum cổ đào được


  Trả lời : 0 || Xem: 270
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 23/2/16
  Xuan Phong (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Xuan Phong(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Xuan Phong
  23/2/16
 15. Đôi đĩa đời Thanh


  Trả lời : 2 || Xem: 329
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/2/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  23/2/16
 16. Dầm tích Bá nha tử kì


  Trả lời : 0 || Xem: 468
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  23/2/16
 17. Chén mã liễu


  Trả lời : 0 || Xem: 314
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 22/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  22/2/16
 18. Đĩa Chu Đậu 22cm Tình trạng: Lành tuyệt đối, men đẹp


  Trả lời : 0 || Xem: 304
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  22/2/16
 19. Ống Vôi giao lưu


  Trả lời : 0 || Xem: 339
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 22/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  22/2/16
 20. Nhờ thẩm định dùm


  Trả lời : 0 || Xem: 268
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/2/16
  thaithuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  thaithuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thaithuan
  21/2/16
 21. chén cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 217
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/2/16
  thaithuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  thaithuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thaithuan
  21/2/16
 22. Đôi bình sứ cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 387
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/11/15
  công minh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  công minh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  20/2/16
 23. Bộ Trà Trúc Lâm Thất Hiền


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 18/2/16
  Lê Kim Anh (0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Giá liên hệ
  Lê Kim Anh(0 )
  Thành Viên Lừa Đảo(0)
  Trả lời mới:Lê Kim Anh
  20/2/16
 24. Nhờ thẩm định


  Trả lời : 2 || Xem: 286
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/2/16
  thaithuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  thaithuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thaithuan
  20/2/16
 25. Kính làng xem vui ít đồ sứt mẻ


  Trả lời : 0 || Xem: 374
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/2/16
 26. Bình Bát tràng Tam thái tích Tùng Tiên kính làng


  Trả lời : 0 || Xem: 342
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 19/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  19/2/16
 27. Binhdungrieucotrungquoc


  Trả lời : 0 || Xem: 239
  Giá liên hệ
  Cần Thơ
  Ngày Đăng : 19/2/16
  Hoangmanhhung (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Hoangmanhhung(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hoangmanhhung
  19/2/16
 28. chén đĩa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 982
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 18/2/16
  thaithuan (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  thaithuan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:thaithuan
  18/2/16
 29. Đồ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 359
  100,000
  Ngày Đăng : 17/2/16
  Phan Thanh Tùng (0 )
  Số người xác thực(0)
  100,000
  Phan Thanh Tùng(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Phan Thanh Tùng
  17/2/16
 30. Ghè dáng thống vẽ móc xích xinh


  Trả lời : 0 || Xem: 220
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 17/2/16
  Kỷ Vật (6 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Kỷ Vật(6 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Kỷ Vật
  17/2/16
 31. Bán Chân Đèn Trần


  Trả lời : 0 || Xem: 222
  80,000,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 17/2/16
  chu duc hoa (0 )
  Số người xác thực(0)
  80,000,000
  chu duc hoa(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:chu duc hoa
  17/2/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Từ khóa:
Đang tải...