Làng Gốm Sứ

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đồ gốm, sứ xưa và mới , gốm sứ cổ, các đời gốm sứ lịch sử, những món đồ bằng gốm sứ dưới 100 năm

Hãy trở thành thành viên tích cực xây dựng làng bằng cách đứng lên tố cáo các trường hợp lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó trong các topic mua bán của Làng . Hãy đem những kinh nghiệm cá nhân ra giúp những ace mới chơi để tránh các trường hợp lừa đảo .... Nếu thấy bất tiện khi ra mặt thì có thể gửi thư riêng cho các Admin xử lý . .

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Chậu treo trồng Lan rất hiếm gặp


  Trả lời : 0 || Xem: 323
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 3. Chậu vuông chặt cạnh


  Trả lời : 0 || Xem: 578
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 4. chậu gốm tròn đắp nổi hặt bông hoa


  Trả lời : 0 || Xem: 977
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 5. Chậu lục giác


  Trả lời : 0 || Xem: 898
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 6. Chậu lục giác Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 1,947
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 7. Chậu tròn Cây Mai


  Trả lời : 0 || Xem: 991
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 8. CHẬU TRÒN kiểu 2


  Trả lời : 0 || Xem: 1,494
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 9. Chậu tròn kiểu 1


  Trả lời : 0 || Xem: 1,627
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 10. Chậu tròn kiểu 3


  Trả lời : 0 || Xem: 741
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 11. Tượng phật nằm mang đến an lành cả năm


  Trả lời : 0 || Xem: 836
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 12. chậu lt già chát


  Trả lời : 0 || Xem: 321
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 13/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  13/3/15
 13. phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  12/3/15
 14. Gốm cổ Chu Đậu thế kỷ 17.


  Trả lời : 0 || Xem: 303
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  12/3/15
 15. Bộ Tam Đa Sứ: Phúc Lộc Thọ


  Trả lời : 0 || Xem: 747
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  12/3/15
 16. Bình Da Rạn Cổ Xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 776
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  12/3/15
 17. Bình gốm


  Trả lời : 2 || Xem: 520
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/2/15
  khánh linh (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  khánh linh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trường_Thi
  11/3/15
 18. Bán con voi làm bằng gốm


  Trả lời : 0 || Xem: 930
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 11/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phuoc_phuoc5
  11/3/15
 19. Sưu tập 10 món đồ gốm xưa chỉ với 150k


  Trả lời : 0 || Xem: 768
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/2/15
  levinh779 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  levinh779(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:levinh779
  5/2/15
 20. Đồ sứ giá 300k/1 chiếc, chỉ có duy nhất 8 chiếc


  Trả lời : 2 || Xem: 686
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/1/15
  levinh779 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  levinh779(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:levinh779
  27/1/15
 21. levinh779 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  levinh779(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:levinh779
  16/1/15
 22. Sản phẩm quà tặng


  Trả lời : 0 || Xem: 361
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/15
  Quoc an (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quoc an(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quoc an
  14/1/15
 23. Sản phẩm quà tặng


  Trả lời : 0 || Xem: 283
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/15
  Quoc an (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quoc an(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quoc an
  14/1/15
 24. Sản phẩm quà tặng


  Trả lời : 0 || Xem: 320
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/15
  Quoc an (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quoc an(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quoc an
  14/1/15
 25. Bình hoa cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 385
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/15
  Quoc an (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quoc an(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quoc an
  14/1/15
 26. Đỉnh hạc hai tai rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 336
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/1/15
  Quoc an (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quoc an(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quoc an
  14/1/15
 27. Tặng hộp lót lụa khi mua bất kỳ bộ trà của mình nhé


  Trả lời : 2 || Xem: 650
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/1/15
  Trang Nguyễn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Trang Nguyễn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trang Nguyễn
  10/1/15
 28. levinh779 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  levinh779(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:levinh779
  31/12/14
 29. Đĩa, dầm mời các bác


  Trả lời : 0 || Xem: 2,039
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 27/12/14
  Trang Nguyễn (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Trang Nguyễn(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Trang Nguyễn
  27/12/14
 30. Bút vẽ trên áo, gốm sứ, thủy tinh, nhựa, kim loại


  Trả lời : 0 || Xem: 881
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/12/14
  hnmh02 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  hnmh02(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:hnmh02
  25/12/14
 31. Gốm sứ Bát Tràng cao cấp tại miền Trung


  Trả lời : 0 || Xem: 377
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/12/14
  hnmh02 (0 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  hnmh02(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:hnmh02
  25/12/14

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...