Làng Kiến Thức

Là nới chia sẽ mọi kiến thức , kinh nghiệm , sự hiểu biết về "đồ xưa" - "đồ cổ" - "đồ đời mới" , "đồ hiện đại ", cách phân biệt đồ cổ, phân biệt đồ giả, nhận biết hài nhái , hàng kém chất lượng, phân biệt các dòng gốm cổ xưa, những bài viết về đồ cổ, kinh nghiệm cho người chơi mới, những cú lừa đồ cổ, điển tích trên gốm sứ, .....Nơi chia sẽ , trao đổi học hỏi tất cả các kiến thức trong cuộc sóng quanh ta với nhau.

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  24/11/15
 3. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  24/11/15
 4. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  23/11/15
 5. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  23/11/15
 6. Bí Mật Bất Ngờ Về Cổ Vật Ở Việt Nam


  Trả lời : 5 || Xem: 1,280
  Ngày Đăng : 9/5/15
  Tôi Yêu Vịêt Nam (1 )
  Số người xác thực(1)
  Tôi Yêu Vịêt Nam(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tôi Yêu Vịêt Nam
  22/11/15
 7. Đặc điểm đồ sứ thanh hoa thời nhà Nguyên


  Trả lời : 0 || Xem: 693
  Ngày Đăng : 21/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  21/11/15
 8. DẠ MINH CHÂU - BẢN CHẤT LÀ THẾ NÀO?


  Trả lời : 0 || Xem: 2,315
  Ngày Đăng : 21/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  21/11/15
 9. Saber tooth Cat (3 )
  Số người xác thực(1)
  Saber tooth Cat(3 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Saber tooth Cat
  21/11/15
 10. Việt Nam đã có 79 bảo vật quốc gia (Phần 1)


  Trả lời : 6 || Xem: 684
  Ngày Đăng : 9/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  20/11/15
 11. Tôi Yêu Vịêt Nam (1 )
  Số người xác thực(1)
  Tôi Yêu Vịêt Nam(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Tech Boy
  20/11/15
 12. Hưng Hoàng (1 )
  Số người xác thực(0)
  Hưng Hoàng(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hưng Hoàng
  16/11/15
 13. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  14/11/15
 14. Sự thật về 'Lưỡng long chầu nguyệt'


  Trả lời : 0 || Xem: 652
  Ngày Đăng : 13/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  13/11/15
 15. Sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng


  Trả lời : 0 || Xem: 677
  Ngày Đăng : 13/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  13/11/15
 16. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  12/11/15
 17. Tô Đông Pha du Xích Bích


  Trả lời : 3 || Xem: 537
  Ngày Đăng : 12/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  12/11/15
 18. Long diên hương nguyên gốc và các tính chất


  Trả lời : 1 || Xem: 271
  Ngày Đăng : 6/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:nguyentu
  12/11/15
 19. Đào Nguyên động trên đồ sứ cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 437
  Ngày Đăng : 12/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  12/11/15
 20. Hàn than ngư hấp nguyệt, Cổ lũy nhạn minh sương


  Trả lời : 0 || Xem: 313
  Ngày Đăng : 11/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 21. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 22. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 23. Việt Nam đã có 79 bảo vật quốc gia (Phần 3)


  Trả lời : 0 || Xem: 627
  Ngày Đăng : 10/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  10/11/15
 24. Việt Nam đã có 79 bảo vật quốc gia (Phần 2)


  Trả lời : 0 || Xem: 844
  Ngày Đăng : 9/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  9/11/15
 25. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  9/11/15
 26. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  9/11/15
 27. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  7/11/15
 28. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  7/11/15
 29. Trang sức cổ 1000 tỷ của Việt Nam .


  Trả lời : 0 || Xem: 1,174
  Ngày Đăng : 7/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  7/11/15
 30. Tuế hàn tam hữu (Tùng, Trúc, Mai)


  Trả lời : 0 || Xem: 258
  Ngày Đăng : 6/11/15
  luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  6/11/15
 31. luat.ngo (17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  luat.ngo(17 )
  BAN QUẢN LÝ(4)
  Trả lời mới:luat.ngo
  6/11/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...