Làng Tem, Tiền, Tài Liệu

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, Sưu tầm các loại tiền độc đáo từ cổ chí kim đến nay , những bố sưu tập độc nhất vô nhị, tiền xu cổ, tài liệu cổ xưa, mua bán , sưu tầm tiền cổ, tem cổ, tem xưa, tài liệu cổ các nước .....

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Thanh lý sách Vietnamese Ceramics - 750k (bao ship)


  Trả lời : 5 || Xem: 414
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 5/4/15
  TieuBachLang (6 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  TieuBachLang(6 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Mucdong
  19/8/15
 3. Chandatnb1 (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Chandatnb1(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Mucdong
  19/8/15
 4. Mặt đá gl!


  Trả lời : 0 || Xem: 282
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  3/8/15
 5. 1958 giao lưu!!!


  Trả lời : 0 || Xem: 249
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  3/8/15
 6. 10k 1990 liền số - chưa sử dụng...


  Trả lời : 0 || Xem: 289
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  3/8/15
 7. Công trái năm 1987


  Trả lời : 0 || Xem: 369
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  3/8/15
 8. Bán 200đ Bảo Đại và 5đ Thủy Đình


  Trả lời : 0 || Xem: 370
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 3/8/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  3/8/15
 9. Bưu Ảnh


  Trả lời : 0 || Xem: 285
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  31/7/15
 10. Bưu ảnh, hình xưa, tem cũ...


  Trả lời : 0 || Xem: 439
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  31/7/15
 11. Quyển tự Điển Anh Việt - 65 ngàn từ năm 75 & 85.


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  31/7/15
 12. Đồng Bảo Đại hai mặt


  Trả lời : 0 || Xem: 337
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  31/7/15
 13. Vài xu đông dương


  Trả lời : 0 || Xem: 341
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 31/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  31/7/15
 14. Xu Ý - Vatican - San Marino - Monaco


  Trả lời : 0 || Xem: 248
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  30/7/15
 15. Xu tuyển - xu to


  Trả lời : 0 || Xem: 228
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  30/7/15
 16. Đồng xu đủ loại kp


  Trả lời : 0 || Xem: 550
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  30/7/15
 17. Xu Đức các bang thế kỷ 19


  Trả lời : 0 || Xem: 218
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  30/7/15
 18. Giao lưu 3 tờ liền số sông hương B


  Trả lời : 0 || Xem: 192
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 30/7/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  30/7/15
 19. chuyenhangdoc (41 )
  Thương Gia(40)
  Giá liên hệ
  chuyenhangdoc(41 )
  Thương Gia(40)
  Trả lời mới:chuyenhangdoc
  23/7/15
 20. chuyenhangdoc (41 )
  Thương Gia(40)
  Giá liên hệ
  chuyenhangdoc(41 )
  Thương Gia(40)
  Trả lời mới:chuyenhangdoc
  23/7/15
 21. Xin giao lưu một số tiền giấy Đông Dương như sau


  Trả lời : 0 || Xem: 788
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/7/15
  chuyenhangdoc (41 )
  Thương Gia(40)
  Giá liên hệ
  chuyenhangdoc(41 )
  Thương Gia(40)
  Trả lời mới:chuyenhangdoc
  23/7/15
 22. Xu cổ 500 Lire Italy- 1993 - 1996 - 1998 , 100 Lire Italy - 1974 - 1979 - 1995 (FAO)


  Trả lời : 0 || Xem: 447
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/7/15
  chuyenhangdoc (41 )
  Thương Gia(40)
  Giá liên hệ
  chuyenhangdoc(41 )
  Thương Gia(40)
  Trả lời mới:chuyenhangdoc
  23/7/15
 23. Sách tổng hợp


  Trả lời : 0 || Xem: 289
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 17/7/15
  tieusinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  tieusinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tieusinh
  17/7/15
 24. Tranh Thư Pháp Cổ Xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 449
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 2/7/15
  Quynhnguyen (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  Quynhnguyen(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quynhnguyen
  2/7/15
 25. Tranh sứ vẽ Đường Chung Quỳ


  Trả lời : 0 || Xem: 953
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 20/6/15
  Han Trung (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Han Trung(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Han Trung
  20/6/15
 26. Bán 1 cuốn Tự Điển Việt Nam


  Trả lời : 2 || Xem: 389
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/6/15
  Thanh Vu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Vu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:refcon
  18/6/15
 27. Tiền giấy 10 USD các năm 1974, 1985, 1955


  Trả lời : 0 || Xem: 733
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/6/15
  Arseus (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Arseus(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Arseus
  14/6/15
 28. American gold eagle


  Trả lời : 0 || Xem: 372
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 14/6/15
  Arseus (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Arseus(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Arseus
  14/6/15
 29. Tập tành làm future option - 1000 Kip Lao 1997


  Trả lời : 0 || Xem: 382
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 10/6/15
  Bach Thien (5 )
  Số người xác thực(5)
  Giá liên hệ
  Bach Thien(5 )
  Số người xác thực(5)
  Trả lời mới:Bach Thien
  10/6/15
 30. Máy đánh chữ cổ Remington và Olympia


  Trả lời : 5 || Xem: 869
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 12/3/15
  phuoc_phuoc5 (4 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  phuoc_phuoc5(4 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Chân_Trần
  9/6/15
 31. Xu Singapore thế hệ 3, cuối năm 2013


  Trả lời : 0 || Xem: 995
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 25/5/15
  Thanh Vu (1 )
  Số người xác thực(2)
  Giá liên hệ
  Thanh Vu(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:Thanh Vu
  9/6/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...