Làng Tem, Tiền, Tài Liệu

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, Sưu tầm các loại tiền độc đáo từ cổ chí kim đến nay , những bố sưu tập độc nhất vô nhị, tiền xu cổ, tài liệu cổ xưa, mua bán , sưu tầm tiền cổ, tem cổ, tem xưa, tài liệu cổ các nước .....

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. sách xưa


  Trả lời : 3 || Xem: 502
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 23/7/15
  tieusinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  tieusinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:tieusinh
  11/11/15
 3. Thú Chơi Cổ Ngoạn - Vương Hồng Sến


  Trả lời : 0 || Xem: 845
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/11/15
  luat.ngo (19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Giá liên hệ
  luat.ngo(19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 4. Khảo Về Đồ Sứ Trung Hoa - Vương Hồng Sến


  Trả lời : 0 || Xem: 587
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/11/15
  luat.ngo (19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Giá liên hệ
  luat.ngo(19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 5. luat.ngo (19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Giá liên hệ
  luat.ngo(19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 6. Cảnh Đức Chấn Đào Lục - Vương Hồng Sến


  Trả lời : 0 || Xem: 580
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/11/15
  luat.ngo (19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Giá liên hệ
  luat.ngo(19 )
  BAN QUẢN LÝ(6)
  Trả lời mới:luat.ngo
  11/11/15
 7. Vài tờ tiền VN và Cam ...


  Trả lời : 0 || Xem: 272
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 8. Topic tiền VN1


  Trả lời : 0 || Xem: 250
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 9. một số tác phẩm nhiếp ảnh việt nam xưa.


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 10. Tem xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 11. Sách gốm Lái Thiêu


  Trả lời : 0 || Xem: 570
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 12. thanh lý ảnh và bưu ảnh


  Trả lời : 0 || Xem: 202
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 13. cổ phiếu ngân hàng nam á 10 tờ liền số


  Trả lời : 0 || Xem: 266
  Giá liên hệ
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/11/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  7/11/15
 14. 2 USD 1976


  Trả lời : 0 || Xem: 300
  150,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 2/11/15
  Rom_chip (0 )
  Số người xác thực(1)
  150,000
  Rom_chip(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Rom_chip
  2/11/15
 15. toàn quốc_bán khung tranh tem BÁC HỒ đẹp và ý nghĩa


  Trả lời : 1 || Xem: 321
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/10/15
  saigon999 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  saigon999(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  29/10/15
 16. toàn quốc_ chuyên bán tem xưa sưu tầm các loại


  Trả lời : 0 || Xem: 487
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 29/10/15
  saigon999 (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  saigon999(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:saigon999
  29/10/15
 17. bán 2000 con tem cổ


  Trả lời : 3 || Xem: 301
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 21/10/15
  hoangkhanh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  hoangkhanh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Huy1984
  22/10/15
 18. Cẩm tú Trung Hoa


  Trả lời : 2 || Xem: 366
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 16/10/15
  huynhthe (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  huynhthe(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:refcon
  22/10/15
 19. Xấp tiền mới 500d


  Trả lời : 0 || Xem: 318
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 9/10/15
  chotot (1 )
  Số người xác thực(0)
  Giá liên hệ
  chotot(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:chotot
  9/10/15
 20. Tien xu thoi vua chua


  Trả lời : 7 || Xem: 431
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 8/10/15
  Duong.dolas (1 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Duong.dolas(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:luat.ngo
  9/10/15
 21. Sách của cụ Vương Hồng Sển


  Trả lời : 3 || Xem: 426
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 6/9/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Mucdong
  5/10/15
 22. Nhờ các chuyên gia thẩm định giúp tờ 100USD


  Trả lời : 1 || Xem: 332
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:Mucdong
  5/10/15
 23. Bán Tiền việt xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 336
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 24. Bán Tiền 1 hào xưa


  Trả lời : 0 || Xem: 392
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 25. 4 tờ tiền 100, 1000 MARK năm 1908, 1910 ĐỨC


  Trả lời : 0 || Xem: 553
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 26. Thanh lý 3 tờ tiền 100, 1000 MARK năm 1908, 1910 ĐỨC


  Trả lời : 0 || Xem: 518
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 27. Cần mua các loại tiền giấy việt nam xưa, mua số lượng lớn.


  Trả lời : 0 || Xem: 204
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 28. Shop tem cổ indochine, mời các bác!


  Trả lời : 0 || Xem: 523
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 29. Giao lưu bộ 4 tờ séc ngân hàng vnch


  Trả lời : 0 || Xem: 326
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 30. Tem cổ


  Trả lời : 0 || Xem: 333
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15
 31. Tem INDOCHINE ( ĐÔNG DƯƠNG )


  Trả lời : 0 || Xem: 474
  Giá liên hệ
  Ngày Đăng : 4/10/15
  tientl-RD (3 )
  Số người xác thực(3)
  Giá liên hệ
  tientl-RD(3 )
  Số người xác thực(3)
  Trả lời mới:tientl-RD
  4/10/15

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...