Làng Thẩm Định

Mục chuyên về thẩm định và các món cần thẩm định, nhờ thẩm định giúp các loại do co, đồ cổ, đồ xưa, cổ vật, co vat, các loại đồ cổ cổ vật từ thời xa xưa của những thập niên trước, đồ của các truyền đại trước, đồ cổ của những thế kỷ trước.

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. Nhờ thẩm định bình bát tiên


  Trả lời : 1 || Xem: 489
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 29/2/16
  July tran (0 )
  Số người xác thực(0)
  July tran(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quang vũ
  19/4/16
 3. Đồ Xưa


  Trả lời : 14 || Xem: 438
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 31/3/16
  Thinvo (0 )
  Số người xác thực(0)
  Thinvo(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thinvo
  19/4/16
 4. Nhờ thẩm định. Rùa ngọc cổ


  Trả lời : 2 || Xem: 216
  Ngày Đăng : 10/4/16
  emiuret (0 )
  Số người xác thực(0)
  emiuret(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:emiuret
  19/4/16
 5. Nậm


  Trả lời : 0 || Xem: 147
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 19/4/16
  VictorReilly (1 )
  Số người xác thực(1)
  VictorReilly(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:VictorReilly
  19/4/16
 6. luongcongtoan (0 )
  Số người xác thực(0)
  luongcongtoan(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:hien nguyen
  17/4/16
 7. Cổ vật Chămpa xưa


  Trả lời : 1 || Xem: 273
  Ngày Đăng : 25/3/16
  anh trung (0 )
  Số người xác thực(0)
  anh trung(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nhật Quang
  16/4/16
 8. Nhờ thẩm định bình bông


  Trả lời : 0 || Xem: 163
  Ngày Đăng : 16/4/16
  hồ sinh (1 )
  Số người xác thực(1)
  hồ sinh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hồ sinh
  16/4/16
 9. Cái này giống cái dĩa


  Trả lời : 0 || Xem: 154
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 15/4/16
  phamcanh (0 )
  Số người xác thực(0)
  phamcanh(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:phamcanh
  15/4/16
 10. Nhờ thẩm định ống đựng bút


  Trả lời : 4 || Xem: 323
  Ngày Đăng : 23/3/16
  Phạm Bảo Linh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Phạm Bảo Linh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Bảo Linh
  14/4/16
 11. kumamuka (0 )
  Số người xác thực(0)
  kumamuka(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  14/4/16
 12. Tượng Phật


  Trả lời : 35 || Xem: 857
  Ngày Đăng : 31/3/16 ... 2
  Phạm Bảo Linh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Phạm Bảo Linh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:hien nguyen
  13/4/16
 13. Trungdoco (1 )
  Số người xác thực(1)
  Trungdoco(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Trungdoco
  12/4/16
 14. Xem Giúp Em .


  Trả lời : 2 || Xem: 256
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 11/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  12/4/16
 15. Tượng gì dây ạ .


  Trả lời : 9 || Xem: 227
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 8/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  12/4/16
 16. Giám dịnh .


  Trả lời : 5 || Xem: 282
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 7/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  10/4/16
 17. Nhờ giúp xem dồ gì .


  Trả lời : 0 || Xem: 181
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 9/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  9/4/16
 18. Bình bát tiên


  Trả lời : 0 || Xem: 195
  Ngày Đăng : 9/4/16
  Quanglm (0 )
  Số người xác thực(0)
  Quanglm(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Quanglm
  9/4/16
 19. Đồ đồng


  Trả lời : 1 || Xem: 165
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/4/16
  Nguyễn trọng Hưng (1 )
  Số người xác thực(1)
  Nguyễn trọng Hưng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Quangvu
  9/4/16
 20. Đồ bằngđồng


  Trả lời : 0 || Xem: 120
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 9/4/16
  Nguyễn trọng Hưng (1 )
  Số người xác thực(1)
  Nguyễn trọng Hưng(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Nguyễn trọng Hưng
  9/4/16
 21. Nhờ thẩm định một số món đồ


  Trả lời : 8 || Xem: 346
  Ngày Đăng : 22/3/16
  Phạm Bảo Linh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Phạm Bảo Linh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Bảo Linh
  8/4/16
 22. Nguyễn Viết Hùng (1 )
  Thương Gia(1)
  Nguyễn Viết Hùng(1 )
  Thương Gia(1)
  Trả lời mới:Nguyễn Viết Hùng
  8/4/16
 23. Leo Dang (1 )
  Số người xác thực(1)
  Leo Dang(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  7/4/16
 24. Nhờ thẩm định giúp em món này


  Trả lời : 2 || Xem: 186
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 23/3/16
  Trinh thi tu uyen (1 )
  Số người xác thực(1)
  Trinh thi tu uyen(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:canh_qn
  7/4/16
 25. Chén rồng .


  Trả lời : 2 || Xem: 187
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:canh_qn
  7/4/16
 26. Giúp em thẩm dịnh .


  Trả lời : 5 || Xem: 190
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 6/4/16
  canh_qn (1 )
  Số người xác thực(0)
  canh_qn(1 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  6/4/16
 27. Phạm Quân (1 )
  Số người xác thực(1)
  Phạm Quân(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Quân
  6/4/16
 28. tinhbao20131 (0 )
  Số người xác thực(0)
  tinhbao20131(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Hữu ánh
  6/4/16
 29. Đồ xưa tâm linh


  Trả lời : 0 || Xem: 149
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/4/16
  Thinvo (0 )
  Số người xác thực(0)
  Thinvo(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Thinvo
  4/4/16
 30. Bình gốm


  Trả lời : 1 || Xem: 140
  Ngày Đăng : 4/4/16
  Phạm Bảo Linh (1 )
  Số người xác thực(1)
  Phạm Bảo Linh(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Phạm Bảo Linh
  4/4/16
 31. 2 cái nhẫn lâu năm


  Trả lời : 0 || Xem: 254
  Ngày Đăng : 4/4/16
  ndthai (0 )
  Số người xác thực(0)
  ndthai(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:ndthai
  4/4/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...